Mambo ya Walawi 16:1-34

  • Siku ya Kufunika Zambi (1-34)

16  Yehova akasema na Musa kisha kifo cha wana wawili wa Haruni wenye walikufa kwa sababu ya kumukaribia Yehova.+  Yehova akamuambia Musa: “Ambia Haruni ndugu yako kwamba asikuwe anaingia tu wakati wowote katika mahali patakatifu+ ndani ya pazia,+ mbele ya kifuniko cha Sanduku, ili asikufe,+ kwa sababu nitatokea katika wingu+ juu ya kifuniko hicho.+  “Hivi ndivyo vitu vyenye Haruni anapaswa kuleta wakati anaingia katika mahali patakatifu: ngombe-dume mudogo kwa ajili ya toleo la zambi+ na kondoo-dume kwa ajili ya toleo la kuteketezwa.+  Anapaswa kuvaa kanzu takatifu ya kitani,+ na kapitula* za kitani+ zinapaswa kufunika mwili wake,* na anapaswa kujifunga kitambaa cha kujifunga kiuno cha kitani+ na kuvaa kilemba cha kitani kwenye kichwa chake.+ Hayo ni nguo takatifu.+ Ataoga ndani ya maji+ na kuvaa nguo hizo.  “Anapaswa kukamata kutoka katika mukusanyiko wa Waisraeli+ wana-mbuzi dume wawili kwa ajili ya toleo la zambi na kondoo-dume mumoja kwa ajili ya toleo la kuteketezwa.  “Kisha Haruni anapaswa kumutoa ule ngombe-dume wa toleo la zambi, mwenye kuwa kwa ajili yake mwenyewe, na atafunika zambi kwa ajili yake mwenyewe+ na kwa ajili ya nyumba yake.  “Kisha atakamata wale mbuzi wawili na kuwasimamisha mbele ya Yehova kwenye muingilio wa hema ya mukutano.  Haruni atapiga kura juu ya mbuzi hao wawili, kura moja kwa ajili ya Yehova na ingine kwa ajili ya Azazeli.*  Haruni atamutoa ule mbuzi mwenye alichaguliwa kwa kura+ kwa ajili ya Yehova na atamufanya kuwa toleo la zambi. 10  Lakini ule mbuzi mwenye alichaguliwa kwa kura kwa ajili ya Azazeli anapaswa kupelekwa akiwa muzima kusudi asimame mbele ya Yehova ili kufunika zambi juu yake, kusudi aachiliwe aende katika pori kwa ajili ya Azazeli.+ 11  “Haruni atamutoa ule ngombe-dume wa toleo la zambi, mwenye kuwa kwa ajili yake mwenyewe, na atafunika zambi kwa ajili yake mwenyewe na kwa ajili ya nyumba yake; kisha atamuchinja ule ngombe-dume wa toleo la zambi, mwenye kuwa kwa ajili yake mwenyewe.+ 12  “Kisha atakamata chetezo+ chenye kujaa makaa yenye kuwaka kwenye mazabahu+ mbele ya Yehova na mikono mbili yenye kujaa uvumba muzuri wenye marashi,+ na ataleta vitu hivyo ndani ya pazia.+ 13  Pia atatia uvumba huo juu ya moto mbele ya Yehova,+ na wingu la uvumba huo litafunika kifuniko cha Sanduku,+ chenye kuwa juu ya Ushuhuda,+ ili asikufe. 14  “Atakamata sehemu fulani ya damu ya ngombe-dume+ na kuinyunyiza* kwa kidole chake mbele ya kifuniko upande wa mashariki, na atanyunyiza* kwa kidole chake sehemu fulani ya damu hiyo mara saba (7) mbele ya kifuniko hicho.+ 15  “Kisha atamuchinja ule mbuzi wa toleo la zambi, mwenye kuwa kwa ajili ya watu,+ na kuleta damu yake ndani ya pazia+ na kufanya na damu yake+ kama vile alifanya na damu ya ule ngombe-dume; atanyunyiza* damu hiyo kuelekea kifuniko na mbele ya kifuniko. 16  “Anapaswa kufunika zambi kwa ajili ya mahali patakatifu kwa sababu ya matendo ya uchafu ya Waisraeli na kwa sababu ya makosa yao na zambi zao,+ na ni vile anapaswa kufanya kwa ajili ya hema ya mukutano, lenye kuwa kati yao katikati ya matendo yao ya uchafu. 17  “Hakuna mutu mwingine mwenye anapaswa kuwa ndani ya hema ya mukutano kuanzia wakati Haruni ataingia katika mahali patakatifu ili kufunika zambi mupaka wakati ataenda inje. Atafunika zambi kwa ajili yake mwenyewe na nyumba yake,+ na kwa ajili ya kutaniko lote la Israeli.