Kutoka 1:1-22

  • Waisraeli wanaongezeka katika Misri (1-7)

  • Farao anakandamiza Waisraeli (8-14)

  • Wanamuke wa kuzalisha wenye kumuogopa Mungu wanaokoa uzima wa watoto (15-22)

1  Basi haya ndiyo majina ya wana wa Israeli wenye waliingia Misri pamoja na Yakobo, kila mwanaume mwenye alikuja pamoja na nyumba yake:+  Rubeni, Simeoni, Lawi, na Yuda;+  Isakari, Zabuloni, na Benyamini;  Dani na Naftali, Gadi na Asheri.+  Na wale wote wenye walizaliwa* na Yakobo* walikuwa watu* makumi saba (70), lakini tayari Yosefu alikuwa Misri.+  Mwishowe Yosefu akakufa,+ na pia ndugu zake wote na kizazi hicho chote.  Na Waisraeli* wakazaa na kuanza kuongezeka sana, na wakaendelea kuongezeka na kuwa wenye nguvu zaidi kwa namna yenye haikukuwa ya kawaida; na hivyo wakajaa katika inchi.+  Kisha wakati fulani kukatokea mufalme mupya juu ya Misri, mwenye hakumujua Yosefu.  Kwa hiyo akaambia watu wake: “Muangalie! Watu wa Israeli ni wengi sana na wako na nguvu sana kuliko sisi.+ 10  Tuwatendee kwa werevu. Kama hatufanye vile, wataendelea kuongezeka, na kama vita inatokea, wataungana na maadui wetu na watapigana na sisi na kuondoka katika inchi.” 11  Kwa hiyo wakaweka juu yao wakubwa wa kazi ya kulazimishwa* ili kuwakandamiza kwa kazi ya nguvu,+ na wakamujengea Farao miji ya kuwekea vitu, ni kusema, Pitomu na Raamsesi.+ 12  Lakini kadiri waliendelea kuwakandamiza, ni vile waliendelea kuongezeka na ni vile waliendelea kuenea kila mahali, kwa hiyo Wamisri wakaogopa na kuchukizwa sana kwa sababu ya Waisraeli.+ 13  Basi Wamisri wakaweka Waisraeli katika utumwa mukali.+ 14  Wakafanya maisha yao kuwa machungu kwa kazi ya nguvu, kadiri waliendelea kufanya kazi na saruji* ya udongo na matofali na kila namna ya kazi ya utumwa katika mashamba. Ndiyo, waliwatesa sana katika hali za nguvu za kila namna ya utumwa.+ 15  Kisha wakati fulani mufalme wa Misri akazungumuza na wanamuke Waebrania wa kuzalisha wenye waliitwa Shifra na Pua: 16  na akawaambia: “Wakati munasaidia wanamuke Waebrania kuzaa+ na munawaona kwenye kiti cha kuzalia, kama ni mutoto mwanaume munapaswa kumuua; lakini kama ni mutoto mwanamuke, anapaswa kuishi.” 17  Lakini, wanamuke hao wa kuzalisha walimuogopa Mungu wa kweli, na hawakufanya jambo lenye mufalme wa Misri aliwaambia. Kuliko kufanya vile, walikuwa wanaacha watoto wanaume waishi.+ 18  Kisha wakati fulani mufalme wa Misri akaita wanamuke hao wa kuzalisha na kuwaambia: “Sababu gani mumeacha watoto wanaume waishi?” 19  Wanamuke hao wa kuzalisha wakamuambia Farao: “Wanamuke Waebrania hawako kama wanamuke Wamisri. Wako na nguvu; mbele mwanamuke wa kuzalisha afike karibu nao, wanakuwa tayari wamezaa.” 20  Kwa hiyo Mungu akawatendea mema wanamuke hao wa kuzalisha, na watu wakaendelea kuongezeka na kuwa wenye nguvu sana. 21  Na kwa sababu wanamuke hao wa kuzalisha walimuogopa Mungu wa kweli, kisha wakati fulani Mungu akawapatia familia. 22  Mwishowe Farao akatoa amri kwa watu wake wote: “Munapaswa kutupa katika Muto Nile kila mutoto mwanaume wa Waebrania mwenye anazaliwa, lakini munapaswa kuacha kila mutoto mwanamuke aishi.”+

Maelezo ya Chini

Ao “nafsi zote zenye zilizaliwa.”
Tnn., “zenye zilitoka katika paja la Yakobo.”
Ao “nafsi.”
Tnn., “wana wa Israeli.”
Ao “wakaweka wasimamizi wa kazi.”
Ao “mortier.”