Mambo ya Walawi 11:1-47

  • Wanyama safi na wanyama wenye hawako safi (1-47)

11  Kisha Yehova akaambia Musa na Haruni:  “Ambia Waisraeli, ‘Hivi ndivyo viumbe vya dunia vyenye munaweza kula:+  Kila munyama mwenye kwato* yenye kupasuka katikati na mwenye mupasuko kamili katika kwato zake na mwenye anacheua anaweza kukuliwa.  “‘Lakini hamupaswe kula wanyama hawa wenye wanacheua ao wenye kwato yenye kupasuka katikati: ngamia kwa sababu anacheua lakini hana kwato* yenye kupasuka katikati. Yeye haiko safi kwenu.+  Pia wibari,+ kwa sababu anacheua lakini kwato* yake haipasuke katikati. Yeye haiko safi kwenu.  Pia sungura, kwa sababu anacheua lakini kwato* yake haipasuke katikati. Yeye haiko safi kwenu.  Pia nguruwe,+ kwa sababu iko* na kwato* yenye kupasuka katikati na mupasuko kamili katika kwato lakini hacheue. Yeye haiko safi kwenu.  Hamupaswe kula sehemu yoyote ya nyama yao wala kugusa mizoga yao. Hao hawako safi kwenu.+  “‘Hawa ndio munaweza kula katikati ya kila kitu chenye kuwa ndani ya maji: Kiumbe chochote chenye kuwa ndani ya maji chenye kuwa na mapezi* na magamba, ikuwe ndani ya bahari ao ndani ya mito, hicho munaweza kula.+ 10  Lakini kitu chochote ndani ya bahari na ndani ya mito chenye hakina mapezi* na magamba, kati ya viumbe vyote vyenye kupatikana kwa wingi na kila kiumbe kingine chenye uzima chenye kuwa ndani ya maji, ni chukizo kwenu. 11  Ndiyo, vitakuwa vyenye kuchukiza sana kwenu, na hamupaswe kula sehemu yoyote ya nyama yavyo,+ na munapaswa kuchukia sana mizoga yavyo. 12  Kila kitu ndani ya maji chenye hakina mapezi* na magamba ni chukizo kwenu. 13  “‘Hivi ndivyo viumbe vyenye kuruka vyenye munapaswa kuchukia sana; havipaswe kukuliwa, kwa sababu ni chukizo: tai, furukombe, tumbusi mweusi,+ 14  mwewe mwekundu na kila aina ya mwewe mweusi, 15  kila aina ya kunguru, 16  mbuni, bundi, shakwe, kila aina ya kipanga, 17  bundi mudogo, munandi, bundi mwenye masikio ya murefu, 18  bata-maji, mwari, tumbusi, 19  korongo, kila aina ya kulastara, hudihudi, na popo. 20  Kila kiumbe chenye mabawa* chenye kupatikana kwa wingi na chenye kutambaa kwa miguu yote ine (4) ni chukizo kwenu. 21  “‘Kati ya viumbe vyenye kupatikana kwa wingi vyenye vinatambaa kwa miguu yote ine (4), munaweza kula tu vile vyenye miguu mbili yenye kuunganishwa yenye ni mirefu kuliko miguu yao ingine ili kuruka juu ya udongo. 22  Kati ya hivyo munaweza kula: kila aina ya nzige wenye kuhama-hama, nzige wengine wenye kukuliwa,+ senene, na panzi. 23  Viumbe vingine vyote vyenye mabawa vyenye kupatikana kwa wingi na vyenye kuwa na miguu ine (4) ni chukizo kwenu. 24  Kupitia viumbe hivyo mutajichafua. Kila mutu mwenye anagusa mizoga ya viumbe hivyo hatakuwa safi mupaka mangaribi.+ 25  Kila mutu mwenye anabeba mizoga ya viumbe hivyo anapaswa kufua nguo zake;+ hatakuwa safi mupaka mangaribi. 26  “‘Kila munyama mwenye kwato* yenye kupasuka katikati lakini mwenye hana mupasuko kamili na hacheue haiko safi kwenu. Kila mutu mwenye anagusa wanyama hao hatakuwa safi.+ 27  Kila kiumbe chenye uzima chenye kutembea kwa miguu yenye makucha kati ya viumbe vyenye kutembea kwa miguu ine (4) hakiko safi kwenu. Kila mutu mwenye anagusa mizoga ya viumbe hivyo hatakuwa safi mupaka mangaribi. 28  Mutu yeyote mwenye atabeba mizoga ya viumbe hivyo anapaswa kufua nguo zake,+ na hatakuwa safi mupaka mangaribi.+ Viumbe hivyo haviko safi kwenu. 29  “‘Hivi ndivyo viumbe vya dunia vyenye kupatikana kwa wingi vyenye haviko safi kwenu: fuko, panya,+ kila aina ya mujusi, 30  mujusi kafiri, mujusi mukubwa, mujusi mwenye kuishi ndani ya maji, mujusi mwenye kuishi ndani ya muchanga, na kinyonga.