Kulingana na Luka 12:1-59

 • Chachu ya Wafarisayo (1-3)

 • Mumuogope Mungu, hapana wanadamu (4-7)

 • Kukubali umoja na Kristo (8-12)

 • Mufano wa tajiri mupumbavu (13-21)

 • Muache kuhangaika (22-34)

  • Kundi ndogo (32)

 • Kukesha (35-40)

 • Musimamizi-nyumba muaminifu na musimamizi-nyumba mwenye haiko muaminifu (41-48)

 • Hapana amani, lakini mugawanyiko (49-53)

 • Ulazima wa kuchunguza wakati (54-56)

 • Kuelewana (57-59)

12  Wakati huo, wakati watu wengi walikuwa wamekusanyika pamoja wakiwa maelfu mengi sana, mupaka wakaanza kukanyangana; akaanza kuambia kwanza wanafunzi wake: “Mufanye angalisho na chachu ya Wafarisayo, yenye ni unafiki.+  Lakini hakuna jambo lenye kufichwa kwa uangalifu lenye halitafunuliwa, na hakuna siri yenye haitajulikana.+  Kwa hiyo, mambo yote yenye munasema katika giza yatasikiwa katika mwangaza, na mambo yenye munasema kwa sauti ya chini-chini katika vyumba vya kipekee yatatangazwa kwenye sehemu za juu za nyumba.  Zaidi ya hayo, ninawaambia ninyi, marafiki wangu,+ musiogope wale wenye wanaua mwili na kisha hawawezi kufanya jambo lolote zaidi.+  Lakini nitawaonyesha ule munapaswa kuogopa: Mumuogope Ule mwenye kisha kuua iko* na mamlaka ya kutupa ndani ya Gehena.*+ Ndiyo, ninawaambia ninyi, mumuogope Ule.+  Ndege shomoro tano (5) wanauzishwa kwa feza mbili za vichele zenye samani kidogo,* haiko vile? Hata hivyo Mungu hamusahau* hata mumoja wao.+  Lakini hata nywele zote za vichwa vyenu zimehesabiwa.+ Musiogope; ninyi ni wa maana kuliko ndege shomoro wengi.+  “Ninawaambia ninyi, kila mutu mwenye ananikubali mbele ya wanadamu,+ Mwana wa binadamu pia atamukubali mbele ya malaika wa Mungu.+  Lakini kila mutu mwenye ananikana mbele ya wanadamu atakanwa mbele ya malaika wa Mungu.+ 10  Na kila mutu mwenye anasema mubaya juu ya Mwana wa binadamu, atasamehewa, lakini kila mutu mwenye anatukana roho takatifu hatasamehewa.+ 11  Wakati watawapeleka mbele ya mikusanyiko ya watu wote,* mbele ya maofisa wa serikali, na wenye mamlaka, musihangaike juu ya mambo yenye mutasema ao namna mutayasema ili kujitetea,+ 12  kwa maana roho takatifu itawafundisha saa ile mambo yenye munapaswa kusema.”+ 13  Kisha mutu fulani katikati ya watu wengi akamuambia: “Mwalimu, ambia ndugu yangu tugawane naye uriti.” 14  Akamuambia: “Wewe, ni nani aliniweka nikuwe muamuzi ao mupatanishi kati yenu ninyi wawili?” 15  Halafu akawaambia: “Mufungue macho na mujilinde na kila namna ya pupa,*+ kwa sababu hata wakati mutu iko* na vitu vingi, uzima wake hautokane na vitu vyenye iko* navyo.”+ 16  Kisha akawaambia mufano, na kusema: “Shamba la tajiri mumoja lilizaa muzuri. 17  Basi akaanza kuwaza katika moyo wake, ‘Nitafanya sasa nini kwa sababu sina mahali pa kukusanya mazao yangu?’ 18  Kisha akasema, ‘Nitafanya hivi:+ Nitabomoa madepo yangu na kujenga makubwa zaidi, na nitakusanya mule nafaka yangu yote na vitu vyangu vyote, 19  na nitaambia nafsi yangu: “Uko na* vitu vingi vya muzuri vyenye vimekusanywa kwa ajili ya miaka mingi; tulia, kula, kunywa, na ujifurahishe.”’ 