Mambo ya Walawi 13:1-59

  • Sheria kuhusu ukoma (1-46)

  • Ukoma wenye unatokea kwenye nguo (47-59)

13  Yehova akaendelea kusema na Musa na Haruni, na kumuambia:  “Kama mutu iko* na uvimbe kwenye ngozi yake, kigaga,* ao doa lenye linaweza kuwa ugonjwa wa ukoma+ kwenye ngozi yake,* basi anapaswa kupelekwa kwa Haruni kuhani ao kwa mumoja wa wana wake, makuhani.+  Kuhani atachunguza sehemu yenye ugonjwa kwenye ngozi yake. Kama nywele za sehemu hiyo yenye ugonjwa zimegeuka kuwa mweupe na ugonjwa huo unaonekana kuwa umeingia sana chini ya ngozi, huo ni ugonjwa wa ukoma. Kuhani atauchunguza na kutangaza kwamba mutu huyo haiko safi.  Lakini kama doa kwenye ngozi yake liko mweupe na linaonekana kuwa limeingia sana chini ya ngozi na nywele hazijageuka kuwa mweupe, basi kuhani atamuweka mutu huyo mwenye ameambukizwa mbali na watu kwa siku saba (7).+  Kisha kuhani atamuchunguza siku ya saba (7), na kama inaonekana kwamba ugonjwa huo haukuendelea na haujaenea kwenye ngozi, kuhani atamuweka mbali na watu kwa siku zingine saba.  “Kuhani anapaswa kumuchunguza tena siku ya saba (7), na kama ugonjwa huo umeanza kufifia na haujaenea kwenye ngozi, kuhani atamutangaza kuwa safi;+ kilikuwa kigaga* tu. Kisha mutu huyo atafua nguo zake na kuwa safi.  Lakini kama kigaga hicho kimeenea* kabisa kwenye ngozi kisha mutu huyo kuonekana mbele ya kuhani ili kuhakikisha utakaso wake, basi ataenda kujionyesha tena* mbele ya kuhani.  Kuhani atachunguza kigaga* hicho, na kama kimeenea kwenye ngozi, basi kuhani atatangaza kwamba mutu huyo haiko safi. Ni ukoma.+  “Kama ugonjwa wa ukoma unatokea juu ya mwili wa mutu, basi anapaswa kupelekwa mbele ya kuhani, 10  na kuhani atamuchunguza.+ Kama kuko uvimbe mweupe kwenye ngozi na umegeuza nywele kuwa mweupe na kuko kidonda chenye kuwa wazi+ katika uvimbe huo, 11  huo ni ukoma wa muda murefu kwenye ngozi ya mutu huyo, na kuhani atatangaza kwamba mutu huyo haiko safi. Hapaswe kumuweka mbali na watu,+ kwa sababu haiko safi. 12  Sasa kama ukoma unaenea kwenye ngozi yote na ukoma unamufunika mutu kwa ugonjwa kuanzia kichwa mupaka miguu, kwa kadiri kuhani anaweza kuona, 13  na kuhani amemuchunguza na kuona kwamba ukoma umefunika ngozi yake yote, basi atatangaza kwamba mutu huyo mwenye ugonjwa iko* safi.* Ngozi yote imegeuka kuwa mweupe, na yeye iko* safi. 14  Lakini kila mara wakati kidonda chenye kuwa wazi kinaonekana katika ngozi, hatakuwa safi. 15  Wakati kuhani anaona kidonda hicho chenye kuwa wazi, atatangaza kwamba mutu huyo haiko safi.+ Kidonda hicho chenye kuwa wazi hakiko safi. Ni ukoma.+ 16  Lakini kama kidonda hicho chenye kuwa wazi kinageuka tena kuwa cheupe, basi mutu huyo ataenda kwa kuhani. 17  Kuhani atamuchunguza,+ na kama kidonda hicho kimegeuka kuwa cheupe, basi kuhani atatangaza mutu huyo mwenye ameambukizwa kuwa safi. Yeye iko* safi. 18  “Kama mutu anakuwa na jipu kwenye ngozi yake na linapona, 19  lakini mahali pake panatokea uvimbe mweupe ao doa la rangi nyekundu-nyeupe, basi anapaswa kujionyesha kwa kuhani. 