Mambo ya Walawi 21:1-24

  • Makuhani wanapaswa kuwa watakatifu na hawapaswe kujichafua (1-9)

  • Kuhani mukubwa hapaswe kujichafua (10-15)

  • Makuhani hawapaswe kuwa na kasoro yoyote ya mwili (16-24)

21  Yehova akaendelea kumuambia Musa: “Sema na wana wa Haruni, makuhani, na uwaambie, ‘Mutu yeyote asijichafue kwa ajili ya mutu mwenye alikufa* kati ya watu wake.+  Lakini anaweza kufanya vile kwa ajili ya mutu wa karibu mwenye iko* na uhusiano wa damu pamoja naye, kwa ajili ya mama yake, baba yake, mutoto wake mwanaume, mutoto wake mwanamuke, ndugu yake,  na anaweza kujichafua kwa ajili ya dada yake kama ni bikira wa jamaa yake ya karibu na hajaolewa.  Hapaswe kujichafua na kujifanya asikuwe safi kwa ajili ya mwanamuke mwenye kuwa na bwana katikati ya watu wake.  Hawapaswe kujifanyia upara kwenye vichwa vyao+ ao kunyoa mwisho-mwisho wa ndevu zao ao kujikata-kata mwili.+  Wanapaswa kuwa watakatifu mbele ya Mungu wao,+ na hawapaswe kuchafua jina la Mungu wao,+ kwa sababu wanatoa matoleo ya Yehova yenye yanatolewa kwa njia ya moto, mukate wa* Mungu wao, na wanapaswa kuwa watakatifu.+  Hawapaswe kumuoa kahaba,+ mwanamuke mwenye amechafuliwa, ao mwanamuke mwenye ndoa yake imevunjika,+ kwa sababu kuhani ni mutakatifu mbele ya Mungu wake.  Munapaswa kumutakasa kuhani,+ kwa sababu ni yeye anatoa mukate wa Mungu wenu. Munapaswa kumuona kuwa mutakatifu, kwa sababu mimi, Yehova, mwenye anawatakasa ninyi, niko mutakatifu.+  “‘Sasa kama binti ya kuhani anajichafua kwa kufanya ukahaba, anamuchafua baba yake. Anapaswa kuteketezwa ndani ya moto.+ 10  “‘Kuhani mukubwa mwenye kuwa katikati ya ndugu zake, mwenye mafuta ya kutia mafuta yamemwangwa kwenye kichwa chake+ na mwenye amewekwa katika madaraka* ili avae nguo za ukuhani,+ hapaswe kuacha nywele zake katika hali ya ovyo-ovyo ao kupasua nguo zake.+ 11  Hapaswe kumukaribia mutu yeyote mwenye amekufa;*+ hapaswe hata kujichafua kwa ajili ya baba yake ao mama yake. 12  Hapaswe kutoka patakatifu na hapaswe kuchafua patakatifu pa Mungu wake,+ kwa sababu ile alama ya kuwekwa pembeni kwa ajili ya kusudi la pekee, yale mafuta ya Mungu wake ya kutia mafuta,+ yako juu yake. Mimi ni Yehova. 13  “‘Anapaswa kuoa mwanamuke mwenye kuwa bikira.+ 14  Hapaswe kuoa mwanamuke mujane, mwanamuke mwenye ndoa yake imevunjika, mwenye amechafuliwa, ao kahaba; lakini anapaswa kuchukua bikira katikati ya watu wake ili akuwe bibi yake. 15  Hapaswe kuchafua uzao wake* kati ya watu wake,+ kwa sababu mimi ni Yehova, mwenye kumutakasa.’” 16  Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumuambia: 17  “Ambia Haruni, ‘Mutu yeyote wa uzao wako* katika vizazi vyao vyote mwenye kuwa na kasoro asikaribie ili kutoa mukate wa Mungu wake. 18  Kama kuko mutu fulani mwenye kuwa na kasoro, hapaswe kukaribia: mutu mwenye kuwa kipofu ao kilema wa miguu ao mwenye kuwa na uso wenye kuharibika* ao mwenye kiungo kimoja kirefu sana, 19  mutu mwenye kuvunjika muguu ao mwenye kuvunjika mukono, 20  ao mwenye mugongo wenye kujikunja ao mutu mudogo sana,* ao mutu mwenye kasoro ya macho ao mwenye ukurutu wa ngozi* ao mwenye imba ao mwenye mapumbu yenye kuharibika.+ 21  Mutu yeyote wa uzao wa* Haruni kuhani mwenye kuwa na kasoro hatakaribia ili kutoa matoleo ya Yehova yenye yanatolewa kwa njia ya moto. Kwa sababu iko* na kasoro, hapaswe kukaribia ili kutoa mukate wa Mungu wake. 22  Anaweza kula mukate wa Mungu wake kutoka kati ya vitu vitakatifu sana+ na kutoka kati ya vitu vitakatifu.+ 23  Lakini, hapaswe kukaribia pazia,+ na hapaswe kukaribia mazabahu,+ kwa sababu iko* na kasoro ndani yake; na hapaswe kuchafua patakatifu pangu,+ kwa kuwa mimi ni Yehova, mwenye kuwatakasa.’”+ 24  Basi Musa akasema na Haruni na wana wake na Waisraeli wote.

Maelezo ya Chini

Ao “nafsi yenye ilikufa.”
Ao “eko.”
Ao “chakula cha,” ni kusema, zabihu.
Tnn., “mwenye mukono wake ulijazwa.”
Ao “kukaribia nafsi yoyote yenye imekufa.” Katika mustari huu neno la Kiebrania neʹphesh linahusiana na neno la Kiebrania lenye kumaanisha “mwenye amekufa.”
Tnn., “mbegu yake.”
Tnn., “mbegu yako.”
Tnn., “ao mwenye pua yenye kukatika.”
Ao pengine, “mwenye kukonda sana na zaifu.”
Ni ugonjwa fulani wa ngozi.
Tnn., “mbegu ya.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”