Kulingana na Luka 5:1-39

  • Kuvua samaki kwa njia ya muujiza; wanafunzi wa kwanza (1-11)

  • Mutu mwenye ukoma anaponyeshwa (12-16)

  • Yesu anamuponyesha mutu mwenye kupooza (17-26)

  • Yesu anamuita Lawi (27-32)

  • Ulizo juu ya kufunga (33-39)

5  Siku moja, wakati watu wengi walikuwa wanamusonga na kusikiliza neno la Mungu, alikuwa amesimama pembeni ya bahari ya Genesareti.*+  Na akaona mashua* mbili zimesimama pembeni ya bahari, lakini wavuvi wa samaki walikuwa wametoka ndani na walikuwa wanasafisha nyavu zao.*+  Akapanda katika mashua* moja yenye ilikuwa ya Simoni, akamuomba aisogeze mbali kidogo na inchi kavu. Kisha akakaa, na akaanza kufundisha watu wengi akiwa katika mashua.  Wakati alimaliza kufundisha, akamuambia Simoni: “Peleka mashua* mahali kwenye maji mengi, kisha mushushe nyavu zenu,* muvue samaki.”  Simoni akamujibu: “Mwalimu, tumetumika sana usiku wote na hatukupata kitu,+ lakini kwa sababu umesema, nitashusha nyavu.”*  Basi wakati walifanya vile, wakavua* samaki wengi sana. Kwa kweli, nyavu zao zikaanza* kupasuka.+  Kwa hiyo, wakaita wenzao wenye walikuwa katika mashua* ingine wakuje kuwasaidia, wakakuja na kujaza mashua zote mbili, mupaka zikaanza kuzama.  Wakati Simoni Petro aliona vile, akapiga magoti mbele ya Yesu na kusema: “Ondoka kwangu, Bwana, kwa sababu mimi ni mutu mwenye zambi.”  Kwa maana yeye na wale wenye walikuwa pamoja naye walishangazwa sana na samaki wenye walikamata. 10  Pia, Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo,+ wenye walikuwa wanatumika na Simoni, walishangazwa sana. Lakini Yesu akamuambia Simoni: “Acha kuogopa. Kuanzia sasa utakuwa unavua watu wakiwa wazima.”+ 11  Basi wakarudisha zile mashua* kwenye inchi kavu, wakaacha kila kitu na wakamu­fuata.+ 12  Wakati mwingine, alikuwa katika moja ya miji hiyo, na angalia! kulikuwa mwanaume mumoja mwenye kujaa ukoma! Wakati alimuona Yesu, akapiga magoti na kuinama mupaka chini, na kumulilia: “Bwana, kama tu unataka, unaweza kunifanya kuwa safi.”+ 13  Basi akanyoosha mukono wake, akamugusa, na kusema: “Ninataka! Kuwa safi.” Mara moja ule ukoma ukamutoka.+ 14  Kisha Yesu akamuamuru asimuambie mutu yeyote: “Lakini uende na ujionyeshe kwa kuhani, kisha ufanye toleo kwa ajili ya kutakaswa kwako, kama vile Musa aliagiza,+ ili kuwa ushahidi kwao.”+ 15  Lakini habari juu yake zikaendelea kuenea, na watu wengi sana walikuwa wanakusanyika pamoja ili kusikiliza na kuponyeshwa magonjwa yao.+ 16  Hata hivyo, mara nyingi alikuwa anaenda mahali kwenye hakuna watu ili kusali. 17  Siku moja wakati alikuwa anafundisha, Wafarisayo na walimu wa sheria wenye walikuja kutoka kila kijiji cha Galilaya na Yudea na kutoka Yerusalemu walikuwa wamekaa pale; na nguvu za Yehova* zilikuwa pamoja naye ili kuponyesha.+ 18  Na angalia! wanaume fulani walikuwa wanabeba kwenye kitanda* mutu mwenye kupooza, na wakajaribu kumuingiza ndani na kumuweka mbele ya Yesu.+ 19  Basi, kwa kuwa walikosa njia ya kumuingiza kwa sababu ya watu wengi, wakapanda kwenye sehemu ya juu ya nyumba, wakaondoa vigae* na wakamushusha akiwa kwenye kitanda,* katikati ya watu wenye walikuwa mbele ya Yesu. 20  Wakati aliona imani yao, akasema: “Mwanaume, zambi zako zimesamehewa.”