* 31  Viumbe hivyo vyenye kupatikana kwa wingi haviko safi kwenu.+ Kila mutu mwenye anagusa mizoga yavyo hatakuwa safi mupaka mangaribi.+ 32  “‘Sasa kila kitu chenye viumbe hivyo vinaangukia wakati vinakufa hakitakuwa safi, ikuwe chombo cha mbao, nguo, ngozi, ao kipande cha nguo ya gunia. Kila chombo chenye kinatumiwa kinapaswa kuzamishwa ndani ya maji, na hakitakuwa safi mupaka mangaribi; kisha kitakuwa safi. 33  Kama vinaangukia ndani ya chombo cha udongo, munapaswa kukivunja-vunja, na kila kitu chenye kilikuwa ndani ya chombo hicho hakitakuwa safi.+ 34  Chakula chochote chenye kinamwangikiwa na maji yenye kutoka katika chombo hicho hakitakuwa safi, na kila kinywaji chenye kuwa ndani ya chombo hicho hakitakuwa safi. 35  Kila kitu chenye mizoga ya viumbe hivyo inaangukia hakitakuwa safi. Ikuwe jiko la mukubwa ao jiko la kidogo, linapaswa kuvunjwa-vunjwa. Vitu hivyo haviko safi, na sikuzote havitakuwa safi kwenu. 36  Ni chemchemi na tangi la kuwekea maji tu ndivyo vitaendelea kuwa safi, lakini kila mutu mwenye anagusa mizoga ya viumbe hivyo hatakuwa safi. 37  Kama mizoga ya viumbe hivyo inaanguka juu ya mbegu ya mumea yenye itapandwa, mbegu hiyo iko safi. 38  Lakini kama maji yanatiwa juu ya mbegu na kama sehemu ya mizoga ya viumbe hivyo inaanguka juu ya mbegu hiyo, mbegu hiyo haiko safi kwenu. 39  “‘Sasa kama munyama mwenye munatumia kwa ajili ya chakula anakufa, mutu yeyote mwenye anagusa muzoga wa munyama huyo hatakuwa safi mupaka mangaribi.+ 40  Kila mutu mwenye anakula sehemu yoyote ya muzoga wa munyama huyo anapaswa kufua nguo zake, na hatakuwa safi mupaka mangaribi.+ Kila mutu mwenye anabeba muzoga wa munyama huyo anapaswa kufua nguo zake, na hatakuwa safi mupaka mangaribi. 41  Kila kiumbe chenye kupatikana kwa wingi ni chukizo.+ Hakipaswe kukuliwa. 42  Hamupaswe kula kila kiumbe chenye kutambaa kwa tumbo, kila kiumbe chenye kutembea kwa miguu yote ine (4), ao viumbe vyote vyenye kupatikana kwa wingi vyenye viko na miguu mingi, kwa sababu viumbe hivyo ni chukizo.+ 43  Musijifanye* kuwa chukizo kupitia kila kiumbe chenye kupatikana kwa wingi, na musijichafue na kuwa watu wenye hawako safi kutokana na viumbe hivyo.+ 44  Kwa maana mimi ni Yehova Mungu wenu,+ na munapaswa kujitakasa na kuwa watakatifu,+ kwa sababu mimi ni mutakatifu.+ Kwa hiyo hamupaswe kujichafua* kupitia kila kiumbe chenye kupatikana kwa wingi chenye kutembea juu ya dunia. 45  Kwa maana mimi ni Yehova, mwenye kuwaongoza kutoka katika inchi ya Misri ili nijionyeshe kuwa Mungu wenu,+ na munapaswa kuwa watakatifu,+ kwa sababu mimi ni mutakatifu.+ 46  “‘Hii ni sheria kuhusu wanyama, viumbe vyenye kuruka, kila kiumbe chenye uzima chenye* kutambaa ndani ya maji, na kuhusu kila kiumbe chenye* kupatikana kwa wingi juu ya dunia, 47  ili kufanya tofauti kati ya kitu chenye hakiko safi na kitu chenye kiko safi na kati ya viumbe vyenye uzima vyenye vinaweza kukuliwa na vyenye haviwezi kukuliwa.’”+

Maelezo ya Chini

Kwato ni sehemu ngumu ya chini ya muguu wa munyama.
Kwato ni sehemu ngumu ya chini ya muguu wa munyama.
Kwato ni sehemu ngumu ya chini ya muguu wa munyama.
Kwato ni sehemu ngumu ya chini ya muguu wa munyama.
Ao “eko.”
Kwato ni sehemu ngumu ya chini ya muguu wa munyama.
Pezi ni kiungo cha samaki chenye kinamusaidia kuogelea.
Pezi ni kiungo cha samaki chenye kinamusaidia kuogelea.
Pezi ni kiungo cha samaki chenye kinamusaidia kuogelea.
Ao “Kila kidudu.”
Kwato ni sehemu ngumu ya chini ya muguu wa munyama.
Ao “kigeu-geu.”
Ao “Musifanye nafsi zenu.”
Ao “kuchafua nafsi zenu.”
Ao “nafsi yenye uzima yenye.”
Ao “nafsi yenye.”