Mambo ya Walawi 4:1-35

  • Toleo la zambi (1-35)

4  Yehova akaendelea kumuambia Musa:  “Ambia Waisraeli, ‘Kama mutu anatenda zambi bila kukusudia+ kwa kufanya jambo lolote kati ya mambo yenye Yehova ameamuru kwamba hayapaswe kufanywa:  “‘Kama kuhani mwenye kutiwa mafuta+ anafanya zambi+ na kuleta hatia juu ya watu, basi anapaswa kumutolea Yehova ngombe-dume mudogo mwenye hana kasoro kuwa toleo la zambi kwa ajili ya zambi yenye alifanya.+  Ataleta ngombe-dume huyo kwenye muingilio wa hema ya mukutano+ mbele ya Yehova na kuweka mukono wake juu ya kichwa cha ngombe-dume huyo, na atachinja ngombe-dume huyo mbele ya Yehova.+  Kisha kuhani mwenye kutiwa mafuta+ atakamata sehemu fulani ya damu ya ngombe-dume huyo na kuileta ndani ya hema ya mukutano;  na kuhani ataingiza kidole chake ndani ya damu hiyo+ na kunyunyiza* sehemu fulani ya damu hiyo mara saba (7)+ mbele ya Yehova, mbele ya pazia la mahali patakatifu.  Pia, kuhani atatia sehemu fulani ya damu hiyo kwenye pembe za mazabahu ya uvumba wenye marashi,+ mazabahu yenye kuwa mbele ya Yehova katika hema ya mukutano; na atamwanga damu yote yenye ilibakia ya ngombe-dume huyo kwenye musingi wa mazabahu ya toleo la kuteketezwa,+ yenye kuwa kwenye muingilio wa hema ya mukutano.  “‘Kisha ataondoa mafuta yote ya ngombe-dume huyo wa toleo la zambi, na pia mafuta yenye kufunika matumbotumbo na mafuta yenye kuzunguka matumbotumbo,  na figo mbili pamoja na mafuta yake yenye kuwa karibu na viuno. Na ataondoa mafuta yenye kuwa juu ya maini pamoja na figo.+ 10  Zitakuwa sehemu zilezile zenye zinaondolewa kwenye ngombe-dume wa zabihu ya ushirika.+ Na kuhani atazichoma ili zitoe moshi juu ya mazabahu ya toleo la kuteketezwa. 11  “‘Lakini ngozi ya ngombe-dume huyo na nyama yake yote pamoja na kichwa chake, miguu yake, matumbotumbo yake, na mavi yake+ 12  sehemu zote zenye kubakia za ngombe-dume huyo—atafanya zipelekwe mahali safi sehemu za pembeni-pembeni ya kambi, mahali kwenye majivu* yanatupwa, na ataziteketeza kwa moto juu ya kuni.+ Zinapaswa kuteketezwa kwa moto mahali kwenye majivu yanatupwa. 13  “‘Sasa kama mukusanyiko wote wa Israeli umekuwa na hatia kwa kufanya zambi bila kukusudia,+ lakini kutaniko halikujua kwamba walikuwa wamefanya jambo lenye Yehova aliwaamuru wasifanye,+ 14  na sasa zambi hiyo inajulikana, kutaniko linapaswa kutoa ngombe-dume mudogo kwa ajili ya toleo la zambi na kumuleta mbele ya hema ya mukutano. 15  Wazee wa mukusanyiko wataweka mikono yao juu ya kichwa cha ngombe-dume huyo mbele ya Yehova, na ngombe-dume huyo atachinjwa mbele ya Yehova. 16  “‘Kisha kuhani mwenye kutiwa mafuta ataleta sehemu fulani ya damu ya ngombe-dume huyo katika hema ya mukutano. 17  Na kuhani ataingiza kidole chake ndani ya damu hiyo na kunyunyiza* sehemu fulani ya damu hiyo mara saba (7) mbele ya Yehova, mbele ya pazia.+ 18  Kisha atatia sehemu fulani ya damu hiyo kwenye pembe za mazabahu+ yenye kuwa mbele ya Yehova, katika hema ya mukutano; na damu yote yenye ilibakia ataimwanga kwenye musingi wa mazabahu ya toleo la kuteketezwa, yenye kuwa kwenye muingilio wa hema ya mukutano.+ 19  Ataondoa mafuta yake yote na kuyachoma ili yatoe moshi juu ya mazabahu.+ 20  Atamufanya ngombe-dume huyo kama vile alimufanya ule ngombe-dume wa toleo la zambi. Ni vile atamufanya, na kuhani atafunika zambi kwa ajili yao,+ nao watasamehewa. 21  Atafanya ngombe-dume huyo apelekwe sehemu za pembeni-pembeni ya kambi na kumuteketeza kwa moto kama vile aliteketeza kwa moto ngombe-dume wa kwanza.+ Ni toleo la zambi kwa ajili ya kutaniko.+ 22  “‘Wakati mukubwa+ anatenda zambi bila kukusudia kwa kufanya moja kati ya mambo yenye Yehova Mungu wake ameamuru kwamba hayapaswe kufanywa na anakuwa na hatia, 23  ao kama amefikia kujua zambi yenye alitenda kinyume cha amri, basi anapaswa kuleta mwana-mbuzi dume mwenye hana kasoro kuwa toleo lake. 24  Ataweka mukono wake juu ya kichwa cha mwana-mbuzi huyo na kumuchinjia mahali kwenye toleo la kuteketezwa linachinjwa mbele ya Yehova.+ Ni toleo la zambi. 25  Kuhani atakamata kwa kidole chake sehemu fulani ya damu ya toleo la zambi na kuitia kwenye pembe+ za mazabahu ya toleo la kuteketezwa, na damu yenye inabakia ya mwana-mbuzi huyo ataimwanga kwenye musingi wa mazabahu ya toleo la kuteketezwa.+ 26  Atachoma mafuta yake yote ili yatoe moshi juu ya mazabahu kama vile yale mafuta ya zabihu ya ushirika;+ na kuhani atafunika zambi kwa ajili ya mutu huyo, na atasamehewa zambi hiyo. 27  “‘Kama mutu yeyote katikati ya watu wa inchi anatenda zambi bila kukusudia na kuwa na hatia kwa kufanya moja kati ya mambo yenye Yehova anaamuru kwamba hayapaswe kufanywa,+ 28  ao kama amefikia kujua zambi yenye ametenda, basi anapaswa kuleta mwana-mbuzi dike mwenye hana kasoro kuwa toleo lake kwa ajili ya zambi yenye ametenda. 29  Ataweka mukono wake juu ya kichwa cha toleo la zambi na kuchinja toleo la zambi mahali palepale kuwa toleo la kuteketezwa.+ 30  Kuhani atakamata kwa kidole chake sehemu fulani ya damu ya munyama huyo na kuitia kwenye pