Mambo ya Walawi 7:1-38

  • Maagizo kuhusu matoleo (1-21)

    • Toleo la hatia (1-10)

    • Toleo la ushirika (11-21)

  • Kula mafuta ao damu kunakatazwa (22-27)

  • Fungu la kuhani (28-36)

  • Maelezo ya mwisho kuhusu matoleo (37, 38)

7  “‘Hii ndiyo sheria kuhusu toleo la hatia:+ Ni kitu kitakatifu sana.  Toleo la hatia litachinjwa mahali kwenye matoleo ya kuteketezwa yanachinjwa, na damu yake+ itanyunyizwa* kwenye pande zote za mazabahu.+  Atatoa mafuta yote ya munyama huyo,+ pamoja na mukia wake wenye mafuta, mafuta yenye kufunika matumbotumbo,  na figo zake mbili pamoja na mafuta yake yenye kuwa karibu na viuno. Ataondoa pia mafuta yenye kuwa juu ya maini pamoja na figo.+  Kuhani atavichoma ili vitoe moshi juu ya mazabahu vikiwa toleo la kuteketezwa lenye linatolewa kwa Yehova kwa njia ya moto.+ Ni toleo la hatia.  Kila mwanaume kati ya makuhani atakula toleo hilo,+ na linapaswa kukuliwa katika mahali patakatifu. Ni toleo takatifu sana.+  Sheria kuhusu toleo la zambi inatumika pia kuhusu toleo la hatia; toleo hilo ni la kuhani mwenye anafunika zambi kupitia toleo hilo.+  “‘Wakati kuhani anatoa toleo la kuteketezwa kwa ajili ya mutu fulani, ngozi+ ya toleo la kuteketezwa lenye waliletea kuhani itakuwa yake.  “‘Kila toleo la nafaka lenye linapikwa katika jiko ao kupikwa ndani ya chungu ao kwenye kikaangio+ ni la kuhani mwenye analitoa. Litakuwa lake.+ 10  Lakini kila toleo la nafaka lenye linachanganywa na mafuta+ ao lenye kukauka+ litakuwa la wana wote wa Haruni; kila mumoja wao atapokea fungu sawasawa. 11  “‘Sasa hii ni sheria ya zabihu ya ushirika+ yenye mutu anaweza kumutolea Yehova: 12  Kama anaitoa ili kuonyesha shukrani,+ atatoa zabihu hiyo ya shukrani pamoja na mikate ya muviringo yenye haina chachu yenye imechanganywa na mafuta, mikate myembamba yenye haina chachu yenye imepakwa mafuta, na mikate ya muviringo yenye imetengenezwa na unga muzuri, wenye umechanganywa muzuri kabisa na kutiwa mafuta. 13  Atatoa toleo lake pamoja na mikate ya muviringo yenye haina chachu na zabihu ya shukrani ya zabihu zake za ushirika. 14  Atatoa mukate mumoja kutoka katika kila toleo kuwa fungu takatifu kwa Yehova; litakuwa la kuhani mwenye ananyunyiza* damu ya zabihu za ushirika.+ 15  Nyama ya zabihu ya shukrani ya zabihu zake za ushirika inapaswa kukuliwa siku yenye anatoa zabihu yake ya shukrani. Hapaswe kuweka nyama yoyote ya zabihu hiyo mupaka asubui.+ 16  “‘Kama zabihu ya toleo lake ni naziri+ ao ni toleo la kujipendea,+ inapaswa kukuliwa siku yenye anatoa zabihu yake, na sehemu yenye ilibakia ya zabihu hiyo inaweza pia kukuliwa siku yenye inafuata. 17  Lakini nyama yoyote ya zabihu hiyo yenye itabakia mupaka siku ya tatu inapaswa kuteketezwa kwa moto.+ 18  Hata hivyo, kama nyama yoyote ya zabihu yake ya ushirika inakuliwa siku ya tatu (3), ule mwenye anaitoa hatakubaliwa. Haitamuletea faida yoyote; ni kitu chenye kuchukiza, na mutu mwenye atakula sehemu fulani ya zabihu hiyo atajibu* kwa sababu ya kosa lake.+ 19  Nyama yenye inagusa kitu chochote chenye hakiko safi haipaswe kukuliwa. Inapaswa kuteketezwa kwa moto. Kila mutu mwenye kuwa safi anaweza kula nyama yenye kuwa safi. 20  “‘Lakini mutu yeyote mwenye haiko safi na anakula nyama ya zabihu ya ushirika, yenye kuwa ya Yehova, mutu huyo anapaswa* kuondolewa* katikati ya watu wake.+ 21  Kama mutu anagusa* kitu chochote chenye hakiko safi, ikuwe uchafu wa mwanadamu+ ao munyama mwenye haiko safi+ ao kitu chochote chenye kuchukiza chenye hakiko safi,+ na anakula sehemu fulani ya nyama ya zabihu ya ushirika, yenye kuwa ya Yehova, mutu huyo anapaswa* kuondolewa* katikati ya watu wake.’” 22  Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumuambia: 23  “Sema na Waisraeli, ‘Hamupaswe kula mafuta yoyote+ ya ngombe-dume ao ya mwana-kondoo dume ao ya mbuzi. 24  Mafuta ya munyama mwenye alipatikana amekufa na mafuta ya munyama mwenye aliuawa na munyama mwingine yanaweza kutumiwa kwa kusudi lingine lolote, lakini hamupaswe kuyakula hata kidogo.+ 25  Kwa maana mutu yeyote mwenye anakula mafuta ya munyama mwenye anatoa kuwa toleo lenye linatolewa kwa Yehova kwa njia ya moto anapaswa kuondolewa* katikati ya watu wake. 26  “‘Hamupaswe kula damu yoyote+ kila mahali kwenye munaishi, ikuwe damu ya ndege ao ya wanyama. 27  Mutu yeyote mwenye anakula damu yoyote anapaswa* kuondolewa*+ katikati ya watu wake.” 28  Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumuambia: 29  “Sema na Waisraeli, ‘Mutu yeyote mwenye anamuletea Yehova zabihu yake ya ushirika atamuletea Yehova sehemu ya toleo hilo kutoka katika zabihu yake ya ushirika.+ 30  Ataleta katika mikono yake mwenyewe mafuta+ pamoja na kifua kuwa toleo lenye linatolewa kwa Yehova kwa njia ya moto, na atatikisa toleo hilo mbele na nyuma likiwa toleo la kutikiswa+ mbele ya Yehova. 31  Kuhani atachoma mafuta hayo ili yatoe moshi juu ya mazabahu,+ lakini kifua kitakuwa cha Haruni na wana wake.+ 32  “‘Mutamupatia kuhani muguu wa kuume ukiwa fungu takatifu kutoka katika zabihu zenu za ushirika.+ 33  Muguu wa kuume utakuwa fungu la mwana wa Haruni mwenye atatoa damu ya zabihu za ushirika na mafuta.+ 34  Kwa maana ninakamata kifua cha toleo la kutikiswa na muguu wa lile fungu takatifu kutoka katikati ya zabihu za ushirika za Waisraeli, na ninapatia vitu hivyo Haruni kuhani na wana wake. Ni sharti la kudumu kwa Waisraeli.+ 35  “‘Hilo lilikuwa fungu kutoka katika matoleo ya kuteketezwa ya Yehova yenye yanatolewa kwa njia ya moto, lenye liliwekwa pembeni kwa ajili ya makuhani, kwa ajili ya Haruni na wana wake, katika siku yenye aliwaleta karibu ili wamutumikie Yehova wakiwa makuhani.+ 36  Yehova aliamuru wapewe fungu hilo kutoka kwa Waisraeli katika siku yenye aliwatia mafuta.+ Ni sheria ya kudumu katika vizazi vyao.’” 37  Hii ndiyo sheria kuhusu toleo la kuteketezwa,+ toleo la nafaka,+ toleo la zambi,+ toleo la hatia,+ zabihu ya kuweka katika madaraka,+ na zabihu ya ushirika,+ 38  kama vile Yehova alimuamuru Musa kwenye Mulima Sinai+ katika siku yenye aliamuru Waisraeli wamutolee Yehova matoleo yao katika jangwa la Sinai.+

Maelezo ya Chini

Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Ao “nafsi yenye itakula sehemu fulani ya zabihu hiyo itajibu.”
Ao “nafsi hiyo inapaswa.”
Ao “kuuawa kutoka.”
Ao “nafsi inagusa.”
Ao “nafsi hiyo inapaswa.”
Ao “kuuawa kutoka.”
Ao “kuuawa kutoka.”
Ao “Nafsi yoyote yenye inakula damu yoyote inapaswa.”
Ao “kuuawa kutoka.”