Kutoka 37:1-29

  • Kutengeneza Sanduku (1-9)

  • Meza (10-16)

  • Kinara cha taa (17-24)

  • Mazabahu ya uvumba (25-29)

37  Kisha Bezaleli+ akatengeneza sanduku+ la mbao za muti wa mugunga.* Lilikuwa na urefu wa mikono* mbili na nusu na upana wa mukono mumoja na nusu na urefu kuenda juu wa mukono mumoja na nusu.+  Akalifunika ndani na inje kwa zahabu safi na akatengeneza ukingo wa zahabu kulizunguka.+  Kisha akalitengenezea pete ine (4) za zahabu, za kuweka juu ya miguu yake ine, pete mbili upande wake mumoja na pete mbili upande wake mwingine.  Tena akatengeneza fito za muti wa mugunga* na kuzifunika kwa zahabu.+  Halafu akapitisha fito hizo ndani ya zile pete zenye kuwa kwenye pande za Sanduku ili zitumiwe kubebea Sanduku hilo.+  Akatengeneza kifuniko cha zahabu safi.+ Kilikuwa na urefu wa mikono mbili na nusu na upana wa mukono mumoja na nusu.+  Kisha akatengeneza makerubi wawili+ wa zahabu kwa kutumia nyundo* kwenye miisho mbili ya kifuniko hicho.+  Kerubi moja alikuwa kwenye mwisho mumoja, na ule kerubi mwingine kwenye mwisho mwingine wa kifuniko. Alitengeneza makerubi hao kwenye miisho mbili ya kifuniko.  Makerubi hao walinyoosha mabawa yao kuelekea juu, na walifunika kifuniko kwa kivuli cha mabawa yao.+ Walielekeana, na nyuso zao zilikuwa zenye kuangalia kifuniko.+ 10  Kisha akatengeneza meza ya mbao za muti wa mugunga.*+ Ilikuwa na urefu wa mikono mbili, upana wa mukono mumoja, na urefu kuenda juu wa mukono mumoja na nusu.+ 11  Na akaifunika kwa zahabu safi na akatengeneza ukingo wa zahabu kuizunguka. 12  Kisha akatengeneza mupaka wenye kuinuka wenye upana wa kiganja kimoja* cha mukono kuizunguka na ukingo wa zahabu kuzunguka mupaka huo. 13  Tena, akaitengenezea pete ine (4) za zahabu na kutia pete hizo kwenye pembe ine mahali kila muguu wa miguu hiyo ine ulikuwa umeunganishwa. 14  Pete hizo zilikuwa karibu na ule mupaka wenye kuinuka, zilishikilia fito za kubebea meza hiyo. 15  Kisha akatengeneza fito za muti wa mugunga* na kuzifunika kwa zahabu ili zitumiwe kubebea meza hiyo. 16  Kisha akatengeneza kwa kutumia zahabu safi vyombo vya kutia juu ya meza⁠—​sahani zake, vikombe vyake, mabakuli yake, na mitungi yake ili vyombo hivyo vitumiwe kumwanga matoleo ya kinywaji.+ 17  Kisha akatengeneza kinara cha taa+ kwa kutumia zahabu safi. Alitengeneza kinara hicho cha taa kwa kutumia nyundo.* Sehemu yake ya chini, shina lake, vikombe vyake, mafundo yake, na maua yake yalikuwa kitu kimoja.+ 18  Matawi sita (6) yalitoka kwenye shina lake na kupanda juu, matawi tatu (3) ya kinara hicho yalitoka upande wake mumoja na matawi tatu yalitoka upande wake mwingine. 19  Vikombe tatu (3) vyenye umbo ya maua ya muti wa lozi vilikuwa kwenye kila moja la matawi, pamoja na mafundo na maua yenye kufuatana, na vikombe tatu vyenye umbo ya maua ya muti wa lozi vilikuwa kwenye matawi mengine, pamoja na mafundo na maua yenye kufuatana. Ni vile ilifanywa kuhusu matawi sita (6) yenye yalitoka kwenye shina la kinara cha taa na kupanda juu. 20  Na kwenye shina la kinara cha taa kulikuwa vikombe ine (4) vyenye umbo ya maua ya muti wa lozi, pamoja na mafundo na maua yenye kufuatana. 21  Kulikuwa fundo moja chini ya matawi mbili ya kwanza yenye kutoka kwenye shina na kupanda juu na kulikuwa fundo moja chini ya matawi mbili yenye kufuata na fundo moja chini ya matawi mbili yenye kufuata, kwa ajili ya matawi sita (6) yenye kutoka kwenye shina la kinara cha taa na kupanda juu. 22  Mafundo na matawi na kinara chote cha taa vilitengenezwa ili kuwa kitu kimoja cha zahabu safi, chenye kilitengenezwa kwa kutumia nyundo.* 23  Kisha akatengeneza taa zake saba (7)+ na vifaa vyake vya kushikia tambi* na vyetezo vyake kwa kutumia zahabu safi. 24  Alitengeneza kinara hicho, pamoja na vyombo vyake vyote kwa kutumia talanta moja* ya zahabu safi. 25  Sasa akatengeneza mazabahu ya uvumba+ kwa kutumia mbao za muti wa mugunga.* Ilikuwa na pande ine (4) zenye kuwa sawasawa,* urefu wa mukono mumoja, upana wa mukono mumoja, na urefu kuenda juu wa mikono mbili. Pembe zake zilikuwa sehemu moja pamoja na mazabahu hiyo.+ 26  Aliifunika kwa zahabu safi, sehemu yake ya juu na kuizunguka pande zote na pembe zake, na alitengeneza ukingo wa zahabu kuizunguka. 27  Akaitengenezea pete mbili za zahabu chini ya ukingo wake kwenye pande zake mbili zenye kuelekeana ili zishikilie fito za kubebea mazabahu. 28  Kisha akatengeneza fito za muti wa mugunga* na kuzifunika kwa zahabu. 29  Alitengeneza pia mafuta matakatifu ya kutia mafuta+ na uvumba safi, wenye marashi,+ wenye kuchanganywa muzuri.*

Maelezo ya Chini

Ao “mushita.”
Mukono mumoja ulikuwa sawa na santimetre 44.5 (inchi 17.5). Angalia Nyongeza B14.
Ao “mushita.”
Ao “hama, marteau.”
Ao “mushita.”
Karibu santimetre 7.4 (inchi 2.9). Angalia Nyongeza B14.
Ao “mushita.”
Ao “hama, marteau.”
Ao “hama, marteau.”
Ao “koleo zake.”
Talanta moja ilikuwa sawa na kilograme 34.2 (aunsi troi 1.101). Angalia Nyongeza B14.
Ao “mushita.”
Ao “muraba; carré.”
Ao “mushita.”
Ao “kama vile mutengenezaji wa mafuta yenye marashi anafanya.”