Kulingana na Luka 23:1-56

  • Yesu mbele ya Pilato na mbele ya Herode (1-25)

  • Yesu na watenda-mabaya wawili wanatundikwa kwenye miti (26-43)

    • “Utakuwa pamoja na mimi katika Paradiso” (43)

  • Yesu anakufa (44-49)

  • Yesu anazikwa (50-56)

23  Basi watu hao wote pamoja wakasimama, na wakamupeleka kwa Pilato.+  Kisha wakaanza kumushitaki,+ wakisema: “Tulimukuta mutu huyu akileta muvurugo katika taifa letu na kukataza watu kulipa Kaisari+ kodi, na kusema kwamba yeye mwenyewe ndiye Kristo mufalme.”+  Sasa Pilato akamuuliza: “Wewe ndiye Mufalme wa Wayahudi?” Akajibu: “Wewe mwenyewe unasema vile.”+  Kisha Pilato akaambia wakubwa wa makuhani na wale watu wengi: “Sipate kosa lolote kwa mutu huyu.”+  Lakini wakaendelea kusema kwa mukazo: “Anachochea watu kwa kufundisha katika Yudea yote, kuanzia Galilaya na hata mupaka hapa.”  Wakati Pilato alisikia jambo hilo, akauliza kama mutu huyo alikuwa Mugalilaya.  Kisha kuhakikisha kwamba alikuwa wa eneo lenye kutawaliwa na Herode, akamutuma kwa Herode,+ mwenye alikuwa pia Yerusalemu siku hizo.  Wakati Herode alimuona Yesu, akafurahi sana. Kwa wakati murefu alikuwa anataka kumuona Yesu kwa sababu alikuwa amesikia mambo mengi juu yake,+ na alitamani kumuona anafanya alama fulani.  Basi akaanza kumuuliza maulizo mengi, lakini hakumujibu kitu.+ 10  Lakini, wakubwa wa makuhani na waandishi wakaendelea kusimama na kumushitaki kwa ukali. 11  Kisha Herode pamoja na maaskari wake wakamutendea kwa zarau,+ na Herode akamuchekelea+ kwa kumuvalisha nguo ya muzuri, kisha akamurudisha kwa Pilato. 12  Siku hiyo Herode na Pilato wakakuwa marafiki, kwa maana mbele ya pale walikuwa maadui. 13  Kisha Pilato akaita pamoja wakubwa wa makuhani, viongozi, na watu 14  na akawaambia: “Muliniletea mutu huyu na mukasema anachochea watu kuasi. Sasa muangalie! nilimuuliza mbele yenu lakini sikupata jambo lolote lenye kuhakikisha mashitaka yenye munaleta juu yake.+ 15  Kwa kweli, hata Herode hakupata jambo lolote, kwa maana alimurudisha kwetu, na muangalie! mutu huyu hakufanya jambo lolote lenye kustahili kifo. 16  Kwa hiyo nitamupatia azabu+ na kumufungua.” 17  *​—hs-1​— 18  Lakini watu wote wakasema kwa sauti kubwa: “Ua mutu huyu, na utufungulie Baraba!”+ 19  (Baraba alikuwa ametupwa katika gereza kwa sababu alishiriki katika uasi wenye ulifanyika katika muji na kwa sababu ya mauaji.) 20  Tena Pilato ­akasema nao kwa ­sauti kubwa, kwa sababu alitaka kumufungua Yesu.+ 21  Kisha wakaanza kufanya makelele, wakisema: “Auawe kwenye muti! Auawe kwenye muti!”*+ 22  Akawaambia kwa mara ya tatu (3): “Sababu gani? Mutu huyu amefanya jambo gani la mubaya? Mimi sikuona ndani yake jambo lolote lenye linafanya astahili kifo; kwa hiyo nitamupatia azabu kisha nitamufungua.” 23  Lakini wakaendelea kukazana, wakiomba kwa sauti kubwa kwamba auawe,* na sauti zao zikashinda.+ 24  Kwa hiyo Pilato akaamua kwamba ombi lao litimizwe. 25  Akamufungua ule mutu mwenye walikuwa wanaomba, ule mwenye alikuwa ametupwa katika gereza kwa sababu alishiriki katika uasi na kwa sababu ya mauaji, lakini akamutia Yesu katika mikono yao ili wamufanyie namna wanataka. 26  Sasa wakati walikuwa wanaenda naye, wakamukamata Simoni fulani wa Kirene, mwenye alikuwa anatoka katika eneo la mashamba, na wakamubebesha muti wa mateso* wa Yesu, ili aubebe nyuma ya Yesu.+ 27  Watu wengi sana walikuwa wanamufuata; kati yao kulikuwa wanamuke wenye walikuwa wanajipiga-piga kwa huzuni na kumulilia. 28  Yesu akageuka kuelekea wanamuke hao na kuwaambia: “Mabinti wa Yerusalemu, muache kunililia. Lakini mujililie ninyi wenyewe na watoto wenu;+ 29  kwa maana muangalie! siku zinakuja wakati watu watasema, ‘Wenye furaha ni wanamuke tasa, na matumbo ya uzazi yenye hayakuzaa, na maziwa yenye hayakunyonyesha!’