Kulingana na Luka 20:1-47

  • Mamlaka ya Yesu yanatiliwa mashaka (1-8)

  • Mufano wa walimaji wauaji (9-19)

  • Mungu na Kaisari (20-26)

  • Ulizo juu ya ufufuo (27-40)

  • Je, Kristo ni Mwana wa Daudi? (41-44)

  • Onyo juu ya waandishi (45-47)

20  Siku moja wakati alikuwa anafundisha watu katika hekalu na kutangaza habari njema, wakubwa wa makuhani na waandishi pamoja na wazee wakakuja,  na wakamuambia: “Tuambie, unafanya mambo haya kwa mamlaka gani? Ao ni nani alikupatia mamlaka hii?”+  Akawajibu: “Nitawauliza pia ulizo, na ninyi muniambie:  Ubatizo wa Yohana ulitoka mbinguni ao kwa wanadamu?”  Wakaanza kuambiana kati yao, wakisema: “Kama tunasema, ‘Ulitoka mbinguni,’ atasema, ‘Sababu gani hamukumuamini?’  Lakini kama tunasema, ‘Ulitoka kwa wanadamu,’ watu wote watatupiga majiwe, kwa sababu wanaamini kabisa kwamba Yohana alikuwa nabii.”+  Kwa hiyo, wakajibu kwamba hawajue ulitoka wapi.  Yesu akawaambia: “Na mimi sitawaambia ninafanya mambo haya kwa mamlaka gani.”  Halafu akaanza kuambia watu mufano huu: “Mutu fulani alipanda shamba la mizabibu+ na akalikodisha kwa walimaji, na akasafiri kuenda katika inchi ya kigeni, akakaa kule wakati murefu.+ 10  Wakati muda ulifika akatuma mutumwa kwa walimaji ili wamupatie sehemu fulani ya matunda ya shamba la mizabibu. Hata hivyo, wale walimaji wakamupiga kisha wakamufukuza mikono wazi.+ 11  Lakini akatuma tena mutumwa mwingine. Huyo pia wakamupiga na kumupatisha haya,* na wakamufukuza mikono wazi. 12  Lakini akatuma tena wa tatu (3); huyo pia wakamuumiza na kumutupa inje. 13  Basi mwenye shamba la mizabibu akasema, ‘Nitafanya nini? Nitatuma mwana wangu mupendwa.+ Pengine huyo watamuheshimia.’ 14  Wakati walimaji walimuona, wakaanza kuambiana, na kusema, ‘Huyu ndiye muriti. Tumuue, ili uriti ukuwe wetu.’ 15  Basi wakamutupa inje ya shamba la mizabibu na kumuua.+ Kwa hiyo, mwenye shamba la mizabibu atawafanya nini? 16  Atakuja na kuua wale walimaji, na kupatia wengine shamba hilo la mizabibu.” Wakati walisikia vile, wakasema: “Jambo hilo lisitendeke hata kidogo!” 17  Lakini akawaangalia moja kwa moja na kusema: “Basi, andiko hili maana yake nini: ‘Jiwe lenye wajenzi walikataa ndilo limekuwa jiwe kubwa la pembe’?*+ 18  Kila mutu mwenye ataangukia jiwe hilo atavunjika-vunjika.+ Na kila mutu mwenye litaangukia, li­tamuponda-ponda.” 19  Waandishi na wakubwa wa makuhani wakatafuta kumukamata saa ileile, lakini waliogopa watu, kwa maana walitambua kama alisema mufano huo juu yao.+ 20  Na kisha kumuchunguza kwa uangalifu, wakatuma watu wenye walikuwa wamepatana nao kwa uficho ili kuwalipa, wajifanye kuwa ni wenye haki, ili wamunase katika maneno yake+ na kumutia katika mikono ya serikali na ya gavana. 21  Na wakamuuliza, na kusema: “Mwalimu, tunajua wewe unasema na kufundisha bila kukosea na hauna ubaguzi, lakini unafundisha njia ya Mungu kupatana na kweli: 22  Je, tunaruhusiwa* kulipa Kaisari kodi ya kichwa ao hapana?” 