+ 21  Halafu waandishi na Wafarisayo wakaanza kuwaza katika mioyo yao, na kusema: “Huyu ni nani mwenye kusema maneno ya kumutukana Mungu? Ni nani anaweza kusamehe zambi isipokuwa Mungu peke yake?”+ 22  Lakini kwa sababu Yesu alijua mawazo yao akawauliza: “Munawaza nini katika mioyo yenu? 23  Ni jambo gani lenye kuwa mwepesi zaidi, kusema, ‘Zambi zako zimesamehewa,’ ao kusema, ‘Simama na utembee’? 24  Lakini ili mujue kuwa Mwana wa binadamu iko* na mamlaka ya kusamehe zambi katika dunia​—” akamuambia ule mutu mwenye kupooza: “Ninakuambia, Simama, kamata kitanda* chako, na uende kwako.”+ 25  Basi akasimama mbele yao, akakamata kitanda chake, akaenda kwake, akimutukuza Mungu. 26  Halafu wote wakashangaa, na wakaanza kumutukuza Mungu, wakaogopa sana na kusema: “Leo tumeona mambo ya ajabu!” 27  Sasa kisha mambo hayo, akaenda inje na akaona mukusanya-kodi mwenye kuitwa Lawi akiwa amekaa kwenye biro ya kodi, akamuambia: “Kuwa mufuasi wangu.”+ 28  Akaacha kila kitu, akasimama na kuanza kumufuata. 29  Kisha Lawi akamufanyia karamu kubwa kwenye nyumba yake, na kulikuwa kikundi kikubwa cha wakusanya-kodi na watu wengine wenye walikuwa wanakula* pamoja nao.+ 30  Halafu Wafarisayo na waandishi wao wakaanza kunungunikia wanafunzi wake, na kusema: “Sababu gani munakula na kunywa pamoja na wakusanya-kodi na watenda-zambi?”+ 31  Yesu akawajibu: “Watu wenye afya hawana lazima ya munganga, lakini wagonjwa ndio wako na lazima yake.+ 32  Sikukuja kuita watu wenye haki, lakini nilikuja kuita watenda-zambi ili watubu.”+ 33  Wakamuambia: “Wanafunzi wa Yohana wanafunga mara nyingi na kutoa sala za kumulilia Mungu,* na wanafunzi wa Wafarisayo wanafanya vile pia, lakini wanafunzi wako wanakula na kunywa.”+ 34  Yesu akawaambia: “Je, munaweza kufanya marafiki wa bwana-arusi wafunge wakati bwana-arusi iko* pamoja nao? 35  Lakini siku zitakuja wakati kwa kweli bwana-arusi+ ataondolewa kwao; halafu watafunga siku hizo.”+ 36  Pia, akawapatia mufano: “Hakuna mutu mwenye anakata kipande cha nguo kwenye nguo mupya ya inje na kukishonea kwenye nguo ya zamani. Akifanya vile, kipande hicho cha nguo mupya kitakokota nguo hiyo, na kipande cha nguo mupya hakitapatana na nguo ya zamani.+ 37  Vilevile, hakuna mutu mwenye anatia divai mupya ndani ya chupa za ngozi zenye kuzeeka za kuwekea divai. Akifanya vile, divai mupya itapasua chupa hizo za ngozi na kumwangika, na chupa hizo zitaharibika. 38  Lakini divai mupya inapaswa kuwekwa ndani ya chupa mupya za ngozi za kuwekea divai. 39  Hakuna mutu mwenye akisha kunywa divai ya zamani anapenda divai mupya, kwa maana anasema, ‘Ya zamani ndiyo ya mu­zuri.’”

Maelezo ya Chini

Ni kusema, Bahari ya Galilaya.
Ao “mashua za maji; bateaux.”
Ao “makila yao.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “makila yenu.”
Ao “makila.”
Ao “makila yao ikaanza.”
Tnn., “wakazingira.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “mashua za maji; bateaux.”
Ni kusema, kitanda cha kubebea wagonjwa.
Ao “matibura; ­tuiles.”
Ni kusema, kitanda cha kubebea wagonjwa.
Ao “eko.”
Ni kusema, kitanda cha kubebea wagonjwa.
Ao “walikuwa wamekaa kwenye meza.”
Ao “dua.”
Ao “eko.”