Mambo ya Walawi 27:1-34

  • Kukomboa vitu vyenye vilifanyiwa naziri (1-27)

  • Vitu vyenye vilitolewa kwa Yehova bila kuweka masharti (28, 29)

  • Kukomboa sehemu za kumi (30-34)

27  Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumuambia:  “Sema na Waisraeli na uwaambie, ‘Kama mutu anafanya naziri ya pekee+ ya kumutolea Yehova feza zenye zinalingana na samani yenye kukadiriwa ya mutu,*  samani yenye kukadiriwa ya mwanaume mwenye miaka kuanzia makumi mbili (20) mupaka makumi sita (60) itakuwa shekeli* makumi tano (50) za feza kulingana na shekeli ya kawaida ya mahali patakatifu.*  Lakini kama ni mwanamuke, samani yenye kukadiriwa itakuwa shekeli makumi tatu (30).  Kama mutu iko* na miaka kuanzia tano (5) mupaka makumi mbili (20), samani yenye kukadiriwa ya mwanaume itakuwa shekeli makumi mbili na ya mwanamuke shekeli kumi (10).  Kama mutu iko* na mwezi mumoja mupaka miaka tano (5), samani yenye kukadiriwa ya mwanaume itakuwa shekeli tano za feza na ya mwanamuke shekeli tatu (3) za feza.  “‘Kama mutu iko* na miaka makumi sita (60) na zaidi, samani yenye kukadiriwa ya mwanaume itakuwa shekeli kumi na tano (15) na ya mwanamuke shekeli kumi (10).  Lakini kama iko* maskini sana na hawezi kulipa samani yenye kukadiriwa,+ mutu huyo atasimama mbele ya kuhani, na kuhani atakadiria samani yake. Kuhani atakadiria samani kulingana na feza zenye mutu mwenye alifanya naziri anaweza kupata.+  “‘Kama naziri hiyo inahusu munyama mwenye anastahili kutolewa kwa Yehova, kila kitu chenye kinaweza kutolewa kwa Yehova kitakuwa kitakatifu. 10  Hawezi kutia munyama mwingine pa nafasi yake ao kubadilisha munyama muzuri pa nafasi ya mubaya ao mubaya pa nafasi ya muzuri. Lakini kama anabadilisha munyama huyo na mwingine, munyama wa kwanza na mwenye alibadilishwa naye wote wawili watakuwa watakatifu. 11  Kama ni munyama mwenye haiko safi+ mwenye hawezi kutolewa kwa Yehova, basi atasimamisha munyama huyo mbele ya kuhani. 12  Kisha kuhani atakadiria samani yake, kama ni munyama muzuri ao mubaya. Samani yenye kukadiriwa na kuhani itakuwa vile. 13  Lakini kama siku moja anataka kununua tena munyama huyo, basi anapaswa kulipa samani yenye kukadiriwa ya munyama huyo kwa kuongeza ile sehemu moja ya tano (1/5) juu ya samani hiyo.+ 14  “‘Sasa kama mutu anatakasa nyumba yake ili ikuwe kitu kitakatifu kwa Yehova, basi kuhani atakadiria samani ya nyumba hiyo, kama ni ya muzuri ao ni ya mubaya. Samani yenye itakadiriwa na kuhani ndiyo itakuwa bei yake.+ 15  Lakini kama mutu mwenye anatakasa nyumba yake anataka kuinunua tena, basi anapaswa kulipa feza zenye zilikadiriwa kuwa samani ya nyumba hiyo na kuongeza sehemu moja ya tano (1/5) juu ya feza hizo, kisha itakuwa yake. 16  “‘Kama mutu anatakasa sehemu fulani ya shamba lake ili ikuwe ya Yehova, samani yake itakadiriwa kulingana na mbegu zenye zinahitajika kupandwa katika sehemu hiyo: homeri* ya mbegu za shayiri itakuwa shekeli makumi tano (50) za feza. 17  Kama anatakasa shamba lake kuanzia mwaka wa Yubile,+ samani yake itabakia kama vile ilikadiriwa. 18  Kama anatakasa shamba lake kisha Yubile, kuhani atakadiria bei kwa ajili yake kulingana na miaka yenye inabakia mbele ya mwaka wa Yubile wenye kufuata, na samani yenye ilikadiriwa itapunguzwa.