Kutoka 4:1-31

  • Alama tatu zenye Musa alipaswa kufanya (1-9)

  • Musa anajisikia kuwa hastahili (10-17)

  • Musa anarudia Misri (18-26)

  • Musa anakutana tena na Haruni (27-31)

4  Hata hivyo, Musa akajibu: “Lakini tuseme hawaniamini na hawasikilize sauti yangu,+ kwa maana watasema, ‘Yehova hakukutokea.’”  Kisha Yehova akamuambia: “Uko na nini katika mukono wako?” Akajibu: “Fimbo.”  Akasema: “Uitupe chini.” Kwa hiyo akaitupa chini, na ikakuwa nyoka;+ na Musa akamukimbia ule nyoka.  Sasa Yehova akamuambia Musa: “Nyoosha mukono wako umukamate kwenye mukia.” Kwa hiyo akanyoosha mukono wake na kumukamata, na nyoka huyo akakuwa fimbo katika mukono wake.  Kisha Mungu akasema: “Ni vile ili waamini kama Yehova Mungu wa mababu zao, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, na Mungu wa Yakobo,+ amekutokea.”+  Tena Yehova akamuambia: “Tafazali, tia mukono wako ndani ya mukunjo wa juu wa nguo yako.” Kwa hiyo akatia mukono wake ndani ya mukunjo wa nguo yake. Wakati aliutosha ndani, angalia, mukono wake ulikuwa umepigwa na ukoma kama teluji!*+  Kisha Mungu akasema: “Rudisha mukono wako ndani ya mukunjo wa juu wa nguo yako.” Kwa hiyo akarudisha mukono wake ndani ya nguo yake. Wakati aliutosha ndani ya nguo yake, ulirudia tena kama sehemu zingine za mwili wake!  Mungu akasema: “Kama hawatakuamini ao kama hawatakazia uangalifu alama ya kwanza, basi hakika wataamini alama yenye kufuata.+  Lakini, hata kama hawataamini zile alama mbili na hata kama watakataa kusikiliza sauti yako, utakamata maji katika Muto Nile na kuyamwanga kwenye inchi kavu, na maji hayo yenye utakamata katika Muto Nile yatakuwa damu kwenye inchi kavu.”+ 10  Sasa Musa akamuambia Yehova: “Unisamehe, Ee Yehova, lakini siko musemaji muzuri, ikuwe zamani ao tangu wakati ulianza kuzungumuza na mutumishi wako, kwa maana niko muzito wa kusema* na ulimi wangu ni muzito.”+ 11  Yehova akamuambia: “Ni nani alifanya kinywa kwa ajili ya mwanadamu, ao ni nani anafanya mutu kuwa bubu, kiziwi, mwenye kuona muzuri, ao kipofu? Je, haiko mimi Yehova? 12  Kwa hiyo uende sasa, na nitakuwa pamoja na wewe wakati utakuwa unazungumuza,* na nitakufundisha jambo lenye unapaswa kusema.”+ 13  Lakini akasema: “Unisamehe, Yehova, tafazali tuma mutu yeyote mwenye unataka kutuma.” 14  Basi kasirani ya Yehova ikawaka juu ya Musa, na akasema: “Namna gani kuhusu ndugu yako Haruni+ ule Mulawi? Ninajua kama anaweza kuzungumuza muzuri sana. Na sasa anakuja ili kukutana na wewe. Wakati atakuona, moyo wake utafurahi.+ 15  Kwa hiyo unapaswa kuzungumuza naye na kuweka maneno katika kinywa chake,+ na nitakuwa pamoja na wewe na pamoja naye wakati unazungumuza,+ na nitawafundisha mambo yenye mutafanya. 16  Atazungumuza na watu kwa ajili yako, na atakuwa musemaji wako, na wewe utakuwa kama Mungu kwake.*+ 17  Na utakamata fimbo hii katika mukono wako na kuitumia ili kufanya zile alama.”+ 18  Kwa hiyo Musa akarudia kwa Yetro baba-mukwe wake+ na kumuambia: “Tafazali, ninataka kuenda na kurudia kwa ndugu zangu wenye wako Misri ili nione kama wangali wazima.” Yetro akamuambia Musa: “Uende kwa amani.” 19  Kisha Yehova akamuambia Musa kule Midiani: “Uende, urudie Misri, kwa sababu watu wote wenye walikuwa wanatafuta kukuua* wamekufa.”+ 20  Basi Musa akamuchukua bibi yake na wana wake na kuwapandisha juu ya punda, na akaanza safari ya kurudia katika inchi ya Misri. Pia, Musa akakamata ile fimbo ya Mungu wa kweli katika mukono wake. 21  Kisha Yehova akamuambia Musa: “Wakati utakuwa umerudia Misri, hakikisha kwamba unafanya mbele ya Farao miujiza yote yenye nimekupatia uwezo wa kufanya.+ Lakini nitaacha moyo wa Farao ukuwe mugumu,+ naye hataruhusu watu wangu waende.+ 22  Unapaswa kumuambia Farao, ‘Yehova anasema hivi: “Israeli ni mwana wangu, muzaliwa wangu wa kwanza.+ 23  Ninakuambia, Ruhusu mwana wangu aende ili aweze kunitumikia. Lakini kama unakataa kumuruhusu aende, nitaua mwana wako, muzaliwa wako wa kwanza.”’”+ 24  Sasa katika barabara, mahali pa kulala, Yehova+ akakutana naye na alikuwa anatafuta kumuua.+ 25  Mwishowe Sipora+ akakamata jiwe ngumu* na kutahiri mwana wake na Sipora akafanya govi* la mwana huyo liguse miguu ya mwana huyo na akasema: “Ni kwa sababu wewe uko bwana-arusi wa damu kwangu.” 26  Kwa hiyo Mungu akamuacha aende. Wakati huo Sipora akasema, “bwana-arusi wa damu,” kwa sababu ya kutahiri. 27  Kisha Yehova akamuambia Haruni: “Uende katika jangwa ili ukutane na Musa.”+ Kwa hiyo akaenda na kukutana naye kwenye mulima wa Mungu wa kweli+ na akamusalimia kwa kumubusu. 28  Na Musa akamuambia Haruni maneno yote ya Yehova, mwenye alikuwa amemutuma,+ na alama zote zenye Mungu alikuwa amemuamuru kufanya.+ 29  Kisha Musa na Haruni wakaenda na wakakusanya wazee wote wa Waisraeli.+ 30  Haruni akawaambia maneno yote yenye Yehova alikuwa amemuambia Musa, naye akafanya zile alama+ mbele ya watu. 31  Kwa hiyo watu wakaamini.+ Wakati walisikia kwamba Yehova alikuwa ameelekezea Waisraeli uangalifu wake+ na kwamba alikuwa ameona mateso yao,+ wakainama na kushusha uso chini.

Maelezo ya Chini

Ao “neige.”
Tnn., “kinywa changu ni kizito.”
Tnn., “nitakuwa pamoja na kinywa chako.”
Ao “utakuwa mwakilishi wa Mungu kwake.”
Ao “wanatafuta nafsi yako.”
Ao “kisu cha jiwe ngumu.”
Govi ni ngozi yenye kufunika sehemu ya mbele ya kiungo cha uzazi cha mwanaume mwenye hajatahiriwa.