20  Lakini Mungu akamuambia, ‘Wewe pumbavu, usiku huu wanataka uzima wako.* Basi, vitu vyenye ulikusanya vitakuwa vya nani?’+ 21  Ni vile itakuwa kwa mutu mwenye anajikusanyia hazina lakini haiko tajiri kwa Mungu.”+ 22  Kisha akaambia wanafunzi wake: “Ndiyo sababu ninawaambia ninyi, muache kuhangaikia uzima wenu* juu ya kile mutakula ao miili yenu juu ya kile mutavaa.+ 23  Kwa maana uzima ni wa* maana kuliko chakula na mwili ni wa maana kuliko nguo. 24  Muangalie kunguru: Hawapande mbegu wala hawavune; hawana chumba cha kuwekea chakula wala depo; lakini Mungu anawalisha.+ Je, ninyi hamuko wa maana kuliko ndege?+ 25  Ni nani kati yenu mwenye kwa kuhangaika anaweza kuongeza kipimo cha mukono* mumoja kwenye urefu wa uzima wake? 26  Basi, kama hamuwezi kufanya jambo la kidogo kama hilo, sababu gani muhangaike juu ya mambo mengine?+ 27  Muangalie namna maua ya mayungiyungi yanakomaa: Hayafanye kazi wala hayasuke; lakini ninawaambia kwamba hata Sulemani katika utukufu wake wote hakupambwa kama moja la maua hayo.+ 28  Basi, kama ni vile Mungu anavalisha mimea yenye kuwa katika shamba, yenye iko leo na kesho inatupwa ndani ya moto,* je, hatawavalisha muzuri zaidi ninyi wenye imani kidogo? 29  Basi muache kutafuta kile mutakula ao kile mutakunywa, na muache kuhangaika sana;+ 30  kwa maana vitu hivi vyote ni vile watu wa mataifa wanatafuta kwa tamaa, lakini Baba yenu anajua muko na lazima ya vitu hivi.+ 31  Lakini, muendelee kutafuta Ufalme wake, na vitu hivyo vitaongezwa kwenu.+ 32  “Musiogope, kundi ndogo,+ kwa maana Baba yenu amekubali kuwapatia ninyi Ufalme.+ 33  Muuzishe vitu vyenu na mutoe zawadi za rehema.*+ Mutengeneze mifuko ya feza yenye haiwezi kuzeeka, hazina yenye haiwezi kuisha kule mbinguni,+ kwenye mwizi hawezi kukaribia na nondo* hawezi kula. 34  Kwa maana mahali kwenye kuwa hazina yenu, ni pale mioyo yenu pia itakuwa. 35  “Muvae nguo na mukuwe tayari*+ na taa zenu zikuwe zenye kuwaka,+ 36  na mukuwe kama watu wenye wanangojea bwana wao arudie+ kutoka kwenye ndoa,+ ili wakati atakuja na kupiga hodi, wamufungulie mara moja. 37  Wenye furaha ni watumwa wenye wakati bwana wao anakuja, anawakuta wako wanakesha! Kwa kweli ninawaambia ninyi, atavaa nguo* ya kazi na kuwaambia wakae kwenye meza na atakuja na kuwatumikia. 38  Na kama anakuja katika kesha la pili,* ao hata kesha la tatu (3),* na anawakuta wako tayari, wao ni wenye furaha! 39  Lakini mujue hili, ikiwa mwenye nyumba angejua ni saa gani mwizi atakuja, hangeruhusu nyumba yake ivunjwe.+ 40  Ninyi pia, muendelee kuwa tayari, kwa sababu Mwana wa binadamu atakuja katika saa yenye hamutazamie.”+ 41  Kisha Petro akamuuliza: “Bwana, ni sisi tu unaambia mufano huo ao ni watu wote?” 42  Bwana akasema: “Ni nani kwa kweli musimamizi-nyumba muaminifu, mwenye busara,* mwenye bwana wake atamuweka asimamie watumishi wake* ili aendelee kuwapatia kipimo chao cha chakula kwa wakati wenye kufaa?