Kutoka 28:1-43

  • Nguo za kikuhani (1-5)

  • Efodi (6-14)

  • Kifuko cha kifua (15-30)

    • Urimu na Tumimu (30)

  • Koti yenye haina mikono (31-35)

  • Kilemba chenye bamba la zahabu (36-39)

  • Nguo zingine za kikuhani (40-43)

28  “Utamuita Haruni ndugu yako kutoka kati ya Waisraeli, pamoja na wana wake, ili anitumikie akiwa kuhani+⁠—​Haruni,+ pamoja na Nadabu na Abihu,+ Eleazari na Itamari,+ wana wa Haruni.+  Utamutengenezea Haruni ndugu yako nguo takatifu, kwa ajili ya utukufu na uzuri.+  Utaambia wale wote wenye kuwa mafundi,* wenye nimejaza roho ya hekima,+ nao watatengeneza nguo za Haruni ili kumutakasa, kusudi anitumikie akiwa kuhani.  “Hizi ndizo nguo zenye watatengeneza: kifuko cha kifua,+ efodi,+ koti yenye haina mikono,+ kanzu yenye miraba-miraba, kilemba,+ na kitambaa cha kujifunga kiuno;+ watamutengenezea Haruni ndugu yako na wana wake nguo hizo takatifu, ili anitumikie akiwa kuhani.  Wafanyakazi hao wenye ufundi watatumia zahabu, uzi ya rangi ya bluu, manyoya ya kondoo ya rangi ya zambarau, kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa, na kitani kizuri.  “Watatengeneza efodi ya zahabu, uzi ya rangi ya bluu, manyoya ya kondoo ya rangi ya zambarau, kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa, na kitani kizuri chenye kusukwa-sukwa, na michoro ya uzi inapaswa kushonewa juu yake.+  Efodi itakuwa na vipande mbili vya nguo vya mabega vyenye vitaiunganisha kwenye miisho yake mbili.  Mukaba* wenye kusukwa,+ wenye kufungwa kwenye efodi ili kuishikilia muzuri mahali pake, utatengenezwa kwa vitu hivyohivyo: zahabu, uzi ya rangi ya bluu, manyoya ya kondoo ya rangi ya zambarau, kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa, na kitani kizuri chenye kusukwa-sukwa.  “Utakamata majiwe mbili ya shohamu+ na kuchonga juu yake majina ya wana wa Israeli,+ 10  majina sita (6) juu ya jiwe moja na majina mengine sita juu ya jiwe lingine, kulingana na miaka yao ya kuzaliwa. 11  Muchonga-majiwe atachonga majina ya wana wa Israeli kwenye majiwe hayo mbili kama vile mutu anachonga muhuri.+ Kisha majiwe hayo yatatiwa katika vikalio vya zahabu. 12  Utaweka majiwe hayo mbili juu ya vipande vya nguo vya mabega vya efodi ili yakuwe majiwe ya ukumbusho kwa wana wa Israeli,+ na Haruni anapaswa kubeba majina yao mbele ya Yehova kwenye vipande mbili vya nguo vya mabega yake ili kuwa ukumbusho. 13  Utatengeneza vikalio vya zahabu 14  na minyororo mbili ya zahabu safi yenye kusukwa-sukwa kama kamba,+ na utafunga minyororo hiyo kwenye vikalio hivyo.+ 15  “Utamuagiza fundi wa kushonea michoro kwenye nguo atengeneze kifuko cha kifua cha hukumu.+ Kinapaswa kutengenezwa kama efodi kwa kutumia zahabu, uzi ya rangi ya bluu, manyoya ya kondoo ya rangi ya zambarau, kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa, na kitani kizuri chenye kusukwa-sukwa.+ 16  Kifuko hicho kinapaswa kuwa na pande ine (4) zenye kuwa sawasawa* wakati kinakunjwa mara mbili, urefu wa shubiri moja* na upana wa shubiri moja. 17  Unapaswa kuweka kwenye kifuko hicho majiwe yenye kupangwa katika mistari ine (4). Mustari wa kwanza utakuwa na zabarijadi, topazi, na zumaridi. 18  Mustari wa pili utakuwa na feruzi, yakuti, na yaspi. 19  Mustari wa tatu (3) utakuwa na jiwe la leshemi,* akiki, na ametisti. 20  Mustari wa ine (4) utakuwa na krisolito, shohamu, na yashefi. Majiwe hayo yatawekwa ndani ya vikalio vya zahabu. 21  Majiwe hayo yatalingana na majina kumi na mbili (12) ya wana wa Israeli. Kila jiwe litachongwa kama vile muhuri, kila jina litawakilisha moja la makabila kumi na mbili. 22  “Utatengeneza kwenye kifuko cha kifua minyororo yenye kusukwa-sukwa, kama kamba za zahabu safi.+ 23  Utatengenezea kifuko cha kifua pete mbili za zahabu na kufungia pete hizo mbili kwenye miisho mbili ya kifuko cha kifua. 24  Utapitisha zile kamba mbili za zahabu katika pete mbili zenye kuwa kwenye miisho ya kifuko cha kifua. 