Kutoka 13:1-22

  • Kila muzaliwa wa kwanza wa kiume ni wa Yehova (1, 2)

  • Sikukuu ya Mikate Yenye Haina Chachu (3-10)

  • Kila muzaliwa wa kwanza wa kiume anapaswa kutolewa kwa Mungu (11-16)

  • Israeli wanaelekezwa kwenye Bahari Nyekundu (17-20)

  • Nguzo ya wingu na ya moto (21, 22)

13  Yehova akazungumuza tena na Musa, na kusema:  “Nitakasie* kila muzaliwa wa kwanza mwanaume* kati ya Waisraeli. Muzaliwa wa kwanza mwanaume, wa mwanadamu na wa munyama ni wangu.”+  Kisha Musa akaambia watu: “Mukumbuke siku hii yenye mulitoka Misri,+ katika nyumba ya utumwa, kwa sababu kwa mukono wenye nguvu Yehova aliwatosha hapa.+ Kwa hiyo musikule kitu chochote chenye kuwa na chachu.  Munaondoka leo, katika mwezi wa Abibu.*+  Wakati Yehova atakuwa amewaingiza katika inchi ya Wakanaani, Wahiti, Waamori, Wahivi, na Wayebusi,+ inchi yenye aliapia mababu zenu kwamba atawapatia,+ inchi yenye kutiririka maziwa na asali,+ basi mutafanya sikukuu hii katika mwezi huu.  Mutakula mikate yenye haina chachu kwa siku saba (7),+ na katika siku ya saba, kutakuwa sikukuu kwa ajili ya Yehova.  Mikate yenye haina chachu itakuliwa kwa siku hizo saba (7);+ na kitu chochote chenye kuwa na chachu hakipaswe kupatikana kwako,+ na unga wowote wenye kufinyangwa na wenye kuwa na chachu haupaswe kupatikana katika eneo* lako lote.  Na unapaswa kumuambia mwana wako katika siku hiyo, ‘Ni kwa sababu ya mambo yenye Yehova alinifanyia wakati nilitoka katika inchi ya Misri.’+  Na hii itakuwa alama kwenye mukono wako na ukumbusho* kwenye paji la uso wako,*+ ili sheria ya Yehova ikuwe katika kinywa chako, kwa maana Yehova alikutosha katika Misri kwa mukono wenye nguvu. 10  Unapaswa kushika sheria hii kila mwaka kwa wakati wake wenye uliwekwa.+ 11  “Wakati Yehova atakuingiza katika inchi ya Wakanaani, yenye alikuapia wewe na mababu zako kwamba atakupatia,+ 12  unapaswa kumupatia Yehova kila muzaliwa wa kwanza mwanaume,* na pia kila muzaliwa wa kwanza wa kiume wa mifugo yako. Wazaliwa hao wa kiume ni wa Yehova.+ 13  Kila muzaliwa wa kwanza wa punda utamukomboa na kondoo; na kama haumukomboe, basi utamuvunja shingo. Na kila muzaliwa wa kwanza mwanaume wa wana wako utamukomboa.+ 14  “Kama siku moja mwana wako anakuuliza, ‘Hii maana yake nini?’ basi utamuambia, ‘Kwa mukono wenye nguvu Yehova alitutosha Misri, katika nyumba ya utumwa.+ 15  Wakati Farao alikataa kwa kichwa-nguvu kuturuhusu tuende,+ Yehova aliua kila muzaliwa wa kwanza katika inchi ya Misri, kuanzia muzaliwa wa kwanza wa mwanadamu mupaka muzaliwa wa kwanza wa munyama.+ Ndiyo sababu ninamutolea Yehova wazaliwa wote wa kwanza wa kiume* kuwa zabihu, na ninakomboa kila muzaliwa wa kwanza kati ya wana wangu.’ 16  Hiyo itakuwa alama kwenye mukono wako na utepe wa kichwa kwenye paji la uso wako,*+ kwa sababu Yehova alitutosha Misri kwa mukono wenye nguvu.” 17  Sasa wakati Farao aliwaruhusu Waisraeli waende, Mungu hakuwapitisha katika inchi ya Wafilisti, hata kama njia hiyo ilikuwa ya karibu. Kwa maana Mungu alisema: “Watu hawa wanaweza kubadilisha nia yao na kurudia Misri kama vita inawatokea.” 18  Kwa hiyo Mungu akafanya watu wazunguke kupitia njia ya jangwa la Bahari Nyekundu.+ Lakini Waisraeli walitoka katika inchi ya Misri wakiwa wamejipanga kwa ajili ya vita. 19  Pia Musa alibeba mifupa ya Yosefu, kwa sababu Yosefu alikuwa amewaapisha wana wa Israeli kwa uzito: “Mungu hatakosa kuelekeza uangalifu wake juu yenu, na munapaswa kutosha mifupa yangu hapa na kuenda nayo.”+ 20  Wakatoka Sukoti na kupiga kambi Etamu, pembeni-pembeni ya jangwa. 21  Sasa Yehova alikuwa anaenda mbele yao muchana katika nguzo ya wingu ili awaongoze katika njia,+ na wakati wa usiku katika nguzo ya moto ili awaangazie katika njia, kusudi waweze kusafiri muchana na usiku.+ 22  Ile nguzo ya wingu haikukuwa inatoka mbele ya watu wakati wa muchana, wala ile nguzo ya moto wakati wa usiku.+

Maelezo ya Chini

Ao “Niwekee pembeni.”
Tnn., “kila muzaliwa wa kwanza mwenye kufungua tumbo la uzazi.”
Tnn., “mipaka.”
Ao “kikumbusho.”
Tnn., “katikati ya macho yako.”
Tnn., “kila mwenye kufungua tumbo la uzazi.”
Tnn., “kila kitu chenye kufungua tumbo la uzazi.”
Tnn., “katikati ya macho yako.”