Mambo ya Walawi 6:1-30

  • Habari zaidi kuhusu toleo la hatia (1-7)

  • Maagizo kuhusu matoleo (8-30)

    • Toleo la kuteketezwa (8-13)

    • Toleo la nafaka (14-23)

    • Toleo la zambi (24-30)

6  Yehova akaendelea kumuambia Musa:  “Kama mutu anatenda* zambi na anajiendesha kwa njia ya kukosa uaminifu kwa Yehova+ kwa kumudanganya jirani yake kuhusu kitu fulani chenye alipewa ili akichunge,+ ao kitu fulani chenye aliachiwa katika mukono wake, ao akimwiba ao kumupunja jirani yake,  ao anapata kitu chenye kilipotea na anadanganya kuhusu kitu hicho, na kama anaapa kwa uongo kuhusu zambi yoyote kama hiyo yenye anaweza kutenda,+ anapaswa kufanya hivi:  Kama ametenda zambi na iko* na hatia, anapaswa kurudisha kitu chenye aliiba, kitu chenye alinyanganya, kitu chenye alikamata kwa kupunja, kitu chenye alipewa ili akichunge, ao kitu chenye kilipotea chenye alipata,  ao kitu chochote chenye aliapia kwa uongo, na anapaswa kutoa malipo kamili kwa ajili ya kitu hicho,+ na kuongeza juu yake sehemu moja ya tano ya samani ya kitu hicho. Atapatia mwenye kitu hicho ile sehemu moja ya tano (1/5) siku yenye hatia yake itahakikishwa.  Na atamuletea kuhani kondoo-dume mwenye hana kasoro kuwa toleo lake la hatia kwa Yehova kutoka katika kundi kulingana na samani yenye ilikadiriwa, kwa ajili ya toleo la hatia.+  Kuhani atafunika zambi kwa ajili ya mutu huyo mbele ya Yehova, na mutu huyo atasamehewa kosa lolote lenye pengine alifanya na hivyo akakuwa na hatia.”+  Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumuambia:  “Amuru Haruni na wana wake na kusema, ‘Hii ndiyo sheria kuhusu toleo la kuteketezwa:+ Toleo la kuteketezwa litabakia kwenye moto juu ya mazabahu usiku wote mupaka asubui, na moto utaendelea kuwashwa kwenye mazabahu ili usizimike. 10  Kuhani atavaa nguo yake ya ukuhani ya kitani,+ na atavaa kapitula* ya kitani+ kwenye mwili wake. Kisha ataondoa majivu*+ ya toleo la kuteketezwa yenye moto ulikuwa umeteketeza juu ya mazabahu na kuyaweka pembeni ya mazabahu. 11  Kisha atatosha nguo zake+ na kuvaa nguo zingine, na atapeleka majivu hayo mahali safi inje ya kambi.+ 12  Moto utaendelea kuwaka juu ya mazabahu. Haupaswe kuzimika. Kila asubui kuhani atateketeza kuni+ kwenye moto huo na kupanga toleo la kuteketezwa juu yake, na atachoma mafuta ya zabihu za ushirika ili yatoe moshi juu ya moto huo.+ 13  Moto utaendelea kuwaka kila wakati juu ya mazabahu. Haupaswe kuzimika. 14  “‘Sasa hii ndiyo sheria kuhusu toleo la nafaka:+ Ninyi wana wa Haruni mutamutolea Yehova toleo hilo mbele ya mazabahu. 15  Mumoja wao atakamata mukono mumoja wa huo unga muzuri wa toleo la nafaka na sehemu fulani ya mafuta yake na ubani wote wenye kuwa juu ya toleo hilo la nafaka, na atauchoma ili utoe moshi juu ya mazabahu kama harufu ya muzuri* ya toleo la kumbukumbu kwa Yehova.+ 16  Haruni na wana wake watakula unga wenye utabakia.