20  Kuhani atachunguza doa hilo,+ na kama linaonekana kuwa limeingia sana chini ya ngozi na nywele za sehemu hiyo zimegeuka kuwa mweupe, basi kuhani atatangaza kwamba mutu huyo haiko safi. Ni ugonjwa wa ukoma wenye umetokea katika jipu. 21  Lakini kama kuhani anachunguza na anaona kwamba hakuna nywele mweupe katika doa hilo na halijaingia sana chini ya ngozi na linaonekana kuwa limefifia, basi kuhani atamuweka mbali na watu kwa siku saba (7).+ 22  Na kama doa hilo limeenea waziwazi kwenye ngozi, basi kuhani atatangaza kwamba mutu huyo haiko safi. Ni ugonjwa. 23  Lakini kama doa hilo linabakia nafasi moja na halijaenea, ni jipu tu linavimba, na kuhani atamutangaza mutu huyo kuwa safi.+ 24  “Ao kama mutu iko* na kovu lenye lilitokana na moto na kovu hilo la mubichi linageuka rangi na kuwa doa nyekundu-nyeupe ao mweupe, 25  basi kuhani atachunguza doa hilo. Kama nywele katika doa hilo zimegeuka kuwa mweupe na linaonekana kuwa limeingia sana chini ya ngozi, ni ukoma wenye umetokea katika kovu, na kuhani atatangaza kwamba mutu huyo haiko safi. Ni ugonjwa wa ukoma. 26  Lakini kama kuhani anachunguza doa hilo na anaona kwamba hakuna nywele mweupe katika doa hilo na halijaingia sana chini ya ngozi na limefifia, basi kuhani atamuweka mutu huyo mbali na watu kwa siku saba (7).+ 27  Kuhani atamuchunguza siku ya saba (7), na kama doa hilo limeenea waziwazi kwenye ngozi, basi kuhani atatangaza kwamba mutu huyo haiko safi. Ni ugonjwa wa ukoma. 28  Lakini kama doa hilo linabakia nafasi moja na halienee kwenye ngozi na limefifia, ni kovu tu linavimba, na kuhani atatangaza kwamba mutu huyo iko* safi, kwa sababu ni kovu linavimba. 29  “Kama mwanaume ao mwanamuke anapata ugonjwa kwenye kichwa ao kwenye kidevu, 30  kuhani atachunguza ugonjwa huo.+ Kama unaonekana kuwa umeingia sana chini ya ngozi na nywele za sehemu hiyo ziko na rangi ya manjano na ziko mwembamba, basi kuhani atatangaza kwamba mutu huyo haiko safi; ni ugonjwa wa ngozi ya kichwa ao kidevu. Ni ukoma wa kichwa ao wa kidevu. 31  Lakini kama kuhani anaona kwamba ugonjwa huo hauonekane kuwa umeingia sana chini ya ngozi na hakuna nywele mweusi ndani yake, kuhani anapaswa kumuweka mutu huyo mwenye ugonjwa mbali na watu kwa siku saba (7).+ 32  Kuhani atachunguza ugonjwa huo siku ya saba (7), na kama nafasi yenye ugonjwa haijaenea ao hakujakuwa nywele za rangi ya manjano kwenye nafasi hiyo na inaonekana kuwa nafasi hiyo yenye ugonjwa haijaingia sana chini ya ngozi, 33  mutu huyo anapaswa kunyolewa, lakini hatanyolewa nafasi hiyo yenye ugonjwa. Kisha kuhani atamuweka mutu huyo mwenye ugonjwa mbali na watu kwa siku saba (7). 34  “Kuhani atachunguza tena nafasi hiyo yenye ugonjwa siku ya saba (7), na kama ugonjwa huo wa ngozi ya kichwa na wa ndevu umeenea kwenye ngozi na hauonekane kuwa umeingia sana chini ya ngozi, basi kuhani anapaswa kutangaza kwamba mutu huyo iko* safi, na mutu huyo atafua nguo zake na kuwa safi. 35  Lakini kama ugonjwa huo unaenea waziwazi kwenye ngozi kisha utakaso wake, 36  kuhani atamuchunguza, kama ugonjwa huo umeenea kwenye ngozi, kuhani hana lazima ya kuchunguza kama kuko nywele za rangi ya manjano; mutu huyo haiko safi. 37  Lakini kama uchunguzi unaonyesha kwamba ugonjwa huo haujaenea na nywele mweusi zimeota nafasi hiyo, ugonjwa huo umepona. Mutu huyo iko* safi, na kuhani atamutangaza kuwa safi.