Kulingana na Luka 16:1-31

  • Mufano wa musimamizi-nyumba mwenye haiko mwenye haki (1-13)

    • ‘Mutu muaminifu katika mambo madogo ni muaminifu katika mambo makubwa’ (10)

  • Sheria na Ufalme wa Mungu (14-18)

  • Mufano wa tajiri na Lazaro (19-31)

16  Kisha akaambia wanafunzi wake: “Tajiri fulani alikuwa na musimamizi-nyumba, na akajulishwa kwamba ule musimamizi anatumia mubaya mali yake.  Basi akamuita na kusema, ‘Ni mambo gani haya yenye ninasikia juu yako? Toa hesabu ya usimamizi wako, kwa maana hauwezi tena kusimamia nyumba yangu.’  Kisha ule musimamizi-nyumba akawaza katika moyo wake, ‘Nitafanya nini, kwa kuwa bwana wangu ananitosha kwenye kazi ya usimamizi? Sina nguvu za kulima, na ninasikia haya kuomba-omba.  Aha! ninajua kile nitafanya, ili wakati nitatoshwa kwenye kazi ya usimamizi, watu wanikaribishe katika nyumba zao.’  Akaita kila mutu mwenye alikuwa na deni la bwana wake, na akamuuliza wa kwanza, ‘Uko na deni la ngapi la bwana wangu?’  Akajibu, ‘Vipimo* mia moja (100) vya mafuta ya zeituni.’ Akamuambia, ‘Kamata karatasi yako ya mapatano, ukae na uandike haraka makumi tano (50).’  Kisha akamuuliza mwingine, ‘Na wewe, uko na deni la ngapi?’ Akasema, ‘Vipimo vikubwa* mia moja (100) vya ngano.’ Akamuambia, ‘Kamata karatasi yako ya mapatano uandike makumi munane (80).’  Bwana wa ule musimamizi-nyumba akamusifu kwa sababu alitumia hekima yenye kutenda,* hata kama hakukuwa mwenye haki; kwa maana wana wa mupangilio huu wa mambo* wanajua namna ya kutendea watu wa kizazi chao kwa hekima zaidi kuliko wana wa mwangaza.+  “Tena, ninawaambia ninyi: Mujifanyie marafiki kupitia mali zenye haziko za haki,+ ili wakati zitaisha, wawapokee katika makao ya milele.+ 10  Mutu mwenye iko* muaminifu katika mambo ya kidogo zaidi ni muaminifu katika mambo ya mukubwa pia, na mutu mwenye haiko mwenye haki katika mambo ya kidogo zaidi haiko mwenye haki katika mambo ya mukubwa pia. 11  Kwa hiyo, kama ninyi hamukujionyesha kuwa waaminifu kuhusiana na mali zenye haziko za haki, ni nani atawapatia mali ya kweli? 12  Na kama ninyi hamukujionyesha kuwa waaminifu kuhusiana na mali ya mutu ­mwingine, ni nani atawapatia mali yenu wenyewe?+ 13  Hakuna mutumishi mwenye anaweza kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamuchukia mumoja na kumupenda mwingine, ao atashikamana na mumoja na kumuzarau mwingine. Hamuwezi kuwa watumwa wa Mungu na wa Utajiri.”+ 14  Sasa Wafarisayo, wenye walikuwa wanapenda sana feza, walikuwa wanasikiliza mambo hayo yote, na wakaanza kumuchekelea.+ 15  Basi akawaambia: “Ninyi munajionyesha mbele ya watu kuwa wenye haki,+ lakini Mungu anajua mioyo yenu.+ Kwa maana kitu chenye watu wanaona kuwa cha kuheshimiwa, ni kitu chenye kuchukiza mbele ya macho ya Mungu.+ 16  “Sheria na Manabii walikuwa mupaka Yohana. Tangu wakati huo, Ufalme wa Mungu unatangazwa kuwa habari njema, na watu wa kila namna wanajikaza sana kuufikia.+ 17  Kwa kweli, ni vyepesi zaidi kwa mbingu na dunia kupita kuliko sehemu moja ya herufi ya Sheria kupita bila kutimia.+ 18  “Kila mutu mwenye anavunja ndoa na bibi yake na kuoa mwingine anafanya uzinifu, na kila mutu mwenye anaoa mwanamuke mwenye ndoa yake ilivunjwa na bwana yake, anafanya uzinifu.+ 19  “Kulikuwa tajiri mumoja mwenye alikuwa anazoea kuvaa nguo za rangi ya zambarau na kitani, na kujifurahisha kila siku na kuishi maisha ya raha. 20  Lakini mutu fulani wa kuomba-omba mwenye kuitwa Lazaro alikuwa analetwa kwenye mulango mukubwa wa tajiri huyo; alikuwa amejaa vidonda, 21  na alikuwa anatamani kujishibisha vitu vyenye kuanguka kutoka kwenye meza ya ule tajiri. Ndiyo, hata imbwa walikuwa wanakuja na kulambula vidonda vyake. 22  Kisha wakati fulani, ule mutu wa kuomba-omba akakufa, na malaika wakamubeba na kumupeleka pembeni ya Abrahamu.* “Pia, ule tajiri akakufa na kuzikwa. 23  Na katika Kaburi* akainua macho yake, alikuwa anateseka sana, na akamuona Abrahamu kwa mbali na Lazaro pembeni yake.* 24  Kwa hiyo akaita na kusema, ‘Baba Abrahamu, unisikilie huruma, na utume Lazaro aingize sehemu ya mwisho ya kidole chake katika maji na kupoleza ulimi wangu, kwa maana niko katika uchungu katika moto huu mukali.’ 25  Lakini Abrahamu akasema, ‘Mutoto wangu, kumbuka kwamba ulikuwa na vitu vingi vya muzuri wakati wa maisha yako, lakini Lazaro alipata mambo ya mubaya. Hata hivyo, sasa anapata faraja hapa, lakini wewe uko katika uchungu. 26  Na zaidi ya mambo hayo yote, shimo kubwa limewekwa kati yetu na ninyi, na hivyo wale wenye wanataka kutoka kwetu ili kuja kwenu hawawezi, na watu hawawezi kuvuka kutoka kule kuja kwetu.’ 27  Kisha akasema, ‘Kama ni vile, ninakuomba, baba, umutume Lazaro kwenye nyumba ya baba yangu, 28  kwa maana niko na ndugu tano (5), awatolee ushahidi kamili ili wao pia wasiingie mahali hapa pa mateso.’ 29  Lakini Abrahamu akasema, ‘Wako na Musa na Manabii; wawasikilize hao.’+ 30  Kisha akasema, ‘Hapana, Baba Abrahamu, lakini mutu fulani kutoka kwa wafu akienda kwao, watatubu.’ 31  Lakini akamuambia, ‘Kama hawamusikilize Musa+ na Manabii, hawatasadiki hata kama mutu fulani anafufuliwa kutoka kwa wafu.’”

Maelezo ya Chini

Ao “Vipimo vya bati.” Bati moja ilikuwa sawa na litre 22 (galoni 5.81). Angalia Nyongeza B14.
Ao “Vipimo mia moja vya kori.” Kori moja ilikuwa sawa na litre 220 (vibaba 200). Angalia Nyongeza B14.
Ao “alitenda kwa werevu; alitenda kwa busara.”
Ao “mufumo huu wa mambo.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “eko.”
Tnn., “katika kifua cha Abrahamu.”
Ao “Hadesi,” ni kusema, kaburi la wanadamu wote. Angalia Maana ya Maneno.
Tnn., “katika kifua chake.”