Kutoka 38:1-31

  • Mazabahu ya toleo la kuteketezwa (1-7)

  • Beseni ya shaba (8)

  • Kiwanja (9-20)

  • Hesabu ya vitu vyenye vilitumiwa kujenga tabenakulo (21-31)

38  Akatengeneza mazabahu ya toleo la kuteketezwa kwa kutumia mbao za muti wa mugunga.* Ilikuwa na pande ine (4) zenye kuwa sawasawa,* urefu wa mikono* tano (5), upana wa mikono tano, na urefu kuenda juu wa mikono tatu (3).+  Kisha akatengeneza pembe zake kwenye kona zake ine (4). Pembe hizo zilikuwa sehemu moja pamoja na mazabahu hiyo. Na akaifunika kwa shaba.+  Kisha mambo hayo akatengeneza vyombo vya mazabahu, mbeketi, vipao,* mabakuli, kanya,* na vyetezo. Alitengeneza vyombo hivyo vyote kwa kutumia shaba.  Pia, alitengeneza kayungio kwa ajili ya mazabahu, chombo cha fito za shaba, chini ya ukingo wa mazabahu, kiliingia kufikia katikati ya mazabahu.  Alitengeneza pete ine (4) kwenye kona ine karibu na hiyo kayungio ya shaba, ili zishikilie fito.  Kisha akatengeneza fito za muti wa mugunga* na akazifunika kwa shaba.  Akaingiza fito hizo katika zile pete zenye kuwa kwenye pande za mazabahu ili zitumiwe kubebea mazabahu hiyo. Akatengeneza mazabahu hiyo kama sanduku la mbao lenye kuwa wazi.  Kisha akatengeneza beseni ya shaba+ na kitu cha shaba cha kuweka beseni juu yake; alitumia vioo* vya wanamuke wenye walipangwa muzuri ili kutumikia kwenye muingilio wa hema ya mukutano.  Kisha akatengeneza kiwanja.+ Kwa ajili ya upande wa kusini wa kiwanja hicho, kuelekea kusini, alitengeneza mapazia yenye kuninginia ya kitani kizuri chenye kusukwa-sukwa, yenye urefu wa mikono mia moja (100).+ 10  Kulikuwa nguzo makumi mbili (20) na vikalio makumi mbili vya shaba, na kulabu* za nguzo hizo na vibanio* vyake vilikuwa vya feza. 11  Pia, upande wa kaskazini, kulikuwa mapazia yenye kuninginia yenye urefu wa mikono mia moja (100). Nguzo zake makumi mbili (20) na vikalio vyake makumi mbili vilikuwa vya shaba. Lakini kulabu* za nguzo hizo na vibanio* vyake vilikuwa vya feza. 12  Lakini kuhusu upande wa mangaribi, mapazia yenye kuninginia yalikuwa na urefu wa mikono makumi tano (50). Kulikuwa nguzo kumi (10) na vikalio kumi, na kulabu* za nguzo na vibanio* vyake vilikuwa vya feza. 13  Upana wa upande wa mashariki, kuelekea mahali jua linatokea, ulikuwa mikono makumi tano (50). 14  Kulikuwa mapazia yenye kuninginia yenye urefu wa mikono kumi na tano (15) kwenye sehemu moja, pamoja na nguzo tatu (3) na vikalio tatu. 15  Na kwenye sehemu ingine yenye kuwa kwenye upande mwingine wa muingilio wa kiwanja, kulikuwa mapazia yenye kuninginia yenye urefu wa mikono kumi na tano (15), pamoja na nguzo tatu (3) na vikalio tatu. 16  Mapazia yote yenye kuninginia kuzunguka kiwanja hicho yalikuwa ya kitani kizuri chenye kusukwa-sukwa. 17  Vikalio vya nguzo vilikuwa vya shaba, kulabu* za nguzo hizo na vibanio* vyake vilikuwa vya feza, sehemu za juu zilifunikwa kwa feza, na kulikuwa viunganishi vya feza kwa ajili ya nguzo zote za kiwanja hicho.+ 18  Kitambaa cha kuficha cha* muingilio wa kiwanja kilisukwa na uzi ya rangi ya bluu, manyoya ya kondoo ya rangi ya zambarau, kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa, na kitani kizuri chenye kusukwa-sukwa. Kilikuwa na urefu wa mikono makumi mbili (20) na urefu kuenda juu wa mikono tano (5), sawa na urefu kuenda juu wa mapazia ya kiwanja.