Kulingana na Luka 21:1-38

 • Mujane maskini na feza mbili za vichele(1-4)

 • ALAMA YA MAMBO YENYE YATAKUJA (5-36)

  • Vita, matetemeko makubwa ya inchi, magonjwa ya kuambukiza, upungufu wa chakula (10, 11)

  • Yerusalemu itazungukwa na majeshi (20)

  • Nyakati zenye ziliwekwa za mataifa (24)

  • Kuja kwa Mwana wa binadamu (27)

  • Mufano wa muti wa tini (29-33)

  • Muendelee kukesha (34-36)

 • Yesu anafundisha katika hekalu (37, 38)

21  Sasa wakati aliinua macho, aliona matajiri wakitumbukiza zawadi zao ndani ya masanduku ya hazina.+  Kisha akaona mujane mumoja maskini akitumbukiza feza mbili za kichele zenye samani kidogo sana,*+  na akasema: “Kwa kweli ninawaambia ninyi, mujane huyu maskini ametoa zaidi ya hao wote.+  Kwa maana hao wote walitumbukiza ndani zawadi kutokana na wingi wa feza zao, lakini yeye, hata kama ni maskini,* alitumbukiza ndani yote yenye alikuwa nayo ili kuishi.”+  Kisha, wakati watu fulani walikuwa wanasema juu ya hekalu, namna lilikuwa limepambwa kwa majiwe ya muzuri na vitu vyenye vilitolewa kwa Mungu,+  akasema: “Vitu hivi vyenye munaona sasa, siku zinakuja wakati hakuna jiwe lenye litaachwa juu ya jiwe bila kuangushwa chini.”+  Kisha wakamuuliza, na kusema: “Mwalimu, kwa kweli mambo haya yatatokea wakati gani, na ni nini itakuwa alama wakati mambo haya yanakaribia kutokea?”+  Akasema: “Mufanye angalisho ili musipotoshwe,+ kwa maana wengi watakuja wakitumia jina langu, na kusema, ‘Mimi ndiye,’ na, ‘Wakati wenye kufaa umekaribia.’ Musiwafuate.+  Zaidi ya hayo, wakati mutasikia juu ya vita na machafuko* musiogope. Kwa maana mambo hayo lazima yatokee kwanza, lakini ule mwisho hautatokea mara moja.”+ 10  Kisha akawaambia: “Taifa litasimama kupigana na taifa+ na ufalme kupigana na ufalme.+ 11  Kutakuwa matetemeko makubwa ya inchi, na mahali pamoja kisha pengine kutakuwa upungufu wa chakula na magonjwa ya kuambukiza;+ na kutakuwa mambo yenye kuogopesha na alama kubwa kutoka mbinguni. 12  “Lakini mbele mambo hayo yote yatokee, watu watawakamata ninyi na kuwatesa+ na kuwatoa kwenye masinagogi na kuwatia katika magereza. Mutapelekwa mbele ya wafalme na magavana kwa ajili ya jina langu.+ 13  Hilo litawapatia ninyi nafasi ya kutoa ushahidi. 14  Kwa hiyo, mukusudie katika mioyo yenu kwamba hamutatayarisha mbele ya wakati namna mutajitetea,+ 15  kwa maana nitawapatia ninyi maneno na hekima yenye wapinzani wenu wote pamoja hawataweza kushindana nayo ao kupinga.+ 16  Zaidi ya hayo, mutatolewa* hata na wazazi na ndugu na watu wa jamaa na marafiki, na wamoja kati yenu watauawa,+ 17  na mutachukiwa na watu wote kwa sababu ya jina langu.+ 18  Lakini, hakuna hata unywele mumoja wa vichwa vyenu wenye utaangamia.+ 19  Kupitia uvumilivu wenu mutaokoa uzima wenu.*+ 20  “Lakini, wakati mutaona Yerusalemu imezungukwa na majeshi yenye kupiga kambi,+ basi mujue kwamba uharibifu wake umekaribia.+ 21  Basi wale wenye kuwa katika Yudea waanze kukimbilia kwenye milima,+ na wale wenye kuwa katikati yake waondoke, na wale wenye kuwa katika eneo la mashamba wasiingie ndani yake, 22  kwa sababu hizo ni siku zenye hukumu inapaswa kutolewa kwa haki,* ili mambo yote yenye yaliandikwa yatimizwe. 23  Ole wao wanamuke wenye mimba na wale wenye kunyonyesha watoto katika siku hizo!+ Kwa maana kutakuwa mateso makubwa juu ya inchi na kasirani kali juu ya watu hawa. 24  Wataanguka kwa upanga, watapelekwa wakiwa wametekwa katika mataifa yote;+ na Yerusalemu itakanyangwa-kanyangwa na mataifa,* mupaka nyakati zenye ziliwekwa za mataifa* zitimie.+ 25  “Pia, kutakuwa alama katika jua na mwezi na nyota,+ na katika dunia mataifa yatakuwa na maumivu makali na hayatajua la kufanya kwa sababu ya kunguruma kwa bahari na musukosuko wake. 26  Watu watazimia kwa woga na kwa sababu ya kungojea mambo yenye yatakuja juu ya dunia yenye kuikaliwa na watu, kwa maana nguvu za mbingu zitatikiswa. 27  Na kisha watamuona Mwana wa binadamu+ akikuja katika wingu akiwa na nguvu na utukufu mwingi.+ 28  Lakini wakati mambo haya yataanza kutokea, musimame wima na kuinua vichwa vyenu, kwa sababu ukombozi wenu unakaribia.” 29  Basi akawaambia mufano huu: “Muangalie muti wa tini na miti ingine yote.+ 30  Wakati inatokeza majani ya mupya, munajionea ninyi wenyewe na kujua kwamba sasa kipindi cha joto kinakaribia. 31  Vilevile ninyi pia, wakati mutaona mambo hayo yanatokea, mujue kwamba Ufalme wa Mungu unakaribia. 32  Kwa kweli ninawaambia ninyi kwamba kizazi hiki hakitapita hata kidogo mupaka mambo yote yatokee.+ 33  Mbingu na dunia zitapita, lakini maneno yangu hayatapita hata kidogo.+ 34  “Lakini, mujiangalie ninyi wenyewe ili mioyo yenu isilemewe hata kidogo na kula kupita kiasi na kunywa sana+ na mahangaiko ya maisha,+ na kwa kushitukia siku ile ikuje juu yenu mara moja 35  kama mutego.+ Kwa maana itakuja juu ya wale wote wenye kuishi juu ya uso wa dunia yote. 36  Basi, muendelee kukesha,+ mukimulilia Mungu* kila wakati+ ili muweze kuponyoka mambo haya yote yenye yanapaswa kutokea na kusimama mbele ya Mwana wa binadamu.”+ 37  Kwa hiyo, muchana alikuwa anafundisha katika hekalu, lakini usiku alikuwa anaenda kukaa kwenye mulima wenye kuitwa Mulima wa Mizeituni. 38  Na watu wote walikuwa wanakuja asubui sana katika hekalu ili wamusikilize.

Maelezo ya Chini

Tnn., “leptoni mbili.” Angalia Nyongeza B14.
Ao “mwenye uhitaji.”
Ao “misukosuko.”
Ao “mutasalitiwa.”
Ao “mutapata nafsi zenu.”
Ao “siku za kisasi.”
Ao “Watu wa Mataifa.”
Ao “Watu wa Mataifa.”
Ao “mukiomba dua.”