Mambo ya Walawi 12:1-8

  • takaso wa mwanamuke kisha kuzaa mutoto (1-8)

12  Yehova akaendelea kusema na Musa:  “Ambia Waisraeli, ‘Kama mwanamuke anapata mimba na anazaa mutoto mwanaume, mwanamuke huyo hatakuwa safi kwa siku saba (7), atakuwa tu kama vile anakuwaka katika siku zake za kuona mwezi.*+  Siku ya munane (8), nyama ya govi* la mutoto huyo itatahiriwa.+  Mwanamuke huyo ataendelea kujitakasa kutokana na ile damu kwa siku makumi tatu na tatu (33) zenye zitafuata. Hapaswe kugusa kitu chochote kitakatifu, na hapaswe kuingia katika mahali patakatifu mupaka wakati atamaliza siku za utakaso wake.  “Kama anazaa mutoto mwanamuke, mwanamuke huyo hatakuwa safi kwa siku kumi na ine (14), atakuwa kama vile anakuwaka katika siku zake za kuona mwezi.* Ataendelea kujitakasa kutokana na ile damu kwa siku makumi sita na sita (66) zenye zitafuata.  Wakati siku zake za utakaso kwa ajili ya mutoto mwanaume ao mutoto mwanamuke zitamalizika, atamuletea kuhani mwana-kondoo dume katika mwaka wake wa kwanza kwa ajili ya toleo la kuteketezwa+ na njiwa mudogo ao njiwa-tetere kwa ajili ya toleo la zambi kwenye muingilio wa hema ya mukutano.  Kuhani atatoa toleo hilo mbele ya Yehova na kufunika zambi kwa ajili ya mwanamuke huyo, na atakuwa safi kutokana na mutiririko wake wa damu. Hii ni sheria kuhusu mwanamuke mwenye anazaa mutoto mwanaume ao mutoto mwanamuke.  Lakini kama hawezi kupata kondoo, basi anapaswa kukamata njiwa-tetere wawili ao njiwa wawili wadogo,+ mumoja kwa ajili ya toleo la kuteketezwa na mumoja kwa ajili ya toleo la zambi, na kuhani atafunika zambi kwa ajili ya mwanamuke huyo, na atakuwa safi.’”

Maelezo ya Chini

Ao “hezi.”
Govi ni ngozi yenye kufunika sehemu ya mbele ya kiungo cha uzazi cha mwanaume mwenye hajatahiriwa.
Ao “hezi.”