Kutoka 26:1-37

  • Tabenakulo (1-37)

    • Vitambaa vya hema (1-14)

    • Kadre za mbao na vikalio (15-30)

    • Pazia na kitambaa cha kuficha (31-37)

26  “Utatengeneza tabenakulo+ kwa vitambaa kumi (10) vya hema vya kitani kizuri chenye kusukwa-sukwa, uzi ya rangi ya bluu, manyoya ya kondoo ya rangi ya zambarau, na kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa. Utashona kwa uzi michoro+ ya makerubi+ kwenye vitambaa hivyo vya hema.  Kila kitambaa cha hema kitakuwa na urefu wa mikono* makumi mbili na munane (28) na upana wa mikono ine (4). Vitambaa vyote vya hema vitakuwa na kipimo kilekile.+  Vitambaa tano (5) vya hema vitaunganishwa pamoja na kuwa muunganisho mumoja, na vile vitambaa tano vingine vitaunganishwa pamoja na muunganisho mumoja.  Utatengeneza viviringo vya uzi ya rangi ya bluu kwenye upindo wa kitambaa kimoja cha hema chenye kuwa kwenye mwisho wa kile kitambaa kimoja kirefu, na utafanya vilevile kwenye upindo wa inje kabisa wa kile kitambaa kingine mahali kwenye vitaunganishwa.  Utatengeneza viviringo makumi tano (50) vya uzi kwenye kitambaa kimoja cha hema na viviringo vingine makumi tano vya uzi kwenye upindo wa kile kitambaa kingine cha hema ili viviringo hivyo vya uzi viangaliane mahali kwenye vitaunganishwa.  Utatengeneza vifungo makumi tano (50) vya zahabu na kuunganisha pamoja vitambaa hivyo vya hema kwa kutumia vifungo hivyo, na tabenakulo itakuwa hema moja.+  “Pia utatengeneza vitambaa vya manyoya ya mbuzi+ kwa ajili ya hema yenye kuwa juu ya tabenakulo. Utatengeneza vitambaa kumi na moja (11) vya hema.+  Kila kitambaa cha hema kitakuwa na urefu wa mikono makumi tatu (30) na upana wa mikono ine (4). Vitambaa vyote kumi na moja (11) vya hema vitakuwa na kipimo kilekile.  Utaunganisha pamoja vitambaa tano (5) vya hema na utaunganisha pamoja vitambaa vingine sita (6) vya hema, na kitambaa cha sita cha hema utakikunja upande wa mbele wa hema. 10  Na utatengeneza viviringo makumi tano (50) vya uzi kwenye upindo wa kitambaa kimoja cha hema, kitambaa cha inje kabisa cha ule muunganisho mumoja, na viviringo makumi tano vya uzi kwenye upindo wa kitambaa kingine cha hema, mahali kwenye vitaunganishwa. 11  Na utatengeneza vifungo makumi tano (50) vya shaba na kuingiza vifungo hivyo katika viviringo hivyo vya uzi na kuunganisha hema pamoja, na hema hiyo itakuwa kitu kimoja. 12  Sehemu yenye kubakia ya vitambaa vya hema itaninginia. Nusu yenye kubakia ya kitambaa cha hema itaninginia upande wa nyuma wa tabenakulo. 13  Sehemu yenye kubakia katika urefu wa vitambaa hivyo vya hema itaninginia pande zote za tabenakulo kwa urefu wa mukono mumoja kila upande, ili kufunika tabenakulo hiyo. 14  “Utatengeneza pia kifuniko cha hema kwa kutumia ngozi za kondoo-dume zenye kutiwa rangi nyekundu na juu yake kifuniko cha ngozi za sili.*+ 15  “Utatengeneza kadre za mbao+ za muti wa mugunga* zenye kuwa wima kwa ajili ya tabenakulo hiyo.+ 16  Kila kadre ya mbao itakuwa na urefu wa mikono kumi (10) na upana wa mukono mumoja na nusu. 17  Kila kadre ya mbao itakuwa na ndimi* mbili zenye kuunganishwa pamoja. Ni vile utatengeneza kadre zote za mbao za tabenakulo. 18  Utatengeneza kadre makumi mbili (20) za mbao kwa ajili ya upande wa kusini wa tabenakulo, kuelekea kusini. 