Kulingana na Luka 4:1-44

  • Ibilisi anamujaribu Yesu (1-13)

  • Yesu anaanza kuhubiri katika Galilaya (14, 15)

  • Yesu anakataliwa katika Nazareti (16-30)

  • Yesu katika sinagogi kule Kapernaumu (31-37)

  • Mama-mukwe wa Simoni na wagonjwa wengine wanaponyeshwa (38-41)

  • Watu wanamupata Yesu mahali kwenye hakuna watu (42-44)

4  Basi Yesu, akiwa amejaa roho takatifu, akaondoka kutoka Yordani, na akaongozwa na roho huku na huku katika jangwa+  kwa siku makumi ine (40), akijaribiwa na Ibilisi.+ Na hakukula kitu chochote katika siku hizo, kwa hiyo, wakati ziliisha, akasikia njaa.  Halafu Ibilisi akamuambia: “Kama wewe ni mwana wa Mungu, ambia jiwe hili likuwe mukate.”  Lakini Yesu akamujibu: “Imeandikwa, ‘Mwanadamu hapaswe kuishi kwa mukate tu.’”+  Basi akamupeleka juu kwenye mulima na kumuonyesha mara moja falme zote za dunia yenye kuikaliwa na watu.+  Kisha Ibilisi akamuambia: “Nitakupatia mamlaka yote hii na utukufu wake, kwa sababu nimeipewa,+ na ninaipatia mutu yeyote mwenye ninataka.  Kwa hiyo, kama unafanya tendo moja la ibada mbele yangu, yote itakuwa yako.”  Yesu akajibu na kumuambia: “Imeandikwa, ‘Yehova* Mungu wako ndiye unapaswa kuabudu, na yeye peke yake ndiye unapaswa kutolea utumishi mutakatifu.’”+  Kisha akamupeleka Yerusalemu, akamusimamisha juu ya munara wa* hekalu na kumuambia: “Kama wewe ni mwana wa Mungu, ujitupe chini kutoka hapa,+ 10  kwa maana imeandikwa, ‘Ataamuru malaika wake kwa ajili yako, ili wakulinde,’ 11  na, ‘Watakubeba katika mikono yao, ili usigonge muguu wako kwenye jiwe.’”+ 12  Yesu akamujibu na kumuambia: “Imeandikwa, ‘Haupaswe kumujaribu Yehova* Mungu wako.’”+ 13  Kwa hiyo Ibilisi, wakati alimaliza majaribu yote, akamuacha mupaka wakati mwingine wenye kufaa.+ 14  Basi Yesu akiwa amejazwa nguvu za roho, akarudia Galilaya.+ Na habari za muzuri juu yake zikaenea katika inchi yote ya pembeni-pembeni. 15  Pia, akaanza kufundisha katika masinagogi yao, na akaheshimiwa na watu wote. 16  Kisha akaenda Nazareti,+ kwenye alikomalia, na kulingana na desturi yake siku ya Sabato, akaingia katika sinagogi+ na akasimama ili kusoma Maandiko. 17  Kwa hiyo, wakamupatia kitabu cha kukunjwa cha nabii Isaya, akakifungua na kupata mahali kwenye kuandikwa: 18  “Roho ya Yehova* iko juu yangu, kwa sababu alinitia mafuta ili nitangazie maskini habari njema. Alinituma nitangaze uhuru kwa wale wenye walikamatwa mateka na kuona kwa vipofu, kuacha wenye kupondwa waende wakiwa wamewekwa huru,+ 19  na kuhubiri mwaka wa Yehova* wenye kukubalika.”+ 20  Kisha akakunja kile kitabu, akakirudishia mutumishi, na kukaa; na watu wote katika sinagogi walikuwa wanamukazia macho. 21  Halafu akaanza kuwaambia: “Leo andiko hili lenye mumesikia limetimia.”+ 22  Na wote wakaanza kutoa ushahidi muzuri juu yake na kushangazwa na maneno yenye kupendeza yenye kutoka katika kinywa chake,+ na walikuwa wanasema: “Huyu ni mwana wa Yosefu, haiko vile?”