+ 19  Lakini kama siku moja ule mwenye alitakasa shamba hilo anataka kulinunua tena, basi anapaswa kulipa feza za samani yenye ilikadiriwa kuwa bei ya shamba hilo na kuongeza sehemu moja ya tano (1/5) juu ya feza hizo, kisha litaendelea kuwa lake. 20  Sasa kama hanunue tena shamba hilo na linauzishwa kwa mutu mwingine, haliwezi kununuliwa tena. 21  Wakati shamba hilo litarudishwa katika Yubile, litakuwa kitu kitakatifu kwa ajili ya Yehova, shamba lenye limetolewa kwake. Litakuwa mali ya makuhani.+ 22  “‘Kama mutu anatakasa shamba lenye alinunua lenye haliko sehemu ya uriti wake ili likuwe mali ya Yehova,+ 23  kuhani atamufanyia hesabu ya kadirio la bei mupaka mwaka wa Yubile, na mutu huyo atalipa siku hiyo samani yenye itakadiriwa.+ Ni kitu kitakatifu kwa ajili ya Yehova. 24  Katika mwaka wa Yubile, shamba hilo litarudia kwa ule mwenye alilinunua kutoka kwake, kwa mutu mwenye shamba hilo ni mali yake.+ 25  “‘Kila samani itakadiriwa kulingana na shekeli ya kawaida ya mahali patakatifu. Shekeli moja itakuwa sawa na gera* makumi mbili (20). 26  “‘Lakini, mutu yeyote asimutakase muzaliwa wa kwanza wa wanyama, kwa sababu anazaliwa akiwa muzaliwa wa kwanza kwa ajili ya Yehova.+ Ikuwe ngombe-dume ao kondoo, tayari ni wa Yehova.+ 27  Kama munyama huyo iko* kati ya wanyama wenye hawako safi na anamukomboa kulingana na samani yenye ilikadiriwa, anapaswa kulipa samani yenye ilikadiriwa na kuongeza sehemu moja ya tano (1/5) juu ya samani hiyo.+ Lakini kama munyama huyo haununuliwe tena, atauzishwa kulingana na samani yenye ilikadiriwa. 28  “‘Lakini kila kitu chenye mutu anamutolea Yehova bila kuweka masharti* chenye kinatoka katika vitu vyake hakipaswe kuuzishwa ao kununuliwa tena, ikuwe kinatoka katikati ya watu ao wanyama ao shamba lake. Kila kitu chenye kimetolewa kwa Mungu ni kitu kitakatifu sana kwa ajili ya Yehova.+ 29  Tena, kila mutu mwenye amehukumiwa na kuwekwa pembeni ili aharibiwe hawezi kukombolewa.+ Anapaswa kabisa kuuawa.+ 30  “‘Kila sehemu moja ya kumi (1/10)*+ ya inchi, ikuwe inatoka katika mazao ya shamba ao matunda ya miti, ni mali ya Yehova. Sehemu hiyo ni kitu kitakatifu kwa ajili ya Yehova. 31  Kama siku moja mutu anataka kununua tena sehemu yake yoyote ya kumi, anapaswa kuongeza sehemu moja ya tano (1/5) juu ya sehemu hiyo. 32  Kuhusu kila sehemu moja ya kumi (1/10) ya mifugo na kundi, kila kitu chenye kinapita chini ya fimbo ya muchungaji, munyama wa kumi* atakuwa kitu kitakatifu kwa ajili ya Yehova. 33  Hapaswe kuchunguza kama munyama huyo ni wazuri ao ni wabaya, wala hapaswe kumubadilisha na mwingine. Lakini kama siku moja anajaribu kumubadilisha na mwingine, munyama wa kwanza na ule mwenye alibadilishwa naye wote wawili watakuwa kitu kitakatifu.+ Hakiwezi kununuliwa tena.’” 34  Hizo ni amri zenye Yehova alimupatia Musa kwenye Mulima Sinai kwa ajili ya Waisraeli.+

Maelezo ya Chini

Ao “nafsi.”
Shekeli moja ilikuwa sawa na grame 11.4 (aunsi troi 0.367). Angalia Nyongeza B14.
Ao “shekeli takatifu.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Homeri moja ilikuwa sawa na litre 220 (vibaba 200). Angalia Nyongeza B14.
Gera moja ilikuwa sawa na grame 0.57 (aunsi troi 0.01835). Angalia Nyongeza B14.
Ao “eko.”
Ao “ili kiharibiwe.”
Ao “Kila zaka.”
Ao “kichwa cha kumi.”