25  Utapitisha miisho mbili ya zile kamba mbili katika vile vikalio mbili, na unapaswa kufungia miisho hiyo kwenye vile vipande vya nguo vya mabega vya efodi, kwenye sehemu ya mbele. 26  Utatengeneza pete mbili za zahabu na kuziweka kwenye miisho mbili juu ya ukingo wa ndani wa kifuko cha kifua, kuelekeana na efodi.+ 27  Utatengeneza pete zingine mbili za zahabu upande wa mbele wa efodi, chini ya vipande mbili vya nguo vya mabega vya efodi, karibu na mahali kwenye inaunganishwa, juu ya mukaba* wenye kusukwa wa efodi.+ 28  Kifuko cha kifua kitabakia mahali pake kupitia kamba ya rangi ya bluu, itafungia pete zake kwenye pete za efodi. Hiyo itafanya kifuko cha kifua kibakie mahali pake kwenye efodi, juu ya mukaba* wenye kusukwa. 29  “Haruni atabeba majina ya wana wa Israeli juu ya moyo wake kwenye kile kifuko cha kifua cha hukumu wakati anaingia Patakatifu ili ikuwe ukumbusho wa kila wakati mbele ya Yehova. 30  Utaweka Urimu na Tumimu*+ ndani ya kifuko cha kifua cha hukumu, na zinapaswa kuwa juu ya moyo wa Haruni wakati anaingia mbele ya Yehova, na Haruni anapaswa kubeba vitu hivyo vya kufanyia hukumu kwa ajili ya Waisraeli kila wakati juu ya moyo wake mbele ya Yehova. 31  “Utatengeneza koti ya efodi yenye haina mikono kwa uzi ya rangi ya bluu peke yake.+ 32  Kutakuwa nafasi yenye kuwa wazi upande wa juu* katikati ya koti hiyo. Nafasi hiyo yenye kuwa wazi itakuwa na ukingo wenye kusukwa kuizunguka pande zote wenye utafanywa na musukaji wa nguo. Itakuwa kama vile nafasi yenye kuwa wazi ya koti ya chuma, ili isipasuke. 33  Kuzunguka upindo wake wote wa chini pande zote, utatengeneza makomamanga ya uzi ya rangi ya bluu, manyoya ya kondoo ya rangi ya zambarau, kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa, na kutia kengele za zahabu katikati ya makomamanga hayo. 34  Utatia kengele ya zahabu kisha komamanga moja, kengele ya zahabu kisha komamanga moja, pande zote kuzunguka upindo wa chini wa koti yenye haina mikono. 35  Haruni anapaswa kuivaa ili afanye utumishi, na sauti yenye kutoka kwenye koti hiyo inapaswa kusikika wakati anaingia ndani ya patakatifu mbele ya Yehova na wakati anatoka inje, kusudi asikufe.+ 36  “Utatengeneza bamba lenye kungaa la zahabu safi na kuchora juu yake kama vile mutu anachora kwenye muhuri: ‘Utakatifu ni wa Yehova.’+ 37  Utafunga bamba hilo kwenye kilemba+ kwa kamba ya rangi ya bluu; litakuwa kila wakati kwenye upande wa mbele wa kilemba. 38  Na bamba hilo litakuwa kwenye paji la uso wa Haruni, na Haruni atachukua hatia wakati mutu fulani anatenda kosa juu ya vitu vitakatifu,+ vyenye Waisraeli wanatakasa wakati wanavitoa kuwa zawadi takatifu. Bamba hilo litabakia kwenye paji la uso wake ili Waisraeli wapate kukubaliwa mbele ya Yehova. 39  “Utasuka kanzu ya kitani kizuri yenye miraba-miraba, utatengeneza kilemba cha kitani kizuri, na kitambaa cha kujifunga kiuno chenye kusukwa.+ 40  “Pia utatengenezea wana wa Haruni kanzu, vitambaa vya kujifunga kiuno, na kitu cha kuvaa kwenye kichwa,+ kwa ajili ya utukufu na uzuri.+ 41  Utavalisha Haruni ndugu yako na wana wake, na utawatia mafuta+ na kuwaweka katika madaraka* yao+ na kuwatakasa, nao watanitumikia wakiwa makuhani. 42  Pia uwatengenezee kapitula* za kitani ili kufunika uchi wao.+ Kapitula hizo zitaanzia kwenye kiuno mupaka kwenye mapaja. 43  Haruni na wana wake wanapaswa kuzivaa wakati wanaingia katika hema ya mukutano ao wakati wanakaribia mazabahu ili kufanya utumishi katika mahali patakatifu, kusudi wasikuwe na hatia na kufa. Ni sheria ya kudumu kwa ajili yake na uzao wake* kisha yeye.

Maelezo ya Chini

Tnn., “wenye kuwa na moyo wa hekima.”
Ao “Mushipi.”
Ao “muraba; carré.”
Karibu santimetre 22 (inchi 8.75). Angalia Nyongeza B14.
Jiwe la samani lenye halijulikane muzuri kabisa, pengine ni jiwe la kaharabu, hayasinti, ao opali.
Ao “mushipi.”
Ao “mushipi.”
Ao “ili kupitishia kichwa.”
Tnn., “na kujaza mikono.”
Ao “nguo za ndani.”
Tnn., “mbegu yake.”