Kulingana na Luka 13:1-35

  • Kutubu ao kuharibiwa (1-5)

  • Mufano wa muti wa tini wenye hauzae matunda (6-9)

  • Mwanamuke mulemavu anaponyeshwa siku ya Sabato (10-17)

  • Mufano wa mbegu ya haradali na wa chachu (18-21)

  • Inaomba kujikaza ili kuingia kupitia mulango mwembamba (22-30)

  • Herode, “ule mbweha” (31-33)

  • Yesu anaomboleza juu ya Yerusalemu (34, 35)

13  Wakati huo, watu fulani wenye walikuwa pale, wakamuelezea juu ya Wagalilaya wenye Pilato alichanganya damu yao pamoja na zabihu zao.  Akawaambia: “Je, munawaza Wagalilaya hao walikuwa watenda-zambi wabaya sana kuliko Wagalilaya wengine wote kwa sababu mambo hayo yaliwapata?  Hapana, ninawaambia ninyi; lakini kama hamutubu, ninyi pia mutaharibiwa kama wao.+  Ao wale kumi na munane (18) wenye munara uliangukia kule Siloamu, na kuwaua​—je, munawaza walikuwa na hatia kubwa kuliko watu wengine wote wenye kuishi Yerusalemu?  Hapana, ninawaambia ninyi; lakini kama hamutubu, ninyi pia mutaharibiwa kama wao.”  Kisha akatoa mufano huu: “Mutu fulani alikuwa na muti wa tini wenye kupandwa katika shamba lake la mizabibu, na akakuja kutafuta matunda juu ya muti huo lakini hakupata hata moja.+  Kisha akamuambia mufanyakazi wa shamba la mizabibu, ‘Kwa miaka tatu (3) nimekuwa nikikuja kutafuta matunda kwenye muti huu wa tini, lakini sikupata hata moja. Uukate! Sababu gani uendelee kuacha udongo bila faida?’  Akamujibu ‘Bwana, acha muti huu kwa mwaka mwingine mumoja, nichimbe kuuzunguka na kuutilia mbolea.  Kama unazaa matunda wakati wenye kuja, ni muzuri; lakini kama hauzae, basi utaukata.’”+ 10  Sasa alikuwa anafundisha katika sinagogi moja siku ya Sabato. 11  Na angalia! pale kulikuwa mwanamuke mwenye alikuwa na roho wa uzaifu* kwa miaka kumi na munane (18); mwili wake ulikuwa umejikunja mara mbili na hangeweza kusimama wima. 12  Wakati Yesu alimuona, akamuambia: “Mwanamuke, umefunguliwa kutoka katika uzaifu wako.”+ 13  Na akaweka mikono juu ya ule mwanamuke, na mara moja akasimama wima na kuanza kumutukuza Mungu. 14  Lakini ofisa-musimamizi wa sinagogi akakasirika kwa sababu Yesu aliponyesha siku ya Sabato. Akaambia watu wengi: “Kuko siku sita (6) za kufanya kazi;+ basi, mukuje muponyeshwe siku hizo, lakini hapana siku ya Sabato.”+ 15  Hata hivyo, Bwana akamujibu: “Wanafiki,+ je, kila mumoja wenu hamufungue ngombe-dume wake ao punda wake katika kibanda siku ya Sabato na kumupeleka akunywe?+ 16  Je, mwanamuke huyu, ambaye ni binti ya Abrahamu na mwenye Shetani alikuwa amemufunga kwa miaka kumi na munane (18), haingefaa afunguliwe kutoka katika kifungo hiki siku ya Sabato?” 17  Ndiyo, wakati alisema mambo hayo, wapinzani wake wote wakaanza kusikia haya, lakini watu wote wakaanza kufurahi juu ya mambo yote yenye utukufu yenye alifanya.+ 18  Basi akaendelea kusema: “Ufalme wa Mungu unafanana na nini, na ninaweza kuulinganisha na nini? 19  Ni kama mbegu ya haradali, yenye mutu alikamata na kupanda katika bustani yake, na ikakomaa na kuwa muti, na ndege wa mbinguni wakajenga chicha zao* katika matawi yake.”+ 20  Tena akasema: “Ninaweza kulinganisha Ufalme wa Mungu na nini? 21  Unafanana na chachu yenye mwanamuke alikamata na kuichanganya na vipimo* tatu (3) vikubwa vya unga mupaka tonge lote likavimba.”*+ 22  Na akasafiri kutoka muji mupaka muji na kutoka kijiji mupaka kijiji, akifundisha na kuendelea na safari yake ya kuenda Yerusalemu. 23  Sasa mutu fulani akamuuliza: “Bwana, wale wenye wataokolewa wako kidogo?” Akawaambia: 24  “Mujikaze sana ili muingie kupitia mulango mwembamba,+ kwa sababu ninawaambia ninyi, wengi watatafuta kuingia lakini hawataweza. 25  Wakati mwenye nyumba atasimama na kufunga mulango, mutasimama inje mukipiga hodi kwenye mulango, na kusema, ‘Bwana, utufungulie.’+ Lakini atawajibu: ‘Sijue munatoka wapi.’ 26  Kisha mutaanza kusema, ‘Tulikula na kunywa mbele yako, na ulifundisha katika barabara zetu kubwa.’+ 27  Lakini atawaambia, ‘Sijue munatoka wapi. Mutoke mbele yangu, ninyi wote wenye kutenda ukosefu wa haki!’ 28  Kule mutalia na kusaga meno yenu, wakati mutaona Abrahamu, Isaka, Yakobo, na manabii wote katika Ufalme wa Mungu, lakini ninyi wenyewe mukiwa mumetupwa inje.+ 29  Zaidi ya hayo, watu watakuja kutoka mashariki na mangaribi, na kutoka kaskazini na kusini, na watakaa kwenye meza katika Ufalme wa Mungu. 30  Na muangalie! kuko wale wa mwisho wenye watakuwa wa kwanza, na kuko wale wa kwanza wenye watakuwa wa mwisho.”+ 31  Saa ileile Wafarisayo fulani wakakuja na kumuambia: “Uende na utoke hapa, kwa sababu Herode anataka kukuua.” 32  Akawaambia: “Muende mumuambie ule mbweha, ‘Angalia! ninafukuza pepo wachafu na kuponyesha watu leo na kesho, na siku ya tatu (3) nitakuwa nimemaliza kazi yangu.’ 33  Lakini, ninapaswa kuendelea leo, kesho, na siku yenye kufuata, kwa sababu haiwezekane* nabii auawe inje ya Yerusalemu.+ 34  Yerusalemu, Yerusalemu, muuaji wa manabii na mwenye kupiga majiwe wale wenye walitumwa kwake+​—ni mara ngapi nilitaka kukusanya watoto wako, kama vile kuku anakusanya vitoto vyake chini ya mabawa yake! Lakini hamukutaka!+ 35  Angalia! Mumeachiwa nyumba yenu.+ Ninawaambia ninyi, tangu sasa hamutaniona tena mupaka wakati mutasema, ‘Amebarikiwa ule mwenye anakuja katika jina la Yehova!’”*+

Maelezo ya Chini

Ao “roho mwenye kuleta ulemavu.”
Ao “nyumba zao, viota vyao.”
Tnn., “vipimo vya sea.” Sea moja ilikuwa sawa na litre 7.33 (vibaba 6.66). Angalia Nyongeza B14.
Ao “likachacha.”
Ao “ni jambo lenye haliwezi kuwaziwa.”