Kutoka 24:1-18

  • Watu wanakubali kushika agano (1-11)

  • Musa kwenye Mulima Sinai (12-18)

24  Kisha akamuambia Musa: “Panda uende kwa Yehova, wewe na Haruni, Nadabu na Abihu,+ na wazee makumi saba (70) wa Israeli, na muiname mukiwa mbali.  Ni Musa peke yake atamukaribia Yehova; lakini wale wengine hawapaswe kukaribia, na watu hawapaswe kupanda pamoja naye.”+  Kisha Musa akakuja na kuambia watu maneno yote ya Yehova na maamuzi yote ya hukumu,+ na watu wote wakajibu kwa sauti moja: “Maneno yote yenye Yehova amesema, tuko tayari kuyafanya.”+  Kwa hiyo Musa akaandika maneno yote ya Yehova.+ Kisha akaamuka asubui sana na kujenga kwenye sehemu ya chini ya mulima huo mazabahu na nguzo kumi na mbili (12) kulingana na hesabu ya makabila kumi na mbili ya Israeli.  Kisha akatuma vijana Waisraeli, nao wakatoa matoleo ya kuteketezwa na wakatoa ngombe-dume kuwa zabihu za ushirika+ kwa Yehova.  Kisha Musa akakamata nusu ya damu na kuitia katika mabakuli, na ile nusu ingine ya damu akainyunyiza* juu ya mazabahu.  Halafu akakamata kitabu cha agano na kukisomea watu kwa sauti kubwa.+ Na watu wakasema: “Mambo yote yenye Yehova amesema tuko tayari kuyafanya, na tutatii.”+  Kwa hiyo Musa akakamata damu akainyunyiza* juu ya watu+ na kusema: “Hii ndiyo damu ya agano lenye Yehova amefanya pamoja na ninyi kupatana na maneno hayo yote.”+  Musa na Haruni, Nadabu na Abihu, na wazee makumi saba (70) wa Israeli wakapanda kwenye mulima, 10  na wakamuona Mungu wa Israeli.+ Chini ya miguu yake kulikuwa kitu chenye kufanana sakafu* ya yakuti, na ilikuwa safi kama mbingu zenyewe.+ 11  Naye hakuumiza wanaume hao wenye kuheshimiwa sana wa Israeli,+ na walipata maono ya Mungu wa kweli na walikula na kunywa. 12  Sasa Yehova akamuambia Musa: “Panda ukuje kwangu kwenye mulima na ubakie kule. Nitakupatia mabamba ya majiwe yenye kuwa na sheria na amri zenye nitaandika ili kuwafundisha.”+ 13  Kwa hiyo Musa na Yoshua mutumishi wake wakasimama,+ na Musa akapanda kwenye mulima wa Mungu wa kweli.+ 14  Lakini alikuwa ameambia wale wazee: “Mutungojee hapa mupaka wakati tutarudia.+ Haruni na Huru+ wako pamoja na ninyi. Kila mutu mwenye kuwa na kesi ya hukumu aende kuwaona.”+ 15  Kisha Musa akapanda kwenye mulima na wakati huo wingu lilikuwa linafunika mulima.+ 16  Utukufu wa Yehova+ uliendelea kukaa juu ya Mulima Sinai,+ na wingu likafunika mulima huo kwa siku sita (6). Siku ya saba (7) akamuita Musa kutoka katikati ya lile wingu. 17  Kwa Waisraeli wenye walikuwa wanaangalia, utukufu wa Yehova ulionekana kama moto wenye kuteketeza kwenye kichwa cha mulima. 18  Kisha Musa akaingia ndani ya wingu na kupanda kwenye mulima.+ Na Musa akakaa kwenye mulima siku makumi ine (40), muchana na usiku.+

Maelezo ya Chini

Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Ao “pavement.”