Mambo ya Walawi 1:1-17

  • Toleo la kuteketezwa (1-17)

1  Na Yehova akamuita Musa na kusema naye kutoka katika hema ya mukutano,+ na kumuambia:  “Sema na Waisraeli* na uwaambie, ‘Ikiwa mutu yeyote kati yenu anataka kumutolea Yehova toleo kutoka kati ya wanyama wa kufugwa, munapaswa kumutolea toleo lenu kutoka katika mifugo na kundi.+  “‘Kama toleo lake ni toleo la kuteketezwa kutoka katika mifugo, anapaswa kutoa munyama dume mwenye hana kasoro.+ Anapaswa kumutoa kwa kupenda kwake mwenyewe+ mbele ya Yehova kwenye muingilio wa hema ya mukutano.  Ataweka mukono wake juu ya kichwa cha toleo hilo la kuteketezwa, na litakubaliwa kwa ajili yake ili kufunika zambi kwa ajili yake.  “‘Kisha ngombe-dume huyo mudogo atachinjwa mbele ya Yehova, na wana wa Haruni, makuhani,+ wataleta damu ya munyama huyo na kuinyunyiza* kwenye pande zote za mazabahu,+ yenye kuwa kwenye muingilio wa hema ya mukutano.  Toleo la kuteketezwa linapaswa kuondolewa ngozi na kukatwa vipande-vipande.+  Wana wa Haruni, makuhani, wanapaswa kuweka moto kwenye mazabahu+ na kupanga kuni kwenye moto huo.  Wana wa Haruni, makuhani, watapanga vile vipande vya toleo+ pamoja na kichwa na mafuta* juu ya kuni zenye kuwa kwenye moto wa mazabahu.  Matumbotumbo na miguu yake itasafishwa na maji, na kuhani atachoma vitu hivyo vyote ili vitoe moshi juu ya mazabahu vikiwa toleo la kuteketezwa, toleo lenye linatolewa kwa njia ya moto lenye harufu ya kumupendeza* Yehova.+ 10  “‘Kama munyama mwenye anatoa kwa ajili ya toleo la kuteketezwa anatoka katika kundi,+ kati ya wana-kondoo dume ao mbuzi, anapaswa kutoa dume mwenye hana kasoro.+ 11  Atachinjwa kwenye upande wa kaskazini wa mazabahu mbele ya Yehova, na wana wa Haruni, makuhani, watanyunyiza* damu yake kwenye pande zote za mazabahu.+ 12  Atamukata vipande-vipande, na kuhani atapanga vipande vyake pamoja na kichwa chake na mafuta yake* juu ya kuni zenye kuwa kwenye moto wa mazabahu. 13  Atasafisha matumbotumbo na miguu yake kwa maji, na kuhani atavileta vyote na kuvichoma ili vitoe moshi juu ya mazabahu. Ni toleo la kuteketezwa, toleo lenye linatolewa kwa njia ya moto lenye harufu ya kumupendeza* Yehova. 14  “‘Lakini, kama anatoa ndege kuwa toleo la kuteketezwa kwa ajili ya Yehova, atatoa toleo lake kutoka kati ya njiwa-tetere ao njiwa wadogo.+ 15  Kuhani atamutoa juu ya mazabahu na atamuvunja shingo na kuacha kichwa kikininginia na atamuchoma ili atoe moshi kwenye mazabahu, lakini damu yake itamwangwa pembeni ya mazabahu. 16  Atatosha kifuko cha chakula chenye kuwa katika koo yake pamoja na manyoya yake na kutupa vitu hivyo karibu na mazabahu, upande wa mashariki, mahali pa kuweka majivu.*+ 17  Atamupasua kwenye mabawa yake bila kumukata vipande mbili. Kisha kuhani atamuchoma ili atoe moshi kwenye mazabahu juu ya kuni zenye kuwa juu ya moto. Ni toleo la kuteketezwa, toleo lenye linatolewa kwa njia ya moto lenye harufu ya kumupendeza* Yehova.

Maelezo ya Chini

Tnn., “wana wa Israeli.”
Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Ao “mafuta yenye kuzunguka figo.”
Ao “ya kumutuliza.” Tnn., “ya kumupumuzisha.”
Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Ao “mafuta yake yenye kuzunguka figo.”
Ao “ya kumutuliza.” Tnn., “ya kumupumuzisha.”
Ao “majivu yenye mafuta,” ni kusema, majivu yenye kujaa mafuta ya zabihu.
Ao “ya kumutuliza.” Tnn., “ya kumupumuzisha.”