Kutoka 20:1-26

  • Amri Kumi (1-17)

  • Mambo ya ajabu yanaogopesha Israeli (18-21)

  • Maagizo juu ya ibada (22-26)

20  Kisha Mungu akasema maneno haya yote:+  “Mimi ni Yehova Mungu wako, mwenye alikutosha katika inchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa.+  Haupaswe kuwa na miungu mingine isipokuwa mimi.*+  “Haupaswe kujifanyia sanamu ya kuchongwa wala umbo* ya kitu fulani chenye kuwa juu mbinguni wala chenye kuwa chini juu ya dunia wala chenye kuwa ndani ya maji chini ya dunia.+  Haupaswe kuviinamia wala kushawishiwa kuvitumikia,+ kwa sababu mimi, Yehova Mungu wako, ni Mungu mwenye anataka watu washikamane na yeye tu,+ mwenye analeta azabu juu ya wana kwa sababu ya kosa la baba zao, juu ya kizazi cha tatu (3) na juu ya kizazi cha ine (4) cha wale wenye kunichukia,  lakini ninaonyesha upendo mushikamanifu kwa kizazi cha elfu (1 000) cha watu wenye kunipenda na kushika amri zangu.+  “Haupaswe kutumia jina la Yehova Mungu wako kwa njia yenye haifae,+ kwa maana Yehova hatakosa kumupatia azabu mutu mwenye anatumia jina Lake kwa njia yenye haifae.+  “Kumbuka siku ya Sabato na uione kuwa takatifu.+  Utatumika na kufanya kazi zako zote kwa siku sita (6),+ 10  lakini siku ya saba (7) ni sabato kwa ajili ya Yehova Mungu wako. Haupaswe kufanya kazi yoyote, wewe, wala mutoto wako mwanaume, wala mutoto wako mwanamuke, wala mutumwa wako mwanaume, wala mutumwa wako mwanamuke, wala munyama wako wa kufugwa, wala mukaaji mugeni mwenye kuwa ndani ya makao yako.*+ 11  Kwa maana katika siku sita (6) Yehova alifanya mbingu na dunia, bahari, na vyote vyenye kuwa ndani, na alianza kupumuzika katika siku ya saba (7).+ Ndiyo sababu Yehova alibariki siku ya Sabato na kuifanya kuwa takatifu. 12  “Heshimia baba yako na mama yako,+ ili uishi wakati murefu katika inchi yenye Yehova Mungu wako anakupatia.+ 13  “Haupaswe kuua.+ 14  “Haupaswe kufanya uzinifu.+ 15  “Haupaswe kuiba.+ 16  “Haupaswe kutoa ushahidi wa uongo juu ya mwenzako.+ 17  “Haupaswe kutamani nyumba ya mwenzako. Haupaswe kutamani bibi ya mwenzako,+ wala mutumwa wake mwanaume, wala mutumwa wake mwanamuke, wala ngombe-dume wake, wala punda wake, wala kitu chochote cha mwenzako.”+ 18  Sasa watu wote waliona umeme wa radi na ule mungurumo, sauti ya baragumu, na mulima wenye ulikuwa unatoa moshi; na wakati waliona mambo hayo wakatetemeka na kusimama mbali.+ 19  Kwa hiyo wakamuambia Musa: “Wewe useme na sisi, na sisi tutakusikiliza, lakini Mungu asiseme na sisi, ili tusikufe.”+ 20  Kwa hiyo Musa akaambia watu: “Musiogope, kwa sababu Mungu wa kweli amekuja ili kuwajaribu,+ ili muendelee kumuogopa kusudi musitende zambi.”+ 21  Kwa hiyo watu wakaendelea kusimama mbali, lakini Musa akaenda karibu na lile wingu la mweusi mahali Mungu wa kweli alikuwa.+ 22  Kisha Yehova akamuambia Musa: “Ni hivi utaambia Waisraeli, ‘Mumejionea ninyi wenyewe kwamba nimezungumuza na ninyi kutoka mbinguni.+ 23  Hamupaswe kufanya miungu ya feza pembeni yangu, na hamupaswe kujifanyia miungu ya zahabu.+ 24  Utanifanyia mazabahu ya udongo, na juu yake utanitolea matoleo yako ya kuteketezwa, zabihu zako za ushirika,* kundi lako, na mifugo yako. Kila mahali kwenye nitafanya jina langu likumbukwe,+ nitakuja kwako na nitakubariki. 25  Kama unanifanyia mazabahu ya majiwe, usiijenge na majiwe yenye yalikatwa kwa vifaa vya kukata navyo.*+ Kwa maana kama unatumia kifaa cha kukata vitu juu ya mazabahu hiyo, utaichafua. 26  Na haupaswe kupanda kwenye mazabahu yangu kwa kutumia ngazi za kupandia, ili sehemu zako za siri* zisifunuliwe juu ya mazabahu hiyo.’

Maelezo ya Chini

Ao “tofauti na mimi.” Tnn., “zidi ya uso wangu.”
Ao “mufano.”
Tnn., “milango yako mikubwa.”
Ao “matoleo yako ya amani.”
Ao “majiwe yenye kuchongwa.”
Tnn., “uchi wako.”