Kutoka 19:1-25

  • Kwenye Mulima Sinai (1-25)

    • Israeli watakuwa ufalme wa makuhani (5, 6)

    • Watu wanatakaswa ili wakutane na Mungu (14, 15)

19  Katika mwezi wa tatu (3) kisha Waisraeli kutoka katika inchi ya Misri, siku ileile, wakafika katika jangwa la Sinai.  Waliondoka Refidimu+ na wakafika katika jangwa la Sinai na kupiga kambi katika jangwa. Israeli walipiga kambi kule mbele ya mulima.+  Kisha Musa akapanda kwa Mungu wa kweli, na Yehova akamuita kutoka katika mulima,+ na kusema: “Ni hivi utaambia nyumba ya Yakobo na kuambia Waisraeli,  ‘Mumejionea wenyewe mambo yenye nilitendea Wamisri,+ ili niwabebe juu ya mabawa ya tai na kuwaleta kwangu.+  Na sasa kama mutatii kabisa sauti yangu na kushika agano langu, hakika mutakuwa mali yangu ya pekee* kati ya vikundi vyote vya watu,+ kwa sababu dunia yote ni yangu.+  Mutakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu.’+ Hayo ndiyo maneno yenye utawaambia Waisraeli.”  Kwa hiyo Musa akaenda na kuita wazee wa watu na akawaambia maneno hayo yote yenye Yehova alikuwa amemuamuru.+  Kisha watu wote wakajibu kwa pamoja: “Mambo yote yenye Yehova amesema, tuko tayari kuyafanya.”+ Mara moja Musa akamupelekea Yehova jibu la watu.  Na Yehova akamuambia Musa: “Angalia! Nitakuja kwako katika wingu lenye giza, ili watu wasikie wakati ninazungumuza na wewe na ili wakuamini wewe pia sikuzote.” Kisha Musa akamuambia Yehova mambo yenye watu walisema. 10  Kisha Yehova akamuambia Musa: “Uende mahali watu wako na uwatakase leo na kesho, na wanapaswa kufua nguo zao. 11  Na wanapaswa kuwa tayari kwa ajili ya siku ya tatu (3), kwa sababu katika siku ya tatu Yehova atashuka juu ya Mulima Sinai mbele ya macho ya watu wote. 12  Unapaswa kuwekea watu mipaka kuzunguka mulima huo pande zote na uwaambie, ‘Mufanye angalisho ili musipande kwenye mulima wala kugusa mupaka wake. Mutu yeyote mwenye atagusa mulima hakika atauawa. 13  Mukono wowote usimuguse mutu huyo, lakini atapigwa kwa majiwe ao kutobolewa na silaha.* Ikuwe munyama ao mwanadamu, hataishi.’+ Lakini watu wanaweza kupanda kwenye mulima wakati wanasikia sauti ya pembe ya kondoo.”+ 14  Kisha Musa akashuka kutoka kwenye mulima na kuenda mahali watu walikuwa, na akaanza kutakasa watu, na watu wakafua nguo zao.+ 15  Akaambia watu: “Mujitayarishe kwa ajili ya siku ya tatu (3). Musifanye ngono.”* 16  Siku ya tatu (3) asubui, kulikuwa mungurumo na umeme wa radi, na kulikuwa wingu nzito+ kwenye mulima na sauti kubwa sana ya baragumu, na watu wote katika kambi wakaanza kutetemeka.+ 17  Basi Musa akapeleka watu inje ya kambi ili wakutane na Mungu wa kweli, na watu wakasimama kwenye sehemu ya chini ya mulima. 18  Mulima Sinai ulitoa moshi kila mahali, kwa sababu Yehova alishuka juu yake katika moto;+ na moshi huo ulikuwa unapanda kama moshi wa tanuru, na mulima wote ulitetemeka kwa nguvu.+ 19  Wakati sauti ya baragumu iliendelea kuongezeka zaidi na zaidi, Musa akasema, na sauti ya Mungu wa kweli ikamujibu. 20  Kwa hiyo Yehova akashuka juu ya Mulima Sinai kwenye kichwa cha mulima. Kisha Yehova akamuita Musa apande kwenye kichwa cha mulima, na Musa akapanda.+ 21  Sasa Yehova akamuambia Musa: “Shuka chini na uonye watu wasijaribu kuvuka mipaka kwa nguvu ili kumuangalia Yehova, wakifanya vile wengi wao watakufa. 22  Na makuhani wenye wanamukaribia Yehova kwa ukawaida wajitakase, ili Yehova asiwapige.”*+ 23  Kisha Musa akamuambia Yehova: “Watu hawawezi kupanda kwenye Mulima Sinai kwa sababu tayari ulituonya, kwa kusema, ‘Weka mipaka kuzunguka mulima huu, na uutakase.’”+ 24  Lakini, Yehova akamuambia: “Uende, ushuke, na upande tena, wewe na Haruni, lakini usiache makuhani na watu wavuke mipaka kwa nguvu ili kuja kwa Yehova, kusudi asiwapige.”+ 25  Kwa hiyo Musa akashuka mupaka mahali watu walikuwa na akawaambia.

Maelezo ya Chini

Ao “mali yangu yenye ninapendezwa nayo sana.”
Pengine angetobolewa kwa mushale.
Tnn., “Musimukaribie mwanamuke.”
Tnn., “asiwalipukie.”