Kulingana na Luka 18:1-43

  • Mufano wa mujane mwenye kuomba bila kuacha (1-8)

  • Mufarisayo na mukusanya-kodi (9-14)

  • Yesu na watoto (15-17)

  • Ulizo la mutawala tajiri (18-30)

  • Kifo cha Yesu kinatabiriwa tena (31-34)

  • Kipofu mwenye kuomba-omba anaona tena (35-43)

18  Kisha akawaelezea mufano ili kuwaonyesha sababu gani ni lazima wasali sikuzote na wasikate tamaa,+  na kusema: “Katika muji fulani kulikuwa muamuzi mwenye hakukuwa anamuogopa Mungu wala kumuheshimia mwanadamu.  Katika muji huo, kulikuwa pia mujane fulani mwenye alikuwa anamuendea na kusema, ‘Hakikisha kwamba ninapata haki kutoka kwa mushitaki wangu.’  Ndiyo, kwa wakati fulani alikuwa anakataa, lakini kisha wakati fulani akasema katika moyo wake, ‘Hata kama simuogope Mungu na simuheshimie mwanadamu yeyote,  kwa sababu mujane huyu anaendelea kunisumbua, nitahakikisha kwamba anapata haki, ili asiendelee kuja na kunichokesha na ombi lake.’”*+  Kisha Bwana akasema: “Musikie mambo yenye ule muamuzi alisema hata kama hakukuwa mwenye haki!  Kwa hakika, je, Mungu hatahakikisha kuwa haki imefanywa kwa ajili ya wachaguliwa wake wenye wanamulilia muchana na usiku,+ wakati yeye anaendelea kuwavumilia?+  Ninawaambia ninyi, atahakikisha kwamba wanatendewa haki haraka. Lakini, wakati Mwana wa binadamu atafika, je, kweli atapata imani hii* katika dunia?”  Akawaambia pia mufano huo wale wenye walikuwa wanategemea haki yao wenyewe na kuzarau wengine: 10  “Watu wawili walienda katika hekalu ili kusali, mumoja alikuwa Mufarisayo na mwingine alikuwa mukusanya-kodi. 11  Ule Mufarisayo akasimama na kuanza kusali katika moyo wake, ‘Ee Mungu, ninakushukuru kwa sababu mimi siko kama watu wengine wote​—wanyanganyi, wenye hawako wenye haki, wazinifu​—ao hata kama mukusanya-kodi huyu. 12  Ninafunga mara mbili kwa juma; ninatoa sehemu moja ya kumi (1/10) ya kila kitu chenye ninapata.’+ 13  Hata hivyo ule mukusanya-kodi alikuwa amesimama mbali kidogo, na hakutaka hata kuinua macho yake kuelekea mbinguni, lakini alikuwa anajipiga-piga kwenye kifua, akisema, ‘Ee Mungu, unihurumie, mimi mutenda-zambi.’+ 14  Ninawaambia ninyi, mutu huyu alishuka kuenda kwenye nyumba yake na akaonekana kuwa mwenye haki kuliko ule Mufarisayo.+ Kwa sababu kila mutu mwenye kujiinua atapatishwa haya, lakini kila mutu mwenye kujinyenyekeza atainuliwa.”+ 15  Sasa watu walikuwa wanamuletea pia watoto wao wadogo ili awaguse, lakini wakati wanafunzi waliona vile, wakaanza kuwakemea.+ 16  Lakini, Yesu akaita wale watoto, na kusema: “Muache watoto wadogo wakuje kwangu, na musijaribu kuwazuia, kwa maana Ufalme wa Mungu ni wa wale wenye kuwa kama watoto hao.+ 17  Kwa kweli ninawaambia ninyi, kila mutu mwenye hapokee Ufalme wa Mungu kama mutoto mudogo hataingia hata kidogo ndani yake.”+ 18  Na mutawala mumoja akamuuliza, na kusema: “Mwalimu Mwema, ninapaswa kufanya nini ili niriti uzima wa milele?”