+ Unga huo utatengenezwa kuwa mikate yenye haina chachu na itakuliwa katika mahali patakatifu. Wataikula katika kiwanja cha hema ya mukutano.+ 17  Hautapikwa pamoja na kitu chochote chenye kuwa na chachu.+ Nimeutoa huo kuwa fungu lao kutoka katikati ya matoleo yangu yenye yanatolewa kwa njia ya moto.+ Ni kitu kitakatifu sana,+ kama lile toleo la zambi na kama lile toleo la hatia. 18  Kila mwanaume kati ya wana wa Haruni atakula unga huo.+ Ni posho lao la kudumu katika vizazi vyenu vyote kutoka katikati ya matoleo ya Yehova yenye yanatolewa kwa njia ya moto.+ Kila kitu chenye kinagusa matoleo hayo kitakuwa kitakatifu.’” 19  Yehova akasema tena na Musa: 20  “Hili ni toleo lenye Haruni na wana wake watamutolea Yehova siku yenye Haruni atatiwa mafuta:+ sehemu moja ya kumi (1/10) ya kipimo cha efa* moja+ ya unga muzuri kuwa toleo la nafaka lenye linatolewa kwa ukawaida,+ nusu ya unga huo asubui na nusu ya unga huo mangaribi. 21  Utachanganywa na mafuta na kupikwa kwenye kikaangio.+ Mutauchanganya muzuri na mafuta na kuuleta ukiwa vipande-vipande vyenye vimepikwa vya toleo la nafaka lenye harufu ya kumupendeza* Yehova. 22  Kuhani mwenye kutiwa mafuta mwenye atakamata nafasi ya Haruni kutoka kati ya wana wake+ atatoa toleo hilo. Ni sharti la kudumu: Litachomwa likiwa toleo nzima ili litoe moshi mbele ya Yehova. 23  Kila toleo la nafaka la kuhani linapaswa kuwa toleo nzima. Halipaswe kukuliwa.” 24  Yehova akasema tena na Musa na kumuambia: 25  “Sema na Haruni na wana wake: ‘Hii ni sheria kuhusu toleo la zambi:+ Toleo la zambi litachinjiwa+ pia mahali kwenye toleo la kuteketezwa linachinjwa mbele ya Yehova. Ni kitu kitakatifu sana. 26  Kuhani mwenye anatoa munyama huyo kwa ajili ya zambi atamukula.+ Atakuliwa katika mahali patakatifu, katika kiwanja cha hema ya mukutano.+ 27  “‘Kila kitu chenye kinagusa nyama ya munyama huyo kitakuwa kitakatifu, na kama mutu ananyunyiza* sehemu fulani ya damu ya munyama huyo kwenye nguo yake, mutafulia katika mahali patakatifu kitu chenye damu imenyunyizwa* juu yake. 28  Chombo cha udongo chenye nyama hiyo ilitokoteshwa ndani yake kitavunjwa-vunjwa. Lakini kama ilitokoteshwa katika chombo cha shaba, basi chombo hicho kitaparuzwa na kusafishwa na maji. 29  “‘Kila mwanaume kati ya makuhani ataikula.+ Ni kitu kitakatifu sana.+ 30  Lakini, toleo lolote la zambi halitakuliwa kama sehemu fulani ya damu ya toleo hilo imeletwa katika hema ya mukutano ili kufunika zambi katika mahali patakatifu.+ Litateketezwa kwa moto.

Maelezo ya Chini

Ao “nafsi inatenda.”
Ao “eko.”
Ao “nguo ya ndani.”
Ao “majivu yenye mafuta,” ni kusema, majivu yenye kujaa mafuta ya zabihu.
Ao “ya kutuliza.” Tnn., “ya kupumuzisha.”
Sehemu moja ya kumi ya efa ilikuwa sawa na litre 2.2 (vibaba 2). Angalia Nyongeza B14.
Ao “ya kumutuliza.” Tnn., “ya kumupumuzisha.”
Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.