Kulingana na Luka 19:1-48

  • Yesu anamutembelea Zakayo (1-10)

  • Mufano wa mina kumi  (11-27)

  • Yesu anaingia kwa ushindi (28-40)

  • Yesu analilia muji wa Yerusalemu (41-44)

  • Yesu anasafisha hekalu (45-48)

19  Kisha akaingia Yeriko na alikuwa anapita katika muji huo.  Sasa pale kulikuwa mwanaume mumoja mwenye kuitwa Zakayo; alikuwa mukubwa wa wakusanya-kodi, na alikuwa tajiri.  Basi, alikuwa anatafuta kumuona huyu Yesu ni nani, lakini hakuweza kwa sababu ya watu wengi, na alikuwa mufupi.  Basi akakimbia mbele na kupanda juu ya muti wa mukuyu* ili amuone, kwa maana alikuwa karibu kupitia njia hiyo.  Sasa wakati Yesu alifika pale, akaangalia juu na kumuambia: “Zakayo, shuka haraka, kwa maana leo lazima nikae katika nyumba yako.”  Halafu akashuka haraka na kumukaribisha kwake kwa furaha.  Wakati watu wote waliona vile, wakaanza kunungunika na kusema: “Ameenda kutembelea mutenda-zambi katika nyumba yake.”+  Lakini Zakayo akasimama na kumuambia Bwana: “Angalia! Bwana, nitapatia maskini nusu ya vitu vyangu, na kila kitu chenye nilinyanganya mutu yeyote,* nitamurudishia mara ine (4).”+  Halafu Yesu akamuambia: “Leo wokovu umekuja katika nyumba hii, kwa sababu yeye pia ni mwana wa Abrahamu. 10  Kwa maana Mwana wa binadamu alikuja kutafuta na kuokoa wale wenye walipotea.”+ 11  Wakati walikuwa wanasikiliza mambo hayo, akatoa mufano mwingine, kwa sababu alikuwa karibu na Yerusalemu na walifikiri Ufalme wa Mungu ungeonekana mara moja.+ 12  Basi akasema: “Mutu fulani wa familia ya kifalme alisafiri kuenda inchi ya mbali+ ili afanywe kuwa mufalme na kisha arudie. 13  Akaita kumi (10) kati ya watumwa wake akawapatia mina* kumi (10) na kuwaambia, ‘Mufanye nazo biashara mupaka wakati nitakuja.’+ 14  Lakini raia wake walimuchukia na walituma baraza la mabalozi* wamufuate na kusema, ‘Hatutaki mutu huyu akuwe mufalme juu yetu.’ 15  “Mwishowe wakati alirudia kisha kupokea ufalme, aliita watumwa wenye alikuwa amepatia feza, ili ajue walipata faida gani kwa kufanya biashara.+ 16  Basi wa kwanza akakuja na kusema, ‘Bwana, mina yako moja imeleta faida ya mina kumi (10).’+ 17  Akamuambia, ‘Umefanya muzuri, mutumwa mwema! Kwa kuwa umekuwa muaminifu katika jambo la kidogo sana, ukuwe na mamlaka juu ya miji kumi (10).’+ 18  Kisha wa pili akakuja, na kusema, ‘Bwana, mina yako moja, imeleta faida ya mina tano (5).’+ 19  Akamuambia huyo pia, ‘Na wewe ukuwe na mamlaka juu ya miji tano (5).’ 20  Lakini mwingine akakuja, na kusema, ‘Bwana, mina yako ndiyo hii; niliifunga katika kitambaa nikaificha. 21  Unaona, nilikuogopa kwa sababu wewe ni mutu mugumu; unachukua kitu chenye haukuweka akiba, na unavuna kile haukupanda.’+ 22  Akamuambia, ‘Ninakuhukumu kwa maneno yako mwenyewe, mutumwa muovu. Ulijua kama mimi ni mutu mugumu, mwenye kuchukua kitu chenye sikuweka akiba na kuvuna kitu chenye sikupanda, haiko vile?+ 23  Basi sababu gani haukutia feza zangu katika banke? Kisha wakati ningekuja, ningezikamata pamoja na faida.’ 24  “Kisha akaambia wale wenye walikuwa wanasimama pembeni yake, ‘Mumunyanganye ile mina na muipatie ule mwenye kuwa na mina kumi (10).’