Mambo ya Walawi 15:1-33

  • Mutiririko wenye hauko safi wenye unatoka katika viungo vya uzazi (1-33)

15  Yehova akaendelea kusema na Musa na Haruni, na kumuambia:  “Sema na Waisraeli na uwaambie, ‘Kama mwanaume iko* na mutiririko katika kiungo chake cha uzazi,* mutiririko huo unamufanya asikuwe safi.+  Hatakuwa safi kwa sababu ya mutiririko huo, ikuwe mutiririko huo unaendelea kutoka katika viungo vyake vya uzazi ao mutiririko huo unazuiwa kutoka, anaendelea kuwa mwenye haiko safi.  “‘Kitanda chochote chenye mutu mwenye kuwa na mutiririko analalia hakitakuwa safi, na kila kitu chenye anaikalia hakitakuwa safi.  Mutu mwenye anagusa kitanda cha mutu huyo anapaswa kufua nguo zake, na anapaswa kuoga ndani ya maji na hatakuwa safi mupaka mangaribi.+  Kila mutu mwenye anakaa kwenye kitu chenye mutu mwenye kuwa na mutiririko aliikalia anapaswa kufua nguo zake, na kuoga ndani ya maji, na hatakuwa safi mupaka mangaribi.  Kila mutu mwenye anagusa mutu mwenye iko* na mutiririko anapaswa kufua nguo zake, kuoga ndani ya maji, na hatakuwa safi mupaka mangaribi.  Kama mutu mwenye kuwa na mutiririko anamutemea mate mutu mwenye kuwa safi, mutu huyo mwenye alitemewa mate anapaswa kufua nguo zake, kuoga ndani ya maji, na hatakuwa safi mupaka mangaribi.  Kitu chochote cha* kuikalia juu ya mugongo wa munyama chenye mutu mwenye kuwa na mutiririko ataikalia hakitakuwa safi. 10  Kila mutu mwenye atagusa kitu chochote chenye mutu huyo aliikalia hatakuwa safi mupaka mangaribi, na kila mutu mwenye atabeba vitu hivyo atafua nguo zake, ataoga ndani ya maji, na hatakuwa safi mupaka mangaribi. 11  Kama mutu mwenye kuwa na mutiririko+ hakunawa mikono yake ndani ya maji na anamugusa mutu fulani, basi mutu huyo mwenye aliguswa anapaswa kufua nguo zake, kuoga ndani ya maji, na hatakuwa safi mupaka mangaribi. 12  Chombo cha udongo chenye mutu mwenye kuwa na mutiririko anagusa kinapaswa kuvunjwa-vunjwa, na chombo chochote cha mbao kinapaswa kusafishwa na maji.+ 13  “‘Wakati mutiririko unaacha kutoka na mutu huyo anakuwa safi kutokana na mutiririko huo, basi atahesabia siku saba (7) kwa ajili ya utakaso wake, na anapaswa kufua nguo zake, kuoga ndani ya maji yenye yalishotwa kwenye muto, naye atakuwa safi.+ 14  Siku ya munane (8), anapaswa kukamata njiwa-tetere wawili ao njiwa wawili wadogo+ na kuenda mbele ya Yehova kwenye muingilio wa hema ya mukutano na kumupatia kuhani ndege hao. 15  Na kuhani atatoa ndege hao, mumoja kuwa toleo la zambi na mwingine kuwa toleo la kuteketezwa, na kuhani atafunika zambi kwa ajili ya mutu huyo mbele ya Yehova kwa sababu ya mutiririko wake. 16  “‘Sasa kama mwanaume anatokwa na mbegu za uzazi,* anapaswa kuoga mwili wake wote ndani ya maji na hatakuwa safi mupaka mangaribi.+ 17  Anapaswa kufua nguo yoyote kwa maji na ngozi yoyote yenye mbegu za uzazi ziko* juu yake, na haitakuwa safi mupaka mangaribi. 18  “‘Wakati mwanaume analala na mwanamuke na anatokwa na mbegu za uzazi,* wanapaswa kunawa miili yao ndani ya maji na hawatakuwa safi mupaka mangaribi.