Kutoka 7:1-25

  • Yehova anamutia Musa nguvu (1-7)

  • Fimbo ya Haruni inageuka kuwa nyoka mukubwa (8-13)

  • Pigo la 1: maji yanageuka kuwa damu (14-25)

7  Kisha Yehova akamuambia Musa: “Angalia, nimekufanya kuwa kama Mungu* kwa Farao, na Haruni ndugu yako atakuwa nabii wako.+  Utarudilia mambo yote yenye nitakuamuru, na Haruni ndugu yako atazungumuza na Farao, na Farao ataruhusu Waisraeli watoke katika inchi yake.  Lakini mimi, nitaacha moyo wa Farao ukuwe mugumu,+ na nitafanya alama na miujiza mingi katika inchi ya Misri.+  Lakini Farao hatawasikiliza, na nitaweka mukono wangu juu ya Misri na kutosha vikundi vyangu,* watu wangu, Waisraeli, katika inchi ya Misri kwa matendo makubwa ya hukumu.+  Na hakika Wamisri watajua kwamba mimi ni Yehova+ wakati nitanyoosha mukono wangu juu ya Misri na kutosha Waisraeli kati yao.”  Musa na Haruni wakafanya mambo yenye Yehova alikuwa amewaamuru; ni vile walifanya kabisa.  Musa alikuwa na miaka makumi munane (80) na Haruni alikuwa na miaka makumi munane na tatu (83) wakati walizungumuza na Farao.+  Yehova akamuambia Musa na Haruni:  “Kama Farao anawaambia, ‘Mufanye muujiza,’ umuambie Haruni, ‘Kamata fimbo yako, uitupe chini mbele ya Farao.’ Itageuka kuwa nyoka mukubwa.”+ 10  Kwa hiyo Musa na Haruni wakaingia kwa Farao na kufanya kama vile Yehova alikuwa ameamuru. Haruni akatupa chini fimbo yake mbele ya Farao na watumishi wake, nayo ikageuka kuwa nyoka mukubwa. 11  Lakini, Farao akaita watu wenye hekima na walozi, na makuhani wenye kufanya uchawi wa Misri+ wao pia wakafanya muujiza uleule kwa uchawi wao.+ 12  Kila mumoja wao akatupa chini fimbo yake, na fimbo hizo zikageuka kuwa nyoka wakubwa; lakini fimbo ya Haruni ikameza fimbo zao. 13  Lakini, moyo wa Farao ukaendelea kuwa mugumu,+ na hakuwasikiliza, kama vile Yehova alikuwa amesema. 14  Kisha Yehova akamuambia Musa: “Moyo wa Farao uko mugumu.+ Amekataa kuruhusu watu wangu waende. 15  Uende kukutana na Farao asubui. Angalia! Anatoka ili kuenda kwenye maji! Na unapaswa kusimama ili kukutana naye pembeni ya Muto Nile; na ubebe katika mukono wako ile fimbo yenye iligeuka kuwa nyoka.+ 16  Na unapaswa kumuambia, ‘Yehova Mungu wa Waebrania amenituma kwako,+ na anasema: “Ruhusu watu wangu waende ili waweze kunitumikia katika jangwa,” lakini mupaka sasa haujatii. 17  Yehova anasema hivi: “Kwa jambo hili utajua kwamba mimi ni Yehova.+ Angalia, ninapiga maji yenye kuwa katika Muto Nile kwa fimbo hii, na yatageuka kuwa damu. 18  Na samaki wenye kuwa katika Muto Nile watakufa, na Muto Nile utanuka, na Wamisri hawataweza kunywa maji ya Muto Nile.”’” 19  Kisha Yehova akamuambia Musa: “Ambia Haruni, ‘Kamata fimbo yako na unyooshe mukono wako juu ya maji yote ya Misri,+ juu ya mito yake, juu ya mifereji yake,* juu ya tingitingi zake,+ na juu ya viziwa vyao vyote vya maji, ili yageuke kuwa damu.’ Kutakuwa damu katika inchi yote ya Misri, hata katika vyombo vya mbao na vya majiwe.” 20  Mara moja Musa na Haruni wakafanya kama vile Yehova alikuwa ameamuru. Haruni akainua fimbo na kupiga maji ya Muto Nile mbele ya Farao na watumishi wake, na maji yote yenye yalikuwa katika muto yakageuka kuwa damu.+ 21  Na samaki wenye walikuwa katika muto wakakufa,+ na muto ukaanza kunuka, na Wamisri hawakuweza kunywa maji ya Muto Nile,+ na damu ilikuwa katika inchi yote ya Misri. 22  Lakini makuhani wenye kufanya uchawi wa Misri wakafanya jambo lilelile kwa ufundi wao wa siri,+ kwa hiyo moyo wa Farao ukaendelea kuwa mugumu, na hakuwasikiliza, kama vile Yehova alikuwa amesema.+ 23  Kisha Farao akarudia kwenye nyumba yake, na tena hakuweka jambo hilo katika moyo wake. 24  Kwa hiyo Wamisri wote walikuwa wanachimba kuzunguka Muto Nile pande zote ili kutafuta maji ya kunywa, kwa sababu hawakuweza kunywa maji ya Muto Nile. 25  Na siku saba (7) zikapita kisha Yehova kupiga Muto Nile.

Maelezo ya Chini

Tnn., “nimekufanya Mungu.”
Tnn., “majeshi yangu.”
Ni kusema, mifereji ya Muto Nile.