Kutoka 40:1-38

  • Kusimamisha tabenakulo (1-33)

  • Utukufu wa Yehova unajaa katika tabenakulo (34-38)

40  Kisha Yehova akamuambia Musa:  “Siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza, utasimamisha tabenakulo, ile hema ya mukutano.+  Weka sanduku la Ushuhuda ndani yake,+ na kuficha sanduku hilo kwa pazia.+  Utaingiza ndani meza+ na kupanga vyombo vyake juu yake na utaingiza ndani kinara cha taa+ na kuwasha taa zake.+  Kisha utatia mazabahu ya zahabu kwa ajili ya uvumba+ mbele ya sanduku la Ushuhuda na utatia kitambaa cha kuficha* kwa ajili ya muingilio wa tabenakulo mahali pake.+  “Utatia mazabahu ya toleo la kuteketezwa+ mbele ya muingilio wa tabenakulo, ile hema ya mukutano,  na utatia beseni katikati ya hema ya mukutano na mazabahu na kutia maji ndani ya beseni hiyo.+  Kisha utafanya kiwanja+ kuzunguka hema hiyo na utatia kitambaa cha kuficha*+ kwa ajili ya muingilio wa kiwanja.  Halafu utakamata mafuta ya kutia mafuta+ na kutia tabenakulo mafuta na vitu vyote vyenye kuwa ndani yake,+ na utaitakasa pamoja na vyombo vyake vyote, na itakuwa kitu kitakatifu. 10  Utatia mafuta mazabahu ya toleo la kuteketezwa pamoja na vyombo vyake vyote na kutakasa mazabahu hiyo, na itakuwa mazabahu takatifu sana.+ 11  Na utatia mafuta beseni na kitu cha kuweka beseni juu yake na kuitakasa. 12  “Kisha utamuleta Haruni na wana wake karibu na muingilio wa hema ya mukutano, na kuwanawisha na maji.+ 13  Na utamuvalisha Haruni zile nguo takatifu+ na kumutia mafuta+ na kumutakasa, na atanitumikia akiwa kuhani. 14  Kisha utaleta wana wake karibu, na kuwavalisha kanzu.+ 15  Utawatia mafuta kama vile ulimutia mafuta baba yao,+ ili wanitumikie wakiwa makuhani, na kwa sababu wametiwa mafuta, ukuhani utaendelea kuwa wao sikuzote katika vizazi vyao vyote.”+ 16  Musa alifanya kulingana na mambo yote yenye Yehova alikuwa amemuamuru.+ Ni vile alifanya kabisa. 17  Katika mwezi wa kwanza, mwaka wa pili, siku ya kwanza ya mwezi, tabenakulo ilisimamishwa.+ 18  Wakati Musa alisimamisha tabenakulo, aliweka chini vikalio vyake,+ alisimamisha kadre zake za mbao,+ aliweka fito zake,+ na kusimamisha nguzo zake. 19  Akatandika ile hema+ juu ya tabenakulo na akaweka kifuniko+ cha hema juu yake, kama vile Yehova alikuwa amemuamuru Musa. 20  Kisha akakamata Ushuhuda+ na akautia ndani ya Sanduku+ na akatia fito+ kwenye Sanduku na kuweka kifuniko+ juu ya Sanduku hilo.+ 21  Akaingiza Sanduku ndani ya tabenakulo na akatia pazia+ la kitambaa cha kuficha mahali pake na kuficha sanduku la Ushuhuda,+ kama vile Yehova alikuwa amemuamuru Musa. 22  Kisha akatia meza+ ndani ya hema ya mukutano upande wa kaskazini wa tabenakulo inje ya pazia, 23  na akapanga juu yake ule mustari wa mikate+ mbele ya Yehova, kama vile Yehova alikuwa amemuamuru Musa. 24  Akatia kile kinara cha taa+ ndani ya hema ya mukutano mbele ya meza hiyo, upande wa kusini wa tabenakulo. 25  Akawasha zile taa+ mbele ya Yehova, kama vile Yehova alikuwa amemuamuru Musa. 26  Kisha akatia ile mazabahu ya zahabu+ ndani ya hema ya mukutano mbele ya lile pazia, 27  ili kufanya uvumba wenye marashi+ utoe moshi juu yake,+ kama vile Yehova alikuwa amemuamuru Musa. 28  Kisha akatia kitambaa cha kuficha*+ kwa ajili ya muingilio wa tabenakulo mahali pake. 29  Akatia mazabahu ya toleo la kuteketezwa+ kwenye muingilio wa tabenakulo, ile hema ya mukutano, ili atoe juu yake toleo la kuteketezwa+ na toleo la nafaka, kama vile Yehova alikuwa amemuamuru Musa. 30  Kisha akatia beseni katikati ya hema ya mukutano na mazabahu na kutia maji ya kunawa ndani ya beseni hiyo.+ 31  Musa na Haruni na wana wake walinawa mikono yao na miguu yao pale. 32  Kila mara wakati waliingia katika hema ya mukutano ao kukaribia mazabahu, walinawa,+ kama vile Yehova alikuwa amemuamuru Musa. 33  Mwishowe akafanya kiwanja+ kuzunguka tabenakulo na ile mazabahu na akaweka kitambaa cha kuficha* kwa ajili ya muingilio wa kiwanja.+ Kwa hiyo Musa akamaliza kazi yote. 34  Na wingu likaanza kufunika hema ya mukutano, na utukufu wa Yehova ukajaa katika tabenakulo.+ 35  Musa hakuweza kuingia ndani ya hema ya mukutano kwa sababu wingu liliendelea kukaa juu yake, na utukufu wa Yehova ulijaa katika tabenakulo.+ 36  Na wakati wingu liliinuka kutoka juu ya tabenakulo, Waisraeli walikuwa wanavunja kambi katika hatua zote za safari yao.+ 37  Lakini, wakati wingu lilikosa kuinuka, hawakuvunja kambi mupaka siku liliinuka.+ 38  Kwa maana wingu la Yehova lilikuwa juu ya tabenakulo wakati wa muchana, na moto uliendelea kukaa juu ya tabenakulo wakati wa usiku mbele ya macho ya nyumba yote ya Israeli katika hatua zote za safari yao.+

Maelezo ya Chini

Ao “pazia.”
Ao “pazia.”
Ao “pazia.”
Ao “pazia.”