+ 19  “‘Kama mwanamuke iko* na mutiririko wa damu katika mwili wake, ataendelea kuwa katika uchafu wa siku zake za kuona mwezi* kwa siku saba (7).+ Kila mutu mwenye anamugusa hatakuwa safi mupaka mangaribi.+ 20  Kila kitu chenye analalia wakati wa uchafu wa siku zake za kuona mwezi* hakitakuwa safi, na kila kitu chenye anaikalia hakitakuwa safi.+ 21  Kila mutu mwenye anagusa kitanda cha mwanamuke huyo anapaswa kufua nguo zake, kuoga ndani ya maji, na hatakuwa safi mupaka mangaribi. 22  Kila mutu mwenye anagusa kitu chochote chenye mwanamuke huyo aliikalia anapaswa kufua nguo zake, kuoga ndani ya maji, na hatakuwa safi mupaka mangaribi. 23  Kama alikaa juu ya kitanda ao juu ya kitu kingine, kugusa kitu hicho kutafanya mutu asikuwe safi mupaka mangaribi.+ 24  Na kama mwanaume analala na mwanamuke huyo na uchafu wa siku zake za kuona mwezi* unakuja juu ya mwanaume huyo,+ basi hatakuwa safi kwa siku saba (7), na kitanda chochote chenye mwanaume huyo analalia hakitakuwa safi. 25  “‘Wakati mutiririko wa damu wa mwanamuke unatiririka kwa siku nyingi+ wakati haiko siku zake za kawaida za kuona mwezi,*+ ao kama anakuwa na mutiririko kwa wakati murefu kuliko siku zake za kawaida za kuona mwezi, hatakuwa safi katika siku zote za mutiririko wake, kama vile inakuwa katika siku za uchafu wake wa kuona mwezi. 26  Kila kitanda chenye analalia wakati wa siku za mutiririko wake kitakuwa kama kitanda cha uchafu wa siku zake za kuona mwezi,*+ na kila kitu chenye anaikalia hakitakuwa safi kama vile uchafu wa siku zake za kuona mwezi. 27  Kila mutu mwenye anagusa vitu hivyo hatakuwa safi, na anapaswa kufua nguo zake, kuoga ndani ya maji, na hatakuwa safi mupaka mangaribi.+ 28  “‘Lakini, wakati anakuwa safi kutokana na mutiririko wake, atahesabia siku saba (7), na kisha atakuwa safi.+ 29  Siku ya munane (8), atakamata njiwa-tetere wawili ao njiwa wawili wadogo,+ na atawapelekea kuhani kwenye muingilio wa hema ya mukutano.+ 30  Kuhani atamutoa ndege mumoja kwa ajili ya toleo la zambi na ndege mwingine kwa ajili ya toleo la kuteketezwa, na kuhani atafunika zambi kwa ajili ya mwanamuke huyo mbele ya Yehova kwa sababu ya mutiririko wake wenye hauko safi.+ 31  “‘Kwa hiyo munapaswa kufanya Waisraeli wajitenge mbali na uchafu wao, ili wasikufe katika uchafu wao kwa kuchafua tabenakulo yangu, yenye kuwa katikati yao.+ 32  “‘Hii ndiyo sheria kuhusu mwanaume mwenye kuwa na mutiririko, mwanaume mwenye haiko safi kwa sababu ya kutokwa na mbegu za uzazi,*+ 33  mwanamuke katika uchafu wa siku zake za kuona mwezi,+ kila mwanaume ao mwanamuke mwenye kuwa na mutiririko kutoka katika mwili,+ na mwanaume mwenye analala na mwanamuke mwenye haiko safi.’”

Maelezo ya Chini

Ao “eko.”
Tnn., “mwili wake.”
Ao “eko.”
Ao “Tandiko lolote la.”
Ao “shahawa.”
Ao “shahawa iko.”
Ao “shahawa.”
Ao “eko.”
Ao “hezi.”
Ao “hezi.”
Ao “hezi.”
Ao “hezi.”
Ao “hezi.”
Ao “shahawa.”