Kutoka 35:1-35

  • Maagizo juu ya Sabato (1-3)

  • Michango kwa ajili ya tabenakulo (4-29)

  • Bezaleli na Oholiabu wanajazwa roho (30-35)

35  Kisha wakati fulani Musa akakusanya mukusanyiko wote wa Waisraeli na kuwaambia: “Haya ndiyo mambo yenye Yehova ameamuru yafanywe:+  Kazi inaweza kufanywa kwa siku sita (6), lakini siku ya saba (7) itakuwa kitu kitakatifu kwa ajili yenu, sabato ya pumuziko kamili kwa ajili ya Yehova.+ Mutu yeyote mwenye atafanya kazi siku hiyo atauawa.+  Hamupaswe kuwasha moto katika makao yenu yoyote katika siku ya Sabato.”  Kisha Musa akaambia mukusanyiko wote wa Waisraeli: “Yehova ameamuru hivi:  ‘Mumufanyie Yehova muchango kutoka katikati yenu.+ Kila mutu mwenye kuwa na moyo wa kupenda+ amuletee Yehova muchango: zahabu, feza, shaba,  uzi ya rangi ya bluu, manyoya ya kondoo ya rangi ya zambarau, kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa, kitani kizuri, manyoya ya mbuzi,+  ngozi za kondoo-dume zenye kutiwa rangi nyekundu, ngozi za sili,* mbao za muti wa mugunga,*  mafuta kwa ajili ya taa, zeri kwa ajili ya mafuta ya kutia mafuta na kwa ajili ya uvumba wenye marashi,+  majiwe ya shohamu, na majiwe mengine ya kuweka kwenye efodi+ na kifuko cha kifua.+ 10  “‘Watu wote wenye kujua ufundi*+ kati yenu wakuje na watengeneze kila kitu chenye Yehova ameamuru, 11  ni kusema, tabenakulo na hema yake na kifuniko chake, vifungo vyake na kadre zake za mbao, fito zake, nguzo zake, na vikalio vyake; 12  Sanduku+ na fito zake,+ kifuniko,+ na pazia+ kwa ajili ya kitambaa cha kuficha; 13  meza+ na fito zake na vyombo vyake vyote na mikate ya wonyesho;+ 14  kinara cha taa+ kwa ajili ya mwangaza na vyombo vyake na taa zake na mafuta ya kuangazia;+ 15  mazabahu ya uvumba+ na fito zake; mafuta ya kutia mafuta na uvumba wenye marashi;+ kitambaa cha kuficha cha* muingilio wa tabenakulo; 16  mazabahu ya toleo la kuteketezwa+ na kayungio yake ya shaba, fito zake na vyombo vyake vyote; beseni na kitu cha kuweka beseni juu yake;+ 17  mapazia yenye kuninginia ya kiwanja,+ nguzo zake na vikalio vyake; kitambaa cha kuficha cha* muingilio wa kiwanja; 18  misumari ya hema ya tabenakulo na misumari ya hema ya kiwanja na kamba zake;+ 19  nguo zenye kusukwa muzuri+ kwa ajili ya kufanya utumishi katika patakatifu, nguo takatifu za Haruni+ kuhani, na nguo za wana wake ili watumikie wakiwa makuhani.’” 20  Kwa hiyo mukusanyiko wote wa Waisraeli ukatoka mbele ya Musa. 21  Kisha kila mutu mwenye moyo wake ulimusukuma+ na kila mutu mwenye roho yake ilimuchochea, akakuja na kumuletea Yehova muchango wake ili utumiwe kwa ajili ya hema ya mukutano, kwa ajili ya utumishi wake wote, na kwa ajili ya nguo takatifu. 22  Wakaendelea kuja, wanaume pamoja na wanamuke, kila mutu mwenye moyo wa kupenda, akaleta mapambo ya kuvaliwa juu ya nguo, mahereni ya masikio, pete za vidole, na vitu vingine vya kujipamba, na pia vitu vya zahabu vya kila namna. Wote wakamuletea Yehova matoleo yao* ya zahabu.+ 23  Na wale wote wenye walikuwa na uzi ya rangi ya bluu, manyoya ya kondoo ya rangi ya zambarau, kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa, kitani kizuri, manyoya ya mbuzi, ngozi za kondoo-dume zenye kutiwa rangi nyekundu, na ngozi za sili* wakavileta. 24  Wale wote wenye walitoa feza na shaba wakaleta muchango wa Yehova, na wale wote wenye walikuwa na mbao za muti wa mugunga* za kutumiwa katika kazi yoyote wakazileta. 25  Wanamuke wote wenye walikuwa na ufundi+ wakasuka kwa mikono yao, na wakaleta vitu vyenye walisuka: uzi ya rangi ya bluu, manyoya ya kondoo ya rangi ya zambarau, kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa, na kitani kizuri. 26  Na wanamuke wote wenye walikuwa na ufundi na wenye mioyo yao ilisukuma wakasuka manyoya ya mbuzi. 27  Na wakubwa wakaleta majiwe ya shohamu na majiwe mengine ya kuweka kwenye efodi na kifuko cha kifua,+ 28  na zeri na mafuta kwa ajili ya kuangazia na kwa ajili ya mafuta ya kutia mafuta+ na kwa ajili ya uvumba wenye marashi.+ 29  Wanaume na wanamuke wote wenye mioyo yao ilisukuma wakaleta kitu fulani kwa ajili ya kazi yenye Yehova, kupitia Musa, aliamuru ifanywe; Waisraeli walimuletea Yehova vitu hivyo kama toleo la kujipendea.+ 30  Kisha Musa akaambia Waisraeli: “Muangalie, Yehova amemuchagua Bezaleli mwana wa Uri mwana wa Huru wa kabila la Yuda.+ 31  Amemujaza roho ya Mungu, ili kumupatia hekima, uelewaji, na ujuzi wa kila namna ya ufundi 32  ili atengeneze vyombo vya ufundi, ili afanye kazi ya zahabu, feza, na shaba, 33  ili achonge majiwe na kuyaweka katika vikalio vyake, na kutengeneza vitu vya mbao vya kila namna. 34  Na ameweka uwezo wa kufundisha katika moyo wa Bezaleli na pia katika moyo wa Oholiabu+ mwana wa Ahisamaki wa kabila la Dani. 35  Amewajaza ufundi+ wa* kufanya kazi zote za ufundi, kushona kwa uzi michoro juu ya nguo, na kusuka kwa kutumia uzi ya rangi ya bluu, manyoya ya kondoo ya rangi ya zambarau, kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa, na kitani kizuri, na kazi yote ya musukaji wa nguo. Wanaume hao watafanya kazi za kila namna na kutayarisha michoro na kufikiria namna kila kitu kitatengenezwa.

Maelezo ya Chini

Sili ni munyama fulani mwenye anaishi katika maji.
Ao “mushita.”
Ao “wenye moyo wa hekima.”
Ao “pazia la.”
Ao “pazia la.”
Ao “matoleo yao ya kutikiswa.”
Sili ni munyama fulani mwenye anaishi katika maji.
Ao “mushita.”
Ao “hekima ya moyo ili.”