+ 19  Yesu akamuambia: “Sababu gani unaniita mwema? Hakuna mutu mwema isipokuwa mumoja tu, Mungu.+ 20  Unajua amri: ‘Usifanye uzinifu,+ usiue,+ usiibe,+ usitoe ushahidi wa uongo,+ heshimia baba yako na mama yako.’”+ 21  Kisha akasema: “Nimeshika mambo hayo yote tangu ujana wangu na kuendelea.” 22  Kisha kusikia vile, Yesu akamuambia, “Kungali jambo moja lenye unakosa: Uzisha vitu vyote vyenye uko navyo na ugawie maskini feza zote zenye utapata, na utakuwa na hazina mbinguni; kisha ukuje ukuwe mufuasi wangu.”+ 23  Wakati alisikia vile, akahuzunika sana, kwa sababu alikuwa tajiri sana.+ 24  Yesu akamuangalia na kusema: “Itakuwa vigumu sana kwa wale wenye kuwa na feza kuingia katika Ufalme wa Mungu!+ 25  Kwa kweli, ni vyepesi zaidi kwa ngamia kupita katika tundu la sindano ya kushonea kuliko tajiri kuingia katika Ufalme wa Mungu.”+ 26  Wale wenye walisikia jambo hilo wakasema: “Ni nani basi anaweza kuokolewa?”+ 27  Akasema: “Mambo yenye hayawezekane kwa wanadamu yanawezekana kwa Mungu.”+ 28  Lakini Petro akasema: “Angalia! Tumeacha vitu vyetu na tumekufuata wewe.”+ 29  Akawaambia: “Kwa kweli ninawaambia ninyi, hakuna mutu mwenye ameacha nyumba ao bibi ao ndugu ao wazazi ao watoto kwa ajili ya Ufalme wa Mungu+ 30  mwenye hatapata mara nyingi zaidi katika kipindi hiki cha wakati, na katika mupangilio wa mambo* wenye unakuja, uzima wa mi­lele.”+ 31  Kisha akachukua wale Kumi na Mbili (12) na kuenda nao pembeni na akawaambia: “Muangalie! Tunapanda kuenda Yerusalemu, na mambo yote yenye yaliandikwa kupitia manabii juu ya Mwana wa binadamu yatatimia.*+ 32  Kwa mufano, atatiwa katika mikono ya watu wa mataifa+ na atachekelewa,+ atatendewa kwa zarau, na atatemewa mate.+ 33  Na kisha kumupiga mijeledi, watamuua,+ lakini siku ya tatu (3) atafufuka.”+ 34  Lakini, hawakuelewa maana ya jambo lolote kati ya mambo hayo, kwa sababu maneno hayo yalifichwa kwao, na hawakuelewa mambo yenye alisema. 35  Sasa wakati Yesu alikaribia Yeriko, kipofu mumoja alikuwa amekaa pembeni ya barabara akiomba-omba.+ 36  Kwa kuwa alisikia watu wengi wakipita, akaanza kuuliza kama kuko nini. 37  Wakamuambia: “Ni Yesu Munazareti ndiye anapita!” 38  Basi akasema kwa sauti kubwa: “Yesu, Mwana wa Daudi, unisikilie huruma!” 39  Na wale wenye walikuwa mbele wakaanza kumukemea wakimuambia anyamaze, lakini akaendelea kusema kwa sauti kubwa: “Mwana wa Daudi, unisikilie huruma!” 40  Kisha Yesu akasimama na kuamuru wamuletee ule mutu. Wakati alikaribia, Yesu akamuuliza: 41  “Unataka nikufanyie nini?” Akasema: “Bwana, ninaomba niweze kuona tena.” 42  Basi Yesu akamuambia: “Ona tena; imani yako imekuponyesha.”+ 43  Na mara moja akaanza kuona tena, na akaanza kumufuata+ akimutukuza Mungu. Pia, wakati watu wote waliona jambo hilo, wakamusifu Mungu.+

Maelezo ya Chini

Ao “kunipiga-piga mupaka animalize.”
Ao “imani kama hii.” Tnn., “ile imani.”
Ao “mufumo wa mambo.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “yatakamilika.”