19  “Utatengeneza vikalio makumi ine (40) vya feza+ chini ya zile kadre makumi mbili (20) za mbao: vikalio mbili chini ya kadre moja ya mbao kwa ajili ya ndimi zake mbili na vikalio mbili chini ya kila kadre ya mbao yenye kufuata kwa ajili ya ndimi zake mbili.+ 20  Kwa ajili ya upande mwingine wa tabenakulo, upande wa kaskazini, tengeneza kadre makumi mbili (20) za mbao 21  pamoja na vikalio vyake makumi ine (40) vya feza, vikalio mbili chini ya kadre moja ya mbao na vikalio mbili chini ya kila kadre ya mbao yenye kufuata. 22  Kwa ajili ya sehemu ya nyuma ya tabenakulo kuelekea upande wa mangaribi, utatengeneza kadre sita (6) za mbao.+ 23  Utatengeneza kadre mbili za mbao ili zikuwe nguzo* mbili za pembe upande wa nyuma wa tabenakulo. 24  Kadre hizo za mbao zitakuwa mbili-mbili kuanzia chini mupaka juu, mupaka kwenye pete ya kwanza. Ni vile itafanywa kwa ajili ya zote mbili, na kadre hizo za mbao zitafanyiza nguzo mbili za pembe. 25  Na kutakuwa kadre munane (8) za mbao na vikalio vyake kumi na sita (16) vya feza, vikalio mbili chini ya kadre moja ya mbao na vikalio mbili chini ya kila kadre ya mbao yenye kufuata. 26  “Utatengeneza fito za muti wa mugunga,* fito tano (5) kwa ajili ya kadre za mbao za upande mumoja wa tabenakulo,+ 27  na fito tano (5) kwa ajili ya kadre za mbao za upande mwingine wa tabenakulo, na fito tano kwa ajili ya kadre za mbao za tabenakulo kuelekea upande wa mangaribi, kwa ajili ya sehemu ya nyuma. 28  Ufito wenye kupita katikati ya kadre za mbao utatoka mwisho mumoja mupaka mwisho mwingine. 29  “Utafunika kadre hizo za mbao kwa zahabu,+ na utatengeneza pete za kadre hizo za mbao kwa zahabu ili zishikilie fito hizo, na utafunika fito hizo kwa zahabu. 30  Unapaswa kusimamisha tabenakulo kulingana na plani yenye ulionyeshwa kwenye mulima.+ 31  “Utatengeneza pazia+ la uzi ya rangi ya bluu, manyoya ya kondoo ya rangi ya zambarau, kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa, na kitani kizuri chenye kusukwa-sukwa. Utashona kwa uzi michoro ya makerubi kwenye pazia hilo. 32  Utaninginiza pazia hilo kwenye nguzo ine (4) za muti wa mugunga* zenye kufunikwa kwa zahabu. Kulabu* zake zitakuwa za zahabu. Nguzo hizo zitakaa juu ya vikalio ine vya feza. 33  Utaninginiza pazia hilo chini ya vifungo na kuleta sanduku la Ushuhuda+ pale ndani ya pazia. Pazia hilo litatenganisha Patakatifu+ na Patakatifu Zaidi.+ 34  Unapaswa kutia kile kifuniko juu ya sanduku la Ushuhuda ndani ya Patakatifu Zaidi. 35  “Utaweka ile meza inje ya pazia, na kinara cha taa+ kitaangaliana na meza hiyo upande wa kusini wa tabenakulo; na utaweka ile meza upande wa kaskazini. 36  Utatengeneza kitambaa cha kuficha* kwa ajili ya muingilio wa hema kwa kutumia uzi ya rangi ya bluu, manyoya ya kondoo ya rangi ya zambarau, kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa, na kitani kizuri chenye kusukwa-sukwa na kufumwa pamoja.+ 37  Utatengeneza nguzo tano (5) za muti wa mugunga* kwa ajili ya kitambaa cha kuficha* na utazifunika kwa zahabu. Kulabu* zake zitakuwa za zahabu, na utazitengenezea vikalio tano vya shaba.

Maelezo ya Chini

Mukono mumoja ulikuwa sawa na santimetre 44.5 (inchi 17.5). Angalia Nyongeza B14.
Sili ni munyama fulani mwenye anaishi katika maji.
Ao “mushita.”
Ao “mihimili.”
Ao “mihimili.”
Ao “mushita.”
Ao “mushita.”
Ao “Crochets.”
Ao “pazia.”
Ao “mushita.”
Ao “pazia.”
Ao “Crochets.”