+ 18  “Kisha atatoka inje na kuenda kwenye mazabahu,+ yenye kuwa mbele ya Yehova, na atafunika zambi kwa ajili ya mazabahu hiyo, na atakamata sehemu fulani ya damu ya ule ngombe-dume na sehemu fulani ya damu ya ule mbuzi na kuitia kwenye pembe za mazabahu pande zote. 19  Pia atanyunyiza* sehemu fulani ya damu hiyo kwa kidole chake mara saba (7) juu ya mazabahu na atasafisha mazabahu hiyo na kuitakasa kwa sababu ya matendo ya uchafu ya Waisraeli. 20  “Wakati atakuwa amemaliza kufunika zambi+ kwa ajili ya mahali patakatifu na hema ya mukutano na mazabahu,+ atamutoa pia ule mbuzi mwenye kuwa muzima.+ 21  Haruni ataweka mikono yake mbili juu ya kichwa cha ule mbuzi mwenye kuwa muzima na kuungama juu yake makosa yote ya Waisraeli na maovu yao yote na zambi zao zote, na ataziweka juu ya kichwa cha ule mbuzi+ na kumutuma katika jangwa kupitia mukono wa mutu mwenye alichaguliwa ili kufanya vile.* 22  Ule mbuzi atabeba juu yake mwenyewe makosa yao yote+ mupaka katika eneo la jangwa,+ na mutu huyo atamuachilia ule mbuzi aende katika jangwa.+ 23  “Kisha Haruni ataingia katika hema ya mukutano na kutosha zile nguo za kitani zenye alivaa wakati aliingia katika mahali patakatifu, na atazitia pale chini. 24  Anapaswa kuoga ndani ya maji+ katika mahali patakatifu na kuvaa nguo zake;+ kisha atatoka inje na kutoa toleo lake la kuteketezwa+ na toleo la watu la kuteketezwa+ na kufunika zambi kwa ajili yake mwenyewe na kwa ajili ya watu.+ 25  Atachoma mafuta ya toleo la zambi ili yatoe moshi juu ya mazabahu. 26  “Ule mutu mwenye alipeleka mbuzi kwa ajili ya Azazeli+ anapaswa kufua nguo zake na kuoga ndani ya maji, na kisha anaweza kurudia katika kambi. 27  “Na ule ngombe-dume wa toleo la zambi na ule mbuzi wa toleo la zambi, wenye damu yao ililetwa katika mahali patakatifu ili kufunika zambi, watapelekwa inje ya kambi, na ngozi zao, nyama yao na mavi yao vitateketezwa ndani ya moto.+ 28  Mutu mwenye anateketeza vitu hivyo ndani ya moto anapaswa kufua nguo zake na kuoga ndani ya maji, na kisha anaweza kurudia katika kambi. 29  “Hii itakuwa sheria ya kudumu kwa ajili yenu: Katika mwezi wa saba (7), siku ya kumi (10) ya mwezi huo, munapaswa kujitesa,* na hamupaswe kufanya kazi yoyote,+ ikuwe mwenyeji ao mugeni mwenye anaishi kati yenu. 30  Siku hiyo zambi itafunikwa+ kwa ajili yenu, ili kuwatangaza kuwa safi. Mutasafishwa zambi zenu zote mbele ya Yehova.+ 31  Ni sabato ya pumuziko kamili kwa ajili yenu, na munapaswa kujitesa.*+ Ni sheria ya kudumu. 32  “Kuhani mwenye kutiwa mafuta+ na kuwekwa katika madaraka* ili atumike akiwa kuhani+ pa nafasi ya baba yake+ atafunika zambi na kuvaa zile nguo za kitani,+ zile nguo takatifu.+ 33  Atafunika zambi kwa ajili ya patakatifu,+ hema ya mukutano,+ na mazabahu;+ na atafunika zambi kwa ajili ya makuhani na kwa ajili ya watu wote wa kutaniko.+ 34  Hiyo itakuwa sheria ya kudumu kwa ajili yenu,+ ili kufunika zambi kwa ajili ya Waisraeli kuhusu zambi zao zote mara moja kila mwaka.”+ Kwa hiyo Haruni akafanya kama vile Yehova alikuwa amemuamuru Musa.

Maelezo ya Chini

Ao “nguo za ndani.”
Ao “mwili wake wenye haufunikwe.”
Pengine neno hilo linamaanisha “Mbuzi Mwenye Anapotea.”
Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Ao “mutu mwenye kuwa tayari.”
Ao “kutesa nafsi zenu.” Kwa ujumla inaeleweka kuwa “kujitesa” kunamaanisha njia mbalimbali za kujinyima, kutia ndani kufunga.
Ao “kutesa nafsi zenu.”
Tnn., “mwenye mukono wake utajazwa.”