Kutoka 5:1-23

  • Musa na Haruni mbele ya Farao (1-5)

  • Ukandamizaji unaongezeka (6-18)

  • Israeli wanamulaumu Musa na Haruni (19-23)

5  Kisha, Musa na Haruni wakaingia na kumuambia Farao: “Yehova Mungu wa Israeli anasema hivi: ‘Ruhusu watu wangu waende kunifanyia sikukuu katika jangwa.’”  Lakini Farao akasema: “Yehova ni nani,+ ili nitii sauti yake kwa kuruhusu Israeli waende?+ Simujue Yehova hata kidogo, na tena, sitaruhusu Israeli waende.”+  Lakini wakasema: “Mungu wa Waebrania amezungumuza na sisi. Tafazali, tunataka kufanya safari ya siku tatu (3) katika jangwa na kumutolea Yehova Mungu wetu zabihu;+ kama hatufanye vile, atatupiga kwa ugonjwa ao kwa upanga.”  Mufalme wa Misri akawajibu: “Musa na Haruni, sababu gani muko munatosha watu katika kazi yao? Murudie kwenye kazi yenu!”*+  Kisha Farao akasema: “Muangalie namna watu wa inchi hii ni wengi, na munataka kuwafanya waache kufanya kazi yao!”  Siku ileile, Farao akawaamuru hivi wasimamizi wa kazi na wakubwa wa wafanyakazi:  “Hamupaswe tena kupatia watu hawa nyasi ili kutengeneza matofali.+ Muwaache waende kujitafutia nyasi wao wenyewe.  Lakini munapaswa kuwalazimisha watengeneze hesabu ileile ya matofali kama vile walifanya zamani. Musiwapunguzie hesabu hiyo, kwa sababu wameanza kuregea.* Ndiyo sababu wanalia, na kusema, ‘Tunataka kuenda, tunataka kumutolea Mungu wetu zabihu!’  Muwatumikishe vikali, na muwapatie kazi nyingi ili wasisikilize maneno ya uongo.” 10  Kwa hiyo wasimamizi wa kazi+ na wakubwa wa wafanyakazi wakaenda na kuambia watu: “Farao anasema hivi: ‘Sitawapatia tena nyasi. 11  Muende mujitafutie nyasi yenu ninyi wenyewe kila mahali kwenye munaweza kuipata, lakini kazi yenu haitapunguzwa hata kidogo.’” 12  Basi watu wakasambaa kila mahali katika inchi ya Misri ili kukusanya majani ya kukauka pa nafasi ya nyasi. 13  Na wasimamizi wa kazi wakaendelea kuwaambia hivi: “Kila mutu anapaswa kumaliza kazi yake kila siku, kama vile wakati walikuwa wanawapatia nyasi.” 14  Pia, wakubwa wa wafanyakazi wa Waisraeli, wenye wasimamizi wa kazi wa Farao walikuwa wameweka juu ya Waisraeli, walipigwa.+ Wasimamizi wa kazi waliwauliza: “Sababu gani hamukueneza hesabu ya matofali yenye mulikuwa munafanya? Ilikuwa vile jana na leo.” 15  Kwa hiyo wakubwa wa wafanyakazi wa Waisraeli wakaingia na kutoa malalamiko yao kwa Farao, kwa kusema: “Sababu gani unatutendea hivi sisi watumishi wako? 16  Sisi watumishi wako, hawatupatie tena nyasi, lakini wanaendelea kutuambia, ‘Mutengeneze matofali!’ Watumishi wako wanapigwa, lakini kosa ni la watu wako mwenyewe.” 17  Lakini Farao akasema: “Mumeanza kuregea,* mumeanza kuregea!*+ Ndiyo sababu munasema, ‘Tunataka kuenda, tunataka kumutolea Yehova zabihu.’+ 18  Sasa muende, murudie kwenye kazi! Hamutapewa nyasi yoyote, lakini munapaswa kuendelea kutengeneza hesabu ileile ya matofali.” 19  Kwa hiyo wakubwa wa wafanyakazi wa Waisraeli wakaona kwamba wako katika shida kubwa kwa sababu ya amri hii: “Hamupaswe kupunguza hata kidogo hesabu ya matofali yenye munapaswa kutengeneza kila siku.” 20  Kisha mambo hayo wakakutana na Musa na Haruni, wenye walikuwa wanasimama pale ili kukutana nao wakati walikuwa wanatoka kwa Farao. 21  Mara moja wakawaambia: “Yehova awaangalie ninyi na kuwahukumu, kwa sababu mumefanya Farao na watumishi wake watuzarau* na mumeweka upanga katika mikono yao ili watuue.”+ 22  Kisha Musa akageuka kumuelekea Yehova na kusema: “Yehova, sababu gani umetesa watu hawa? Sababu gani umenituma? 23  Tangu wakati niliingia mbele ya Farao ili kuzungumuza kwa jina lako,+ amewatendea mubaya sana watu hawa,+ na hakika haujaokoa watu wako.”+

Maelezo ya Chini

Ao “mizigo yenu.”
Ao “ni wavivu.”
Ao “Muko wavivu.”
Ao “muko wavivu.”
Ao “mumefanya tunuke mubaya mbele ya Farao na watumishi wake.”