+ 23  Halafu akawaambia: “Bila shaka mutatumia mufano huu kunihusu, ‘Munganga, ujiponyeshe wewe mwenyewe. Fanya pia katika eneo la kwenu mambo yenye tulisikia yalifanyika kule Kapernaumu.’”+ 24  Basi akasema: “Kwa kweli ninawaambia ninyi, hakuna nabii mwenye anakubaliwa katika eneo la kwao.+ 25  Kwa mufano, kwa kweli ninawaambia ninyi: Kulikuwa wajane wengi katika Israeli siku za Eliya, wakati mbingu ilifungwa kwa miaka tatu (3) na miezi sita (6), na kukakuwa njaa kubwa katika inchi yote.+ 26  Hata hivyo Eliya hakutumwa kwa mutu yeyote kati ya wanamuke hao, lakini kwa mujane mumoja tu kule Sarefati katika inchi ya Sidoni.+ 27  Pia, kulikuwa wenye ukoma wengi katika Israeli siku za nabii Elisha; lakini hakuna hata mumoja wao mwenye alifanywa kuwa safi,* isipokuwa tu Naamani Musiria.”+ 28  Sasa wote wenye walikuwa wanasikia mambo hayo katika sinagogi wakakasirika sana,+ 29  na wakasimama na kumupeleka haraka inje ya muji, wakamupeleka kwenye kichwa cha mulima wenye muji wao ulijengwa juu yake, ili wamutupe kichwa chini. 30  Lakini akapita katikati yao na kuenda.+ 31  Kisha akashuka kuenda Kapernaumu, muji mumoja wa Galilaya. Na alikuwa anawafundisha siku ya Sabato,+ 32  na wakashangazwa na namna yake ya kufundisha,+ kwa sababu alisema kwa mamlaka. 33  Sasa katika sinagogi kulikuwa mutu mwenye pepo muchafu, na akasema kwa sauti kubwa:+ 34  “Aa! Tuko na shida gani na wewe, Yesu Munazareti?+ Je, umekuja kutuharibu? Ninajua kabisa wewe ni nani, Mutakatifu wa Mungu.”+ 35  Lakini Yesu akamukemea, na kusema: “Nyamaza na umutoke.” Basi kisha kuangusha mutu huyo chini katikati yao, ule pepo muchafu akamutoka bila kumuumiza. 36  Basi wote wakashangaa na kuanza kuambiana: “Maneno haya ni ya namna gani? Kwa maana anaagiza roho wachafu kwa mamlaka na nguvu, na wanatoka!” 37  Basi habari juu yake zikaendelea kuenea katika kila pembe katika inchi ya pembeni-pembeni. 38  Kisha kutoka katika sinagogi, akaingia katika nyumba ya Simoni. Sasa mama-mukwe wa Simoni alikuwa anateswa na homa kali, na wakamuomba amusaidie.+ 39  Kwa hiyo Yesu akasimama karibu yake, akakemea ile homa, na ikamutoka. Mara moja ule mama akasimama na kuanza kuwatumikia. 40  Lakini wakati jua lilikuwa linashuka, wote wenye walikuwa na watu wenye kuteswa na magonjwa mbalimbali wakamuletea Yesu watu hao. Akawaponyesha kwa kuweka mikono yake juu ya kila mugonjwa.+ 41  Pepo wachafu pia wakatoka ndani ya watu wengi, wakisema kwa sauti kubwa: “Wewe ndiye Mwana wa Mungu.”+ Lakini aliwakemea na hakukuwa anawaruhusu waseme,+ kwa maana walijua kuwa yeye ndiye Kristo.+ 42  Hata hivyo, asubui wakati mwangaza wa jua ulitokea, akaenda mahali kwenye hapakukuwa watu.+ Lakini watu wengi wakaanza kumutafuta* na wakakuja mahali alikuwa, wakajaribu kumuzuia asiende mbali nao. 43  Lakini akawaambia: “Ni lazima pia nitangaze habari njema ya Ufalme wa Mungu katika miji ingine, kwa sababu nilitumwa ili kufanya vile.”+ 44  Basi akaendelea kuhubiri katika masinagogi ya Yudea.

Maelezo ya Chini

Ao “sehemu ya juu zaidi ya.”
Ao “aliponyeshwa.”
Ao “kumuwinda.”