Kutoka 33:1-23

  • Ujumbe wa Mungu wa kukaripia Israeli (1-6)

  • Hema ya mukutano inje ya kambi (7-11)

  • Musa anaomba aone utukufu wa Yehova (12-23)

33  Yehova akaendelea kumuambia Musa: “Utoke hapa pamoja na watu wenye uliongoza kutoka katika inchi ya Misri. Muende katika inchi yenye nilimuapia Abrahamu, Isaka, na Yakobo, na kusema, ‘Nitaipatia uzao wako.’*+  Nitatuma malaika mbele yako+ na nitafukuza Wakanaani, Waamori, Wahiti, Waperizi, Wahivi, na Wayebusi.+  Mupande kuenda kwenye inchi yenye kutiririka maziwa na asali.+ Lakini mimi sitaenda katikati yenu, kwa sababu ninyi ni watu wenye kuwa kichwa-nguvu,*+ na ninaweza kuwaharibu katika njia.”+  Wakati watu walisikia maneno hayo makali, wakaanza kuomboleza, na hakuna mutu katikati yao mwenye alivaa mapambo yake.  Yehova akamuambia Musa: “Ambia Waisraeli, ‘Ninyi ni watu wenye kuwa kichwa-nguvu.*+ Ninaweza kuja mara moja katikati yenu na kuwaharibu.+ Sasa musivae mapambo yenu wakati ninafikiria jambo lenye nitawatendea.’”  Kwa hiyo kuanzia Mulima Horebu na kuendelea, Waisraeli hawakuvaa* mapambo yao.  Sasa Musa akakamata hema yake na kuisimamisha inje ya kambi, mbali kidogo na kambi, na akaiita hema ya mukutano. Kila mutu mwenye alitafuta muongozo wa Yehova+ alikuwa anaenda kwenye hema ya mukutano, yenye ilikuwa inje ya kambi.  Wakati tu Musa alikuwa anatoka ili aende kwenye hema hiyo, watu wote walikuwa wanainuka na kusimama kwenye muingilio wa mahema yao, na walikuwa wanamuangalia Musa mupaka wakati aliingia ndani ya hema hiyo.  Wakati tu Musa alikuwa anaingia ndani ya hema hiyo, ile nguzo ya wingu+ ilikuwa inashuka chini na kusimama kwenye muingilio wa hema hiyo wakati Mungu alikuwa anaongea na Musa.+ 10  Wakati watu wote waliona nguzo hiyo ya wingu ikisimama kwenye muingilio wa ile hema, kila mumoja wao alisimama na kuinama kwenye muingilio wa hema yake. 11  Yehova alikuwa anazungumuza na Musa uso kwa uso,+ kama vile mwanadamu anazungumuza na mwanadamu mwingine. Wakati Musa alirudia katika kambi, Yoshua+ mwana wa Nuni, mwenye alikuwa muhudumu na mutumishi wake,+ hakukuwa anatoka katika hema. 12  Sasa Musa akamuambia Yehova: “Angalia, unaniambia, ‘Ongoza watu hawa,’ lakini haujaniambia ni nani mwenye utatuma pamoja na mimi. Tena, umeniambia, ‘Ninakujua kwa jina* na pia umekubaliwa mbele ya macho yangu.’ 13  Tafazali, kama nimekubaliwa mbele ya macho yako, nijulishe njia zako,+ ili nikujue wewe na niendelee kukubaliwa mbele ya macho yako. Pia, kumbuka kwamba taifa hili ni watu wako.”+ 14  Kwa hiyo akasema: “Mimi mwenyewe nitaenda* pamoja na wewe,+ na nitakupatia pumuziko.”+ 15  Kisha Musa akamuambia: “Kama wewe mwenyewe* hauende pamoja na sisi, usitutoshe mahali hapa. 16  Itajulikana namna gani kwamba nimekubaliwa mbele ya macho yako, mimi na watu wako? Je, haitajulikana kama unaenda pamoja na sisi,+ ili mimi na watu wako tufanywe kuwa tofauti na watu wengine wenye kuwa juu ya uso wa dunia?”+ 17  Yehova akaendelea kumuambia Musa: “Nitafanya pia jambo hilo lenye unaomba, kwa sababu umekubaliwa mbele ya macho yangu na ninakujua wewe kwa jina.” 18  Kisha Musa akamuambia: “Tafazali unionyeshe utukufu wako.” 19  Lakini akasema: “Nitapitisha wema wangu wote mbele ya uso wako, na nitatangaza jina la Yehova mbele yako;+ na nitamuonyesha wema ule mwenye ninaonyesha wema, na nitamuonyesha rehema ule mwenye ninataka kumuonyesha rehema.”+ 20  Lakini akaongeza: “Hauwezi kuona uso wangu, kwa sababu hakuna mwanadamu mwenye anaweza kuniona na kuishi.” 21  Yehova akaendelea kusema: “Angalia, kuko nafasi hapa karibu na mimi. Simama juu ya mwamba. 22  Wakati utukufu wangu utakuwa unapita, nitakutia katika shimo la mwamba, na nitakulinda kwa mukono wangu mupaka wakati nitakuwa nimepita. 23  Kisha nitatosha mukono wangu, na wewe utaona mugongo wangu. Lakini uso wangu hautaonekana.”+

Maelezo ya Chini

Tnn., “mbegu yako.”
Tnn., “wenye shingo ngumu.”
Tnn., “wenye shingo ngumu.”
Tnn., “walivua.”
Ao “Nimekuchagua.”
Tnn., “Uso wangu utaenda.”
Tnn., “Kama uso wako.”