Kutoka 30:1-38

  • Mazabahu ya uvumba (1-10)

  • Kuhesabiwa kwa watu na feza za zabihu kwa ajili ya kufunika zambi (11-16)

  • Beseni ya shaba ya kunawia (17-21)

  • Muchanganyiko wa pekee wa mafuta ya kutia mafuta (22-33)

  • Vitu vya kutumia ili kutengeneza uvumba mutakatifu (34-38)

30  “Utatengeneza mazabahu ili ikuwe mahali pa kuchomea uvumba;+ utaitengeneza na mbao za muti wa mugunga.*+  Itakuwa na pande ine (4) zenye kuwa sawasawa;* itakuwa na urefu wa mukono mumoja,* upana wa mukono mumoja, na urefu wake kuenda juu mikono mbili. Pembe zake zitakuwa sehemu moja pamoja na mazabahu hiyo.+  Utaifunika kwa zahabu safi: sehemu yake ya juu, kuizunguka pande zake zote, na pembe zake; na utatengeneza ukingo wa zahabu kuizunguka.  Pia, utaitengenezea pete mbili za zahabu chini ya ukingo wake kwenye pande zake mbili zenye kuelekeana, na pete hizo zitashikilia fito za kubebea mazabahu.  Tengeneza fito za muti wa mugunga* na kuzifunika kwa zahabu.  Utaiweka mbele ya pazia lenye kuwa karibu na sanduku la Ushuhuda,+ mbele ya kifuniko chenye kuwa juu ya Ushuhuda, mahali kwenye nitakutokea.+  “Haruni+ atachoma uvumba wenye marashi+ juu ya mazabahu hiyo,+ na kuufanya utoe moshi juu ya mazabahu wakati anashugulikia zile taa+ kila asubui.  Pia, wakati Haruni anawasha zile taa mangaribi mbele ya giza kuanza,* atachoma uvumba. Ni toleo la uvumba lenye linatolewa kwa ukawaida mbele ya Yehova katika vizazi vyenu vyote.  Hamupaswe kutoa juu yake uvumba wenye hauruhusiwe+ ao kutoa juu yake toleo la kuteketezwa ao toleo la nafaka, na hamupaswe kumwanga juu yake toleo la kinywaji. 10  Haruni anapaswa kufunika zambi juu ya pembe za mazabahu hiyo mara moja kwa mwaka.+ Kwa kutumia sehemu fulani ya damu ya toleo la zambi la kufunika zambi,+ atafunika zambi kwa ajili ya mazabahu hiyo mara moja kwa mwaka katika vizazi vyenu vyote. Ni mazabahu takatifu sana kwa ajili ya Yehova.” 11  Kisha Yehova akamuambia Musa: 12  “Kila mara wakati unaandikisha na kuhesabia wana wa Israeli,+ kila mumoja wao anapaswa kumupatia Yehova bei ya ukombozi kwa ajili ya uzima wake* wakati anaandikishwa. Watafanya vile ili wasipatwe na pigo lolote wakati wanaandikishwa. 13  Wote wenye kuandikishwa watatoa nusu ya shekeli* kulingana na shekeli ya kawaida ya mahali patakatifu.*+ Gera* makumi mbili (20) ni sawa na shekeli moja. Nusu shekeli ni muchango kwa ajili ya Yehova.+ 14  Kila mutu mwenye kuandikishwa mwenye kuwa na miaka makumi mbili (20) na zaidi atatoa muchango wa Yehova.+ 15  Tajiri asitoe zaidi na maskini asitoe chini ya nusu shekeli* kuwa muchango kwa ajili ya Yehova ili kufunika zambi kwa ajili ya uzima wenu.* 16  Utakamata feza za kufunika zambi kutoka kwa Waisraeli na kuzitoa kwa ajili ya utumishi wa hema ya mukutano, ili zikuwe kumbukumbu mbele ya Yehova kwa ajili ya Waisraeli, ili zifunike zambi kwa ajili ya uzima wenu.”* 17  Yehova akazungumuza tena na Musa, na kusema: 18  “Tengeneza beseni ya kunawia ya shaba pamoja na kitu cha kuweka beseni juu yake;+ kisha uitie katikati ya hema ya mukutano na mazabahu na utie maji ndani ya beseni hiyo.+ 19  Haruni na wana wake watanawa mikono yao na miguu yao pale.+ 20  Wakati wanaingia katika hema ya mukutano ao wakati wanaenda karibu na mazabahu ili kufanya utumishi na kutoa matoleo ya moto na moshi kwa ajili ya Yehova, watanawa kwa maji kusudi wasikufe. 21  Wanapaswa kunawa mikono na miguu ili wasikufe, na hiyo itakuwa sharti la kudumu kwa ajili yao, kwa ajili ya Haruni na uzao wake, katika vizazi vyao vyote.”+ 22  Yehova akaendelea kumuambia Musa: 23  “Kisha, kamata marashi ya muzuri sana: vipimo mia tano (500) vya manemane yenye kuganda, vipimo mia mbili makumi tano (250) vya mudalasini wenye harufu ya muzuri, vipimo mia mbili makumi tano vya kane yenye harufu ya muzuri, 24  na vipimo mia tano (500) vya kida, yenye kupimwa kwa shekeli ya kawaida ya mahali patakatifu,*+ pamoja na hini moja* ya mafuta ya zeituni. 25  Kisha utengeneze mafuta matakatifu ya kutia mafuta kutokana na vitu hivyo; vinapaswa kuchanganywa muzuri.*+ Yatakuwa mafuta matakatifu ya kutia mafuta. 26  “Utayatumia ili kutia mafuta hema ya mukutano+ na sanduku la Ushuhuda, 27  na pia meza na vyombo vyake vyote, kinara cha taa na vyombo vyake, mazabahu ya uvumba, 28  mazabahu ya toleo la kuteketezwa na vyombo vyake vyote, na ile beseni pamoja na kitu cha kuweka beseni juu yake. 29  Unapaswa kuvitakasa ili vikuwe vitakatifu sana.+ Kila mutu mwenye anavigusa anapaswa kuwa mutakatifu.+ 30  Na utamutia mafuta Haruni+ na wana wake+ na utawatakasa ili wanitumikie wakiwa makuhani.+ 31  “Utasema na Waisraeli, na kuwaambia, ‘Mafuta haya ya kutia mafuta yataendelea kuwa matakatifu kwangu katika vizazi vyenu.+ 32  Hayapaswe kupakwa kwenye ngozi ya mwanadamu, na ninyi hamupaswe kutengeneza kitu chochote chenye kuwa na muchanganyiko kama huo. Ni mafuta matakatifu. Yataendelea kuwa kitu kitakatifu kwenu. 33  Mutu yeyote mwenye anatengeneza mafuta yenye marashi kama hayo na kupakaa sehemu fulani ya mafuta hayo juu ya mutu mwenye haruhusiwe* anapaswa kuondolewa* katikati ya watu wangu.’”+ 34  Kisha Yehova akamuambia Musa: “Kamata vipimo vyenye kulingana vya marashi haya:+ matone ya natafi, shekeleti, kelbena yenye marashi, na ubani safi. 35  Uvifanye kuwa uvumba;+ muchanganyiko wa manukato unapaswa kuchanganywa muzuri,* kutiwa chumvi,+ kuwa safi, na unapaswa kuwa kitu kitakatifu. 36  Utaponda sehemu fulani ya vitu hivyo ili vikuwe unga laini na kutia sehemu fulani ya unga huo mbele ya Ushuhuda katika hema ya mukutano, mahali kwenye nitakutokea. Vitu hivyo vinapaswa kuwa vitakatifu sana kwenu. 37  Hamupaswe kutumia muchanganyiko huo ili kutengeneza uvumba kwa ajili ya matumizi yenu.+ Munapaswa kuuona kuwa kitu kitakatifu kwa ajili ya Yehova. 38  Kila mutu mwenye atatengeneza uvumba kama huo ili afurahie harufu yake anapaswa kuondolewa* katikati ya watu wake.”

