Kutoka 2:1-25

  • Musa anazaliwa (1-4)

  • Binti ya Farao anamuchukua Musa kuwa mutoto wake (5-10)

  • Musa anakimbilia Midiani na anamuoa Sipora (11-22)

  • Mungu anasikia kilio cha maumivu cha Waisraeli (23-25)

2  Karibu wakati huo, mwanaume fulani wa nyumba ya Lawi alimuoa binti ya Lawi.+  Na mwanamuke huyo akakuwa na mimba na akazaa mwana. Wakati aliona namna mwana huyo alikuwa mwenye sura na umbo ya muzuri, akamuficha kwa miezi tatu (3).+  Wakati hakuweza tena kuendelea kumuficha,+ alikamata kitunga cha* mafunjo* na kukipakaa kabulimbo na bereu* na akatia mutoto huyo ndani yake na kutia kile kitunga kati ya matete pembeni ya Muto Nile.  Lakini dada ya mutoto huyo+ akasimama mbali kidogo ili aone mambo yenye yatamupata mutoto huyo.  Wakati binti ya Farao alishuka kuenda kuoga katika Muto Nile, watumishi wake wanamuke walikuwa wanatembea-tembea pembeni ya Muto Nile. Na binti ya Farao akaona kile kitunga katikati ya matete. Mara moja akamutuma mutumwa wake mwanamuke aende kukileta.+  Wakati alifungua kile kitunga, akaona ule mutoto, na ule mutoto mwanaume alikuwa analia. Akamusikilia huruma, lakini akasema: “Huyu ni mumoja wa watoto wa Waebrania.”  Kisha dada ya mutoto huyo akamuambia binti ya Farao: “Je, niende kukuitia mwanamuke mwenye kunyonyesha kati ya Waebrania ili akunyonyeshee mutoto huyu?”  Binti ya Farao akamuambia: “Uende!” Mara moja huyo kijana mwanamuke akaenda kumuita mama ya mutoto huyo.+  Kisha binti ya Farao akamuambia mama huyo: “Chukua mutoto huyu uninyonyeshee yeye, na mimi nitakulipa.” Kwa hiyo mwanamuke huyo akamuchukua mutoto huyo na kumunyonyesha. 10  Wakati mutoto huyo alikomaa, akamupeleka kwa binti ya Farao, na akakuwa mwana wake.+ Akamupatia jina Musa* na kusema: “Ni kwa sababu nimemutosha ndani ya maji.”+ 11  Sasa katika siku hizo, kisha Musa kuwa mutu muzima,* alitoka na kuenda kwa ndugu zake ili kuona mizigo yenye walikuwa wanabeba,+ na akaona Mumisri fulani mwenye alikuwa anamupiga Mwebrania fulani, mumoja wa ndugu zake. 12  Kwa hiyo Musa akaangalia huku na huku, na wakati aliona hakuna mutu karibu, akamuua ule Mumisri na akamuficha katika muchanga.+ 13  Lakini alitoka tena siku yenye ilifuata, na kulikuwa wanaume wawili Waebrania wenye walikuwa wanapigana. Kwa hiyo akamuambia ule mwenye alikuwa na kosa: “Sababu gani unamupiga mwenzako?”+ 14  Akasema: “Ni nani alikuweka kuwa mukubwa na muamuzi juu yetu? Je, unataka kuniua kama vile ulimuua ule Mumisri?”+ Basi Musa akaogopa na kusema: “Hakika jambo hilo limejulikana!” 15  Kisha Farao akasikia habari hiyo, naye akajaribu kumuua Musa; lakini Musa akamukimbia Farao na kuenda kuishi katika inchi ya Midiani,+ na akakaa pembeni ya kisima. 16  Sasa kuhani wa Midiani+ alikuwa na mabinti saba (7), nao wakakuja kushota maji na kujaza vyombo vya kuwekea maji ya kunywa ya wanyama wa kundi la baba yao. 17  Lakini kama kawaida, wachungaji wakakuja na kufukuza mabinti hao. Basi Musa akasimama na kusaidia* wanamuke hao na akanywesha kundi lao. 18  Wakati walifika kwa baba yao Reueli,*+ mara moja akasema: “Namna gani mumerudia mbio sana leo?” 19  Wakajibu: “Mumisri fulani+ alituokoa katika mikono ya wachungaji, na hata alitushotea maji na kunywesha kundi letu.” 20  Akaambia mabinti wake: “Lakini iko* wapi? Sababu gani muliacha mwanaume huyo nyuma? Mumuite, ili akule chakula pamoja na sisi.” 21  Kisha mambo hayo Musa akakubali kuishi pamoja na mwanaume huyo, na akamupatia Musa binti yake Sipora+ ili akuwe bibi yake. 22  Kisha wakati fulani Sipora akamuzaa mwana, na Musa akamupatia jina Gershomu,*+ kwa sababu alisema: “Nimekuwa mukaaji mugeni katika inchi ya kigeni.”+ 23  Kisha wakati murefu, mufalme wa Misri akakufa,+ lakini Waisraeli wakaendelea kulia kwa maumivu kwa sababu ya utumwa na kutoa sauti za malalamiko, na kilio chao cha kuomba musaada kikaendelea kupanda mupaka kwa Mungu wa kweli.+ 24  Mwishowe Mungu akasikia kilio chao cha maumivu,+ na Mungu akakumbuka agano lenye alifanya pamoja na Abrahamu, Isaka, na Yakobo.+ 25  Kwa hiyo Mungu akakaza uangalifu wake juu ya Waisraeli; na Mungu akaona hali yao.

Maelezo ya Chini

Ao “safina ya; sanduku ya.”
Ao “papyrus.” Angalia Maana ya Maneno.
Bereu ni kabulimbo nzito.
Maana yake “Mwenye Alitoshwa,” ni kusema, mwenye aliokolewa kutoka kwenye maji.
Ao “kadiri Musa aliendelea kuwa na nguvu.”
Ao “kutetea.”
Ni kusema, Yetro.
Ao “eko.”
Maana yake “Mukaaji Mugeni Kule.”