+ 19  Nguzo zake ine (4) na vikalio vyake ine vilikuwa vya shaba. Kulabu* zake zilikuwa za feza, na sehemu za juu za nguzo hizo pamoja na vibanio* vilifunikwa na feza. 20  Misumari yote ya hema ya tabenakulo na kuzunguka kiwanja ilikuwa ya shaba.+ 21  Hii ni hesabu ya vitu vyenye vilitumiwa kutengeneza tabenakulo, tabenakulo ya Ushuhuda,+ hesabu yenye ilitayarishwa kwa amri ya Musa, na lilikuwa daraka la Walawi+ kuitayarisha chini ya uongozi wa Itamari+ mwana wa Haruni kuhani. 22  Bezaleli+ mwana wa Uri mwana wa Huru wa kabila la Yuda alifanya mambo yote yenye Yehova alikuwa amemuamuru Musa. 23  Alikuwa pamoja na Oholiabu+ mwana wa Ahisamaki wa kabila la Dani, mwenye alikuwa fundi na mushonaji wa michoro juu ya nguo na musukaji wa uzi ya rangi ya bluu, manyoya ya kondoo ya rangi ya zambarau, kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa, na kitani kizuri. 24  Zahabu yote yenye ilitumiwa kwa ajili ya kazi yote ya mahali patakatifu ilikuwa na uzito wa zahabu ya toleo la kutikiswa,+ talanta* makumi mbili na kenda (29) na shekeli* mia saba makumi tatu (730) kulingana na shekeli ya kawaida ya mahali patakatifu.* 25  Na feza ya watu wa mukusanyiko wenye waliandikishwa ilikuwa talanta mia moja (100) na shekeli elfu moja mia saba makumi saba na tano (1 775) kulingana na shekeli ya kawaida ya mahali patakatifu.* 26  Nusu shekeli yenye ilitolewa na kila mutu ilikuwa nusu shekeli kulingana na shekeli ya kawaida ya mahali patakatifu,* ilitolewa na kila mwanaume mwenye alikuwa kati ya wale wenye waliandikishwa kuanzia miaka makumi mbili (20) na zaidi,+ wote walikuwa elfu mia sita na tatu na mia tano makumi tano (603 550).+ 27  Kazi ya kutengeneza vikalio vya mahali patakatifu na vikalio vya pazia ilifanywa kwa kutumia talanta mia moja (100); vikalio mia moja vilifanywa kwa kutumia talanta mia moja, talanta moja kwa kila kikalio.+ 28  Kwa kutumia shekeli elfu moja mia saba makumi saba na tano (1 775), alitengeneza kulabu* za nguzo na kufunika sehemu zake za juu na kuziunganisha pamoja. 29  Shaba ya toleo* ilikuwa talanta makumi saba (70) na shekeli elfu mbili mia ine (2 400). 30  Alitumia shaba hiyo ili kutengeneza vikalio vya muingilio wa hema ya mukutano, mazabahu ya shaba na kayungio yake ya shaba, vyombo vyote vya mazabahu, 31  vikalio kuzunguka kiwanja, vikalio vya muingilio wa kiwanja, na misumari yote ya hema ya tabenakulo na misumari yote ya hema+ kuzunguka kiwanja.

Maelezo ya Chini

Ao “mushita.”
Ao “muraba; carré.”
Mukono mumoja ulikuwa sawa na santimetre 44.5 (inchi 17.5). Angalia Nyongeza B14.
Ao “sepetu; bêches.”
Ao “nyuma.”
Ao “mushita.”
Ni kusema, vioo vya metali yenye kungarishwa sana.
Ao “crochets.”
Ao “pete” za kushika pamoja.
Ao “crochets.”
Ao “pete” za kushika pamoja.
Ao “crochets.”
Ao “pete” za kushika pamoja.
Ao “crochets.”
Ao “pete” za kushika pamoja.
Ao “pazia la.”
Ao “Crochets.”
Ao “pete” za kushika pamoja.
Talanta moja ilikuwa sawa na kilograme 34.2 (aunsi troi 1.101). Angalia Nyongeza B14.
Shekeli moja ilikuwa na uzito wa grame 11.4 (aunsi troi 0.367). Angalia Nyongeza B14.
Ao “shekeli takatifu.”
Ao “shekeli takatifu.”
Ao “shekeli takatifu.”
Ao “crochets.”
Ao “toleo la kutikiswa.”