+ 43  Mwenye furaha ni mutumwa huyo kama bwana wake wakati atakuja atamukuta iko* anafanya vile! 44  Kwa kweli ninawaambia ninyi, atamuweka juu ya mali zake zote. 45  Lakini kama mutumwa huyo anasema katika moyo wake, ‘Bwana wangu anakawia kuja,’ na anaanza kupiga watumishi wanaume na watumishi wanamuke na kula na kunywa na kulewa,+ 46  bwana wa mutumwa huyo atakuja siku yenye hakumutazamia na saa yenye hajue, na atamupatia azabu kwa ukali mukubwa zaidi na kumupatia sehemu pamoja na wale wenye hawako waaminifu. 47  Halafu ule mutumwa mwenye alielewa mapenzi ya bwana wake lakini hakujitayarisha na hakufanya kile alimuomba* atapigwa mapigo mengi.+ 48  Lakini ule mwenye hakuelewa na hivyo akafanya mambo yenye kustahili mapigo atapigwa kidogo. Kwa kweli, kila mutu mwenye alipewa mengi ataombwa mengi, na ule mwenye aliwekwa kusimamia mengi, ataombwa mengi zaidi kuliko kawaida.+ 49  “Nilikuja kuwasha moto katika dunia, na nitafute nini kingine kama tayari umewaka? 50  Kwa kweli, niko na ubatizo wenye ninapaswa kubatizwa, na niko katika taabu sana mupaka umalizike!+ 51  Je, munawaza nilikuja kuleta amani katika dunia? Hapana, ­ninawaambia, ­lakini nilikuja kuleta mugawanyiko.+ 52  Kwa maana, kuanzia sasa kutakuwa watu tano (5) katika nyumba moja wenye kugawanyika, watatu (3) kupinga wawili na wawili kupinga watatu. 53  Kutakuwa mugawanyiko kati ya baba na mwana, kati ya mwana na baba, kati ya mama na binti, kati ya binti na mama, kati ya mama-mukwe na binti-mukwe, na kati ya binti-mukwe na mama-mukwe.”+ 54  Kisha akaambia tena watu wengi: “Wakati munaona wingu linatokea upande wa mangaribi, mara moja munasema, ‘Upepo unakuja,’ na inakuwa vile. 55  Na wakati munaona kama upepo wa kusini unavuma, munasema, ‘Kutakuwa joto kubwa,’ na inakuwa vile. 56  Wanafiki, munajua namna ya kuchunguza hali ya dunia na ya anga, lakini sababu gani hamujue kuchunguza wakati huu?+ 57  Sababu gani hamujiamulie wenyewe pia ni mambo gani yenye kuwa ya haki? 58  Kwa mufano, wakati unaenda kwa mutawala pamoja na mutu mwenye kukushitaki, anza kuelewana naye wakati mungali katika njia, ili asikupeleke mbele ya muamuzi, na muamuzi akutie katika mikono ya ofisa wa tribinali, na ofisa wa tribinali akutupe katika gereza.+ 59  Ninakuambia, hakika hautatoka mule mupaka ulipe feza yako ya kidogo ya kichele* ya mwisho.”

Maelezo ya Chini

Ao “eko.”
Gehena ilikuwa mahali pa kuunguzia uchafu inje ya Yerusalemu. Angalia Maana ya Maneno.
Tnn., “asarioni mbili.” Angalia Nyongeza B14.
Ao “hamupuuze.”
Ao “mbele ya masinagogi.”
Ao “tamaa.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Ao “Nafsi, uko na.”
Ao “nafsi yako.”
Ao “nafsi yenu.”
Ao “nafsi ni ya.”
Ao “jiko.”
Ao “zawadi kwa maskini.” Angalia Maana ya Maneno.
Nondo ni kidudu fulani cha kuruka chenye kinakula nguo.
Tnn., “Mufunge mishipi kwenye viuno vyenu.”
Ao “atajifunga mushipi kwenye kiuno.”
Kuanzia karibu saa 3 ya usiku (21:00) mupaka saa 6 ya usiku (00:00).
Kuanzia saa 6 ya usiku (00:00) mupaka karibu saa 9 ya usiku (3:00).
Ao “mwenye hekima.”
Ao “watumishi wake wa nyumbani.”
Ao “eko.”
Ao “hakufanya kulingana na mapenzi yake.”
Tnn., “leptoni ya mwisho.” Angalia Nyongeza B14.