+ 38  “Kama mwanaume ao mwanamuke anakuwa na madoa kwenye ngozi* na madoa hayo ni meupe, 39  kuhani atamuchunguza.+ Kama madoa hayo hayako meupe sana, ni vipele vyenye havina hatari vyenye vimetokea kwenye ngozi. Mutu huyo iko* safi. 40  “Kama mwanaume anapoteza nywele za kichwa chake na anakuwa na upara, yeye iko* safi. 41  Kama anapoteza nywele sehemu ya mbele ya kichwa chake na anakuwa na upara nafasi hiyo, yeye iko* safi. 42  Lakini kama mutu anakuwa na kidonda chenye rangi nyekundu-nyeupe kwenye sehemu yenye upara ya ngozi ya kichwa chake ao kwenye paji lake la uso, ni ukoma wenye unatokea kwenye ngozi ya kichwa chake ao kwenye paji lake la uso. 43  Kuhani atamuchunguza, na kama ugonjwa huo kwenye sehemu yenye upara juu ya kichwa chake ao paji lake la uso uko na uvimbe wa rangi nyekundu-nyeupe na ikiwa unaonekana kama ukoma kwenye ngozi yake, 44  mutu huyo iko* na ukoma. Yeye haiko safi, kuhani anapaswa kutangaza kwamba mutu huyo haiko safi kwa sababu ya ugonjwa kwenye kichwa chake. 45  Kuhusu mutu mwenye ugonjwa wa ukoma, nguo zake zinapaswa kupasuliwa na nywele zake zinapaswa kuachwa katika hali ya ovyo-ovyo na anapaswa kufunika masharubu* yake na kusema hivi kwa sauti: ‘Siko safi, siko safi!’ 46  Hatakuwa safi wakati wote wenye atakuwa na ugonjwa huo. Kwa sababu haiko safi, ataishi mbali na watu. Makao yake yatakuwa inje ya kambi.+ 47  “Kama ugonjwa wa ukoma unaambukiza nguo, ikuwe nguo ya sufu ao ya kitani, 48  ikuwe katika nyuzi za murefu zenye kutoka juu kuenda chini* ao katika nyuzi zenye kutoka kushoto kuenda kuume za* kitani ao za manyoya ya kondoo, ao katika ngozi ao katika kitu chochote chenye kilitengenezwa na ngozi, 49  na kama doa la rangi ya manjano-kijani ao doa nyekundu la ugonjwa huo linaambukiza nguo, ngozi, nyuzi za murefu zenye kutoka juu kuenda chini,* nyuzi zenye kutoka kushoto kuenda kuume,* ao kitu chochote cha ngozi, ni ambukizo la ukoma, na linapaswa kuonyeshwa kwa kuhani. 50  Kuhani atachunguza ugonjwa huo, na anapaswa kuweka ugonjwa huo mbali na watu kwa siku saba (7).+ 51  Wakati atachunguza ugonjwa huo siku ya saba (7) na kuona kwamba umeenea katika nguo, katika nyuzi za murefu zenye kutoka juu kuenda chini,* katika nyuzi zenye kutoka kushoto kuenda kuume,* ao katika ngozi (ikuwe ngozi hiyo inatumiwa kwa kusudi gani), huo ni ukoma hatari, na kitu hicho hakiko safi.+ 52  Anapaswa kuteketeza kwa moto nguo hiyo ao nyuzi hizo za murefu zenye kutoka juu kuenda chini* ao nyuzi hizo zenye kutoka kushoto kuenda kuume* katika manyoya ya kondoo ao katika kitani ao kitu chochote cha ngozi chenye ugonjwa huo umetokea juu yake, kwa sababu huo ni ukoma hatari. Kitu hicho kinapaswa kuteketezwa kwa moto. 53  “Lakini kama kuhani anachunguza na ugonjwa huo haujaenea katika nguo ao katika nyuzi za murefu zenye kutoka juu kuenda chini* ao katika nyuzi zenye kutoka kushoto kuenda kuume* ao katika kitu chochote cha ngozi, 54  basi kuhani ataamuru wasafishe kitu hicho chenye kiliambukizwa, na atakiweka mbali na watu kwa siku zingine saba (7). 