+ 25  Lakini wakamuambia, ‘Bwana, yeye iko* na mina kumi (10)!’​— 26  ‘Ninawaambia ninyi, kila mutu mwenye kuwa na kitu, ataongezewa, lakini ule mwenye hana, atanyanganywa hata kile chenye iko* nacho.+ 27  Zaidi ya hayo, mulete hapa wale maadui wangu wenye hawakutaka nikuwe mufalme wao, na muwaue mbele yangu.’” 28  Kisha kusema mambo hayo, akaenda, akapanda kuenda Yerusalemu. 29  Wakati alikaribia Betfage na Betania kwenye mulima wenye kuitwa Mulima wa Mizeituni,+ akatuma wawili kati ya wanafunzi,+ 30  na kusema, “Muende katika kijiji chenye munaona mbele yenu, na kisha kuingia ndani, mutakuta mwana-punda mwenye kufungwa, mwenye hakuna mutu amekwisha kukaa juu yake. Mumufungue na mumulete hapa. 31  Lakini kama mutu anawauliza, ‘Sababu gani munamufungua?’ munapaswa kumuambia, ‘Bwana iko* na lazima yake.’” 32  Kwa hiyo wale wenye walitumwa wakaenda na kumupata sawa na vile Yesu alikuwa amewaambia.+ 33  Lakini wakati walikuwa wanamufungua huyo mwana-punda, wenye naye wakawaambia: “Sababu gani munamufungua mwana-punda huyo?” 34  Wakasema: “Bwana iko* na lazima yake.” 35  Wakamupeleka kwa Yesu, na wakaweka nguo zao za inje juu ya huyo mwana-punda na Yesu akakaa juu yake.+ 36  Wakati alikuwa anaenda, watu walikuwa wanatandika nguo zao za inje katika barabara.+ 37  Wakati tu alikaribia barabara yenye kushuka kutoka kwenye Mulima wa Mizeituni, kundi lote la wanafunzi likaanza kushangilia na kumusifu Mungu kwa sauti kubwa kwa sababu ya matendo yote yenye nguvu yenye walikuwa wameona, 38  na kusema: “Amebarikiwa Ule mwenye anakuja akiwa Mufalme katika jina la Yehova!* Amani mbinguni, na utukufu kwenye nafasi za juu!”+ 39  Lakini, Wafarisayo fulani wenye walikuwa kati ya wale watu wengi wakamuambia: “Mwalimu, kemea wanafunzi wako.”+ 40  Lakini akawajibu: “Ninawaambia ninyi, kama hawa wangebakia kimya, majiwe yangesema kwa sauti kubwa.” 41  Na wakati alifika karibu, akaona muji na akaulilia,+ 42  akisema: “Kama wewe, ndiyo, wewe ungetambua leo mambo yenye kuleta amani​—lakini sasa yamefichwa ili usiyaone.+ 43  Kwa sababu siku zitakuja, wakati maadui wako watajenga ngome ya miti yenye kuchongwa kukuzunguka na watakuzunguka na kukusonga* kutoka kila upande.+ 44  Watakuangusha chini wewe na watoto wenye kuwa ndani yako,+ na hawataacha jiwe juu ya jiwe ndani yako,+ kwa sababu haukutambua wakati wa kuchunguzwa ­kwako.” 45  Kisha akaingia katika hekalu na akaanza kufukuza wale wenye walikuwa wanauzisha,+ 46  akiwaambia: “Imeandikwa, ‘Nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala,’+ lakini ninyi mumeifanya kuwa pango la wanyanganyi.”+ 47  Akaendelea kufundisha kila siku katika hekalu. Lakini wakubwa wa makuhani na waandishi na viongozi wa watu walikuwa wanatafuta kumuua;+ 48  hata hivyo hawakupata njia yoyote ya kufanya vile, kwa maana watu wote waliendelea kumufuata ili kumusikiliza.+

Maelezo ya Chini

Ao “muforsadi-tini.”
Ao “chenye nilinyanganya mutu yeyote kwa shitaka la uongo.”
Mina ya Ugiriki ilikuwa na uzito wa grame 340 na ilikuwa na samani ya drakma 100. Angalia Nyongeza B14.
Ao “ambassadeurs.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Ao “kukuletea taabu.”