+ 30  Kisha wataanza kuambia milima, ‘Mutuangukie!’ na vilima, ‘Mutufunike!’+ 31  Kama wanafanya mambo haya wakati muti ni mubichi, itakuwa namna gani wakati utakuwa umekauka?” 32  Wanaume wengine wawili, watenda-mabaya, walikuwa pia wanapelekwa ili wauawe pamoja naye.+ 33  Na wakati walifika mahali kwenye kunaitwa Mufupa wa Kichwa,+ pale wakamupigilia misumari kwenye muti pembeni ya wale watenda-mabaya, mumoja upande wake wa kuume na mwingine upande wake wa kushoto.+ 34  Lakini Yesu alikuwa anasema: “Baba, uwasamehe, kwa maana hawajue jambo lenye wanafanya.” Zaidi ya hayo, wakapiga kura ili wagawane nguo zake.+ 35  Watu walikuwa wamesimama pale wakiangalia. Lakini wale viongozi walikuwa wanamuchekelea na kusema: “Aliokoa wengine; mumuache ajiokoe yeye mwenyewe, kama yeye ndiye Kristo wa Mungu, Ule Mwenye Kuchaguliwa.”+ 36  Hata wale maaskari walimuchekelea, walikuwa wanakuja na kumupatia divai kali+ 37  na kusema: “Kama wewe ndiye Mufalme wa Wayahudi, ujiokoe wewe mwenyewe.” 38  Kulikuwa pia maandishi haya juu yake: “Huyu ndiye Mufalme wa Wayahudi.”+ 39  Halafu mumoja wa wale watenda-mabaya mwenye alikuwa ametundikwa pale akaanza kumutukana,+ na kusema: “Wewe ndiye Kristo, haiko vile? Ujiokoe wewe mwenyewe, na sisi pia utuokoe!” 40  Ule mwingine akamukemea, akisema: “Je, wewe haumuogope Mungu hata kidogo, kwa kuwa sasa umepata hukumu ileile? 41  Sisi tunastahili kutendewa hivi, kwa maana tunapewa azabu kupatana na makosa yenye tulifanya; lakini mutu huyu hakufanya jambo lolote la mubaya.” 42  Kisha akasema: “Yesu, unikumbuke wakati utaingia katika Ufalme wako.”+ 43  Na Yesu akamuambia: “Kwa kweli ninakuambia leo, utakuwa pamoja na mimi katika Paradiso.”+ 44  Ndiyo, kufikia sasa ilikuwa karibu saa ya sita (6),* na kukakuwa giza juu ya inchi yote mupaka saa ya kenda (9),*+ 45  kwa sababu mwangaza wa jua ulipotea; kisha pazia la patakatifu+ likapasuka katikati.+ 46  Na Yesu akalia kwa sauti kubwa na kusema: “Baba, ninaweka roho yangu katika mikono yako.”+ Kisha kusema vile, akakata pumuzi.*+ 47  Kwa sababu ya kuona mambo yenye yalifanyika, ofisa wa jeshi akaanza kumutukuza Mungu, akisema: “Kwa kweli, mutu huyu alikuwa mwenye haki.”+ 48  Na wakati watu wote wenye walikuwa wamekusanyika pamoja pale kwa ajili ya tukio hilo waliona mambo yenye yalifanyika, wakarudia kwao, wakijipiga-piga kwenye vifua vyao. 49  Na wale wote wenye walijuana naye walikuwa wamesimama mbali kidogo. Pia, wanamuke wenye walikuwa wamemufuata kutoka Galilaya walikuwa pale na waliona mambo hayo.+ 50  Na angalia! kulikuwa mwanaume mumoja mwenye kuitwa Yosefu, mushiriki wa Baraza, alikuwa mutu mwema na mwenye haki.+ 51  (Mutu huyo hakupiga kura ili kuunga mukono mupango wao na kitendo chao.) Alikuwa wa Arimatea, muji wa Wayudea, na alikuwa anangojea Ufalme wa Mungu. 52  Mutu huyo akaingia na kuja mbele ya Pilato na akaomba apewe mwili wa Yesu. 53  Na akaushusha+ na kuufunga katika nguo ya kitani kizuri, akauweka katika kaburi* lenye lilikuwa limechongwa katika mwamba,+ na hakuna mutu alikuwa amekwisha kuwekwa ndani. 54  Sasa ilikuwa siku ya Matayarisho,+ na Sabato+ ilikuwa karibu kuanza. 55  Lakini wanamuke wenye walikuwa wamekuja naye kutoka Galilaya, wakafuata, na wakaangalia kaburi* na kuona namna mwili wake ulilalishwa,+ 56  na wakarudia ili kutayarisha manukato na mafuta yenye marashi. Lakini, kwa kweli, walipumuzika siku ya Sabato+ kulingana na amri.

Maelezo ya Chini

Ao “Umuue kwenye muti! Umuue kwenye muti!”
Ao “auawe kwenye muti.”
Ni kusema, karibu saa 6 ya muchana-kati (12:00).
Ni kusema, karibu saa 9 kisha muchana-kati (15:00).
Ao “akakufa; akavuta pumuzi yake ya mwisho.”
Ao “kaburi la ukumbusho.”
Ao “kaburi la ukumbusho.”