55  Kisha kuhani atachunguza kitu chenye kiliambukizwa kisha kitu hicho kusafishwa kabisa. Kama ambukizo hilo linaonekana kuwa halijabadilika, hata kama ugonjwa huo haujaenea, kitu hicho hakiko safi. Munapaswa kukiteketeza katika moto kwa sababu kimekuliwa na ukoma, ikuwe kuanzia ndani ao inje. 56  “Lakini kama kuhani amekichunguza na sehemu yenye iliambukizwa imefifia kisha kitu hicho kusafishwa kabisa, basi atatosha sehemu yenye iliambukizwa katika nguo hiyo ao katika ngozi hiyo ao katika nyuzi hizo za murefu zenye kutoka juu kuenda chini* huo ao katika nyuzi hizo zenye kutoka kushoto kuenda kuume.* 57  Hata hivyo, kama ugonjwa huo unatokea tena kwenye sehemu ingine ya nguo ao katika nyuzi za murefu zenye kutoka juu kuenda chini* ao katika nyuzi zenye kutoka kushoto kuenda kuume* ao katika kitu chochote cha ngozi, basi ugonjwa huo ni wenye kuenea, na munapaswa kuteketeza katika moto kitu chochote chenye kiliambukizwa.+ 58  Lakini wakati ambukizo hilo haliko tena katika nguo ao nyuzi za murefu zenye kutoka juu kuenda chini* ao katika nyuzi zenye kutoka kushoto kuenda kuume* ao katika kitu chochote cha ngozi chenye munasafisha, basi kitu hicho kinapaswa kusafishwa mara ya pili, na kitakuwa safi. 59  “Hii ni sheria kuhusu ugonjwa wa ukoma katika nguo ya manyoya ya kondoo ao ya kitani, ao katika nyuzi za murefu zenye kutoka juu kuenda chini* ao katika nyuzi zenye kutoka kushoto kuenda kuume,* ao katika kitu chochote cha ngozi; ili kutangaza kuwa kiko safi ao hakiko safi.”

Maelezo ya Chini

Ao “eko.”
Kigaga ni ngozi ngumu juu ya kidonda chenye kinakaribia kupona.
Neno la Kiebrania lenye kutafsiriwa “ukoma” liko na maana pana na linaweza kutia ndani magonjwa mbalimbali yenye kuambukizwa ya ngozi. Linaweza pia kutia ndani magonjwa fulani yenye kuambukizwa ambayo yanapatikana kwenye nguo na ndani ya nyumba.
Kigaga ni ngozi ngumu juu ya kidonda chenye kinakaribia kupona.
Ao “ugonjwa huo umeenea.”
Ao “mara ya pili.”
Kigaga ni ngozi ngumu juu ya kidonda chenye kinakaribia kupona.
Ao “eko.”
Ao “hawezi kuwaambukiza wengine.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Tnn., “ndani ya ngozi ya mwili wake.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Masharubu ni nywele zenye kuota kwenye mudomo wa juu.
Ao “mutanda.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “mushindio wa.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “mutanda.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “mushindio.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “mutanda.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “mushindio.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “mutanda.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “mushindio.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “mutanda.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “mushindio.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “mutanda.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “mushindio.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “mutanda.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “mushindio.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “mutanda.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “mushindio.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “mutanda.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “mushindio.” Angalia Maana ya Maneno.