23  Lakini akatambua ujanja wao na kuwaambia: 24  “Munionyeshe dinari.* Iko na sura na mwandiko wa nani?” Wakasema: “Wa Kaisari.” 25  Akawaambia: “Basi, mulipe Kaisari vitu vya Kaisari,+ lakini Mungu vitu vya Mungu.”+ 26  Kwa hiyo, hawakuweza kumunasa kwa maneno yake mbele ya watu, lakini wakashangazwa na jibu lake na wakanyamaza. 27  Lakini, Wasadukayo fulani, wenye wanasema hakuna ufufuo,+ wakakuja na kumuuliza:+ 28  “Mwalimu, Musa alituandikia, ‘Kama ndugu ya mutu anakufa, anamuacha bibi, lakini hakukuwa na mutoto, ndugu yake anapaswa kumuchukua bibi huyo na kumuinulia ndugu yake uzao.’+ 29  Sasa kulikuwa ndugu saba (7). Wa kwanza akamuoa mwanamuke lakini akakufa bila kuwa na mutoto. 30  Wa pili vilevile 31  na wa tatu (3) akamuoa. Ikakuwa vilevile kwa wote saba (7); walikufa na hawakuacha watoto. 32  Mwishowe, ule mwanamuke naye akakufa. 33  Kwa hiyo, wakati wa ufufuo, ule mwanamuke atakuwa bibi ya nani? Kwa maana alikuwa bibi ya wote saba (7).” 34  Yesu akawaambia: “Watoto wa mupangilio huu wa mambo* wanaoa na kuolewa, 35  lakini wale wenye wamehesabiwa kuwa wanastahili kupata uzima katika ule mupangilio wa mambo* na kufufuliwa ­kutoka kwa wafu, hawaoe ao kuolewa.+ 36  Kwa kweli, hawawezi kufa tena, kwa maana wao ni kama malaika, na kwa sababu watafufuliwa, watakuwa watoto wa Mungu. 37  Lakini, kwamba wafu watafufuliwa, hata Musa alionyesha jambo hilo katika habari kuhusu ule muti mudogo wa miiba, wakati anamuita Yehova* ‘Mungu wa Abrahamu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo.’+ 38  Yeye haiko Mungu wa wafu, lakini ni Mungu wa wenye kuwa wazima, kwa maana kwake* wote ni wazima.”+ 39  Waandishi fulani wakajibu: “Mwalimu, umesema muzuri.” 40  Kwa maana hawakupima tena kumuuliza hata ulizo moja. 41  Naye akawauliza: “Sababu gani watu wanasema kwamba Kristo ni mwana wa Daudi?+ 42  Kwa maana Daudi mwenyewe anasema katika kitabu cha Zaburi, ‘Yehova* alimuambia Bwana wangu: “Kaa kwenye mukono wangu wa kuume 43  mupaka niweke maadui wako kuwa kiti cha miguu yako.”’+ 44  Kwa hiyo, Daudi anamuita Bwana; basi yeye ni mwana wake namna gani?” 45  Kisha, wakati watu wote walikuwa wanasikiliza, akaambia wanafunzi wake: 46  “Mufanye angalisho na waandishi wenye wanapenda kutembea-tembea wakiwa wamevaa kanzu, na wanapenda salamu katika masoko, na kukaa kwenye viti vya mbele* katika masinagogi na wanapenda nafasi za heshima zaidi kwenye chakula cha mangaribi,+ 47  na wanameza nyumba za* wajane, na ili kujionyesha,* wanatoa sala za murefu. Hao watapokea hukumu kali* zaidi.”

Maelezo ya Chini

Ao “wakamukosea heshima.”
Tnn., “kichwa cha pembe.”
Ao “ni sawa kwetu.”
Ao “mufumo huu wa mambo.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “mufumo wa mambo.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “kwa maoni yake.”
Ao “vya muzuri zaidi.”
Ao “vitu vya.”
Ao “kwa kisingizio.”
Ao “nzito.”