Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Kitabu cha Mambo ya Walawi

Sura

Habari Zenye Kuwa Ndani

 • 1

  • Toleo la kuteketezwa (1-17)

 • 2

  • Toleo la nafaka (1-16)

 • 3

  • Toleo la ushirika (1-17)

   • Musikule mafuta wala damu (17)

 • 4

  • Toleo la zambi (1-35)

 • 5

  • Zambi fulani na matoleo yenye yaliombwa (1-6)

   • Kutoa habari kuhusu zambi za wengine (1)

  • Matoleo yenye maskini wangeweza kutoa (7-13)

  • Toleo la hatia kwa ajili ya zambi zenye zilifanywa bila kukusudia (14-19)

 • 6

  • Habari zaidi kuhusu toleo la hatia (1-7)

  • Maagizo kuhusu matoleo (8-30)

   • Toleo la kuteketezwa (8-13)

   • Toleo la nafaka (14-23)

   • Toleo la zambi (24-30)

 • 7

  • Maagizo kuhusu matoleo (1-21)

   • Toleo la hatia (1-10)

   • Toleo la ushirika (11-21)

  • Kula mafuta ao damu kunakatazwa (22-27)

  • Fungu la kuhani (28-36)

  • Maelezo ya mwisho kuhusu matoleo (37, 38)

 • 8

  • Haruni na wana wake wanawekwa katika madaraka ya ukuhani (1-36)

 • 9

  • Haruni anatoa matoleo ya kuweka makuhani katika madaraka ya ukuhani (1-24)

 • 10

  • Moto kutoka kwa Yehova unaua Nadabu na Abihu (1-7)

  • Sheria zenye makuhani walipewa kuhusu kula na kunywa (8-20)

 • 11

  • Wanyama safi na wanyama wenye hawako safi (1-47)

 • 12

  • takaso wa mwanamuke kisha kuzaa mutoto (1-8)

 • 13

  • Sheria kuhusu ukoma (1-46)

  • Ukoma wenye unatokea kwenye nguo (47-59)

 • 14

  • Kujitakasa ukoma (1-32)

  • Kutakasa nyumba zenye ziliambukizwa (33-57)

 • 15

  • Mutiririko wenye hauko safi wenye unatoka katika viungo vya uzazi (1-33)

 • 16

  • Siku ya Kufunika Zambi (1-34)

 • 17

  • Tabenakulo, mahali pa kutoa zabihu (1-9)

  • Kula damu kunakatazwa (10-14)

  • Sheria kuhusu wanyama wenye walipatikana wamekufa (15, 16)

 • 18

  • Ngono zenye haziruhusiwe (1-30)

   • Musiige Wakanaani (3)

   • Kufanya ngono na watu wa jamaa (6-18)

   • Katika siku za kuona mwezi (19)

   • Mwanaume kufanya ngono na mwanaume (22)

   • Kufanya ngono na wanyama (23)

   •  ‘Musijichafue, kama munafanya vile, inchi itawatapika’ (24-30)

 • 19

  • Sheria mbalimbali kuhusu utakatifu (1-37)

   • Namna ya muzuri ya kuvuna (9, 10)

   • Kuheshimia viziwi na vipofu (14)

   • Maneno ya kuchongea (16)

   • Usiweke kinyongo (18)

   • Kufanya uchawi na kupashana habari na pepo wachafu kunakatazwa (26, 31)

   • Kujitia alama za machanjo kunakatazwa (28)

   • Kuheshimia watu wenye kuzeeka (32)

   • Namna wageni wanapaswa kutendewa (33, 34)

 • 20

  • Ibada ya Moleki; kupashana habari na pepo wachafu (1-6)

  • Mukuwe watakatifu na muheshimie wazazi (7-9)

  • Wenye kufanya ngono yenye hairuhusiwe wanapaswa kuuawa (10-21)

  • Mukuwe watakatifu ili muendelee kuishi katika inchi (22-26)

  • Wenye kupashana habari na pepo wachafu wanapaswa kuuawa (27)

 • 21

  • Makuhani wanapaswa kuwa watakatifu na hawapaswe kujichafua (1-9)

  •  Kuhani mukubwa hapaswe kujichafua (10-15)

  • Makuhani hawapaswe kuwa na kasoro yoyote ya mwili (16-24)

 • 22

  • Utakatifu wa makuhani na maagizo kuhusu kula vitu vitakatifu (1-16)

  • Matoleo yenye hayana kasoro ndiyo yanakubaliwa (17-33)

 • 23

  • Siku takatifu na sikukuu (1-44)

   • Sabato (3)

   • Pasaka (4, 5)

   • Sikukuu ya Mikate Yenye Haina Chachu (6-8)

   • Kutoa matunda ya kwanza (9-14)

   • Sikukuu ya Majuma (15-21)

   • Namna ya muzuri ya kuvuna (22)

   • Sikukuu ya Kupiga Tarumbeta (23-25)

   • Siku ya Kufunika Zambi (26-32)

   • Sikukuu ya Vibanda (33-43)

 • 24

  • Mafuta kwa ajili ya taa za tabenakulo (1-4)

  • Mikate ya wonyesho (5-9)

  • Mwenye alitukana jina la Mungu anapigwa majiwe (10-23)

 • 25

  • Mwaka wa Sabato (1-7)

  • Mwaka wa Yubile (8-22)

  • Kurudishwa kwa mali (23-34)

  • Namna ya kuwatendea maskini (35-38)

  • Sheria kuhusu utumwa (39-55)

 • 26

  • Muepuke ibada ya sanamu (1, 2)

  • Baraka za kuwa mutiifu (3-13)

  • Azabu ya kukosa kutii (14-46)

 • 27

  • Kukomboa vitu vyenye vilifanyiwa naziri (1-27)

  • Vitu vyenye vilitolewa kwa Yehova bila kuweka masharti (28, 29)

  • Kukomboa sehemu za kumi (30-34)