Maelezo ya Chini

Ao “mushita.”
Ao “muraba; carré.”
Mukono mumoja ulikuwa na urefu wa santimetre 44.5 (inchi 17.5). Angalia Nyongeza B14.
Ao “mushita.”
Tnn., “katikati ya zile mangaribi mbili.”
Ao “nafsi yake.”
Shekeli moja ilikuwa sawa na grame 11.4 (aunsi troi 0. 367). Angalia Nyongeza B14.
Ao “shekeli takatifu.”
Gera moja ilikuwa sawa na grame 0.57 (aunsi troi 0.01835). Angalia Nyongeza B14.
Shekeli moja ilikuwa sawa na grame 11.4 (aunsi troi 0. 367). Angalia Nyongeza B14.
Tnn., “kwa ajili ya nafsi zenu.”
Ao “nafsi zenu.”
Ao “shekeli takatifu.”
Hini moja ilikuwa sawa na litre 3.67 (painti 7.75). Angalia Nyongeza B14.
Ao “kama vile mutengenezaji wa mafuta yenye marashi anafanya.”
Tnn., “mugeni,” ni kusema, mutu mwenye haiko wa familia ya Haruni.
Ao “kuuawa kutoka.”
Ao “kama vile mutengenezaji wa mafuta yenye marashi anafanya.”
Ao “kuuawa kutoka.”