Mambo ya Walawi 24:1-23

  • Mafuta kwa ajili ya taa za tabenakulo (1-4)

  • Mikate ya wonyesho (5-9)

  • Mwenye alitukana jina la Mungu anapigwa majiwe (10-23)

24  Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumuambia:  “Uamuru Waisraeli wakuletee mafuta safi ya zeituni zenye kupondwa, ili taa ziendelee kuwaka kila wakati.+  Katika hema ya mukutano, inje ya pazia la Ushuhuda, Haruni atafanya mipango ili taa hizo ziendelee kuwaka kila wakati kuanzia mangaribi mupaka asubui mbele ya Yehova. Hiyo ni sheria ya kudumu katika vizazi vyenu vyote.  Anapaswa kupanga taa hizo kwa utaratibu kwenye kinara cha taa+ cha zahabu safi mbele ya Yehova kila wakati.  “Utakamata unga muzuri na kupika mikate kumi na mbili (12) ya muviringo. Kila mukate utatengenezwa na sehemu mbili za kumi (2/10) za efa.*  Utapanga mikate hiyo moja juu ya ingine katika mistari mbili, kila mustari utakuwa na mikate sita (6),+ juu ya meza ya zahabu safi mbele ya Yehova.+  Unapaswa kutia ubani safi juu ya kila mustari, na mikate hiyo itakuwa toleo la kumbukumbu+ lenye linatolewa kwa Yehova kwa njia ya moto.  Kila siku ya Sabato, anapaswa kupanga mikate hiyo mbele ya Yehova kwa ukawaida.+ Ni agano la kudumu katikati yangu na Waisraeli.  Mikate hiyo itakuwa ya Haruni na wana wake,+ na wataikula katika mahali patakatifu,+ kwa sababu ni kitu kitakatifu sana kwa ajili yake kutoka katika matoleo ya Yehova yenye yanatolewa kwa njia ya moto; itakuwa sharti la kudumu.” 10  Sasa kati ya Waisraeli kulikuwa mwana mumoja wa mwanamuke Mwisraeli na mwanaume Mumisri,+ na mapigano yalitokea kati yake na mwanaume Mwisraeli katika kambi. 11  Mwana huyo wa mwanamuke Mwisraeli akaanza kutukana lile Jina* na kulilaani.*+ Kwa hiyo wakamuleta mbele ya Musa.+ Kumbe mama yake alikuwa Shelomiti, binti ya Dibri wa kabila la Dani. 12  Wakamutia katika kifungo mupaka wakati walijulishwa uamuzi wa Yehova.+ 13  Kisha Yehova akamuambia Musa: 14  “Umupeleke inje ya kambi ule mwenye alilaani, na wale wote wenye walimusikia wanapaswa kuweka mikono yao juu ya kichwa chake, na kisha mukusanyiko wote unapaswa kumupiga majiwe.+ 15  Na utawaambia Waisraeli, ‘Kama mutu yeyote anamulaani Mungu wake, atajibu kwa sababu ya zambi yake. 16  Kwa hiyo ule mwenye anatukana jina la Yehova anapaswa kabisa kuuawa.+ Mukusanyiko wote unapaswa kabisa kumupiga majiwe. Mukaaji mugeni anapaswa kuuawa sawasawa na mwenyeji kwa sababu ya kutukana lile Jina. 17  “‘Kama mutu anaondoa uzima wa mutu mwingine,* anapaswa kabisa kuuawa.+ 18  Kila mutu mwenye anamupiga munyama wa kufugwa* na kumuua anapaswa kulipa, uzima kwa uzima.* 19  Kama mutu anamuumiza mwanadamu mwenzake, basi anapaswa kufanyiwa jambo lenye alifanya.+ 20  Mufupa wenye ulivunjika kwa mufupa wenye ulivunjika, jicho kwa jicho, jino kwa jino, tendo lilelile la kuumiza lenye alitendea mwenzake ndilo atatendewa.+ 21  Mutu mwenye anamupiga munyama na kumuua anapaswa kulipa,+ lakini mutu mwenye anamupiga mutu mwingine na kumuua anapaswa kuuawa.+ 22  “‘Uamuzi moja wa hukumu utatumika kwa ajili yenu, ikuwe mukaaji mugeni ao mwenyeji,+ kwa sababu mimi ni Yehova Mungu wenu.’” 23  Basi Musa akasema na Waisraeli, na wakamupeleka inje ya kambi ule mwenye alisema maneno ya kulaani, na wakamupiga majiwe.+ Kwa hiyo Waisraeli wakafanya kama vile Yehova alikuwa amemuamuru Musa.

Maelezo ya Chini

Sehemu mbili za kumi za efa zilikuwa sawa na litre 4.4 (vibaba 4). Angalia Nyongeza B14.
Ni kusema, jina Yehova, kulingana na mustari wa 15 na 16.
Ao “kuita ubaya juu ya jina hilo.”
Ao “Kama mutu anapiga nafsi yoyote ya mwanadamu mupaka inakufa.”
Ao “mwenye anapiga na kuua nafsi ya munyama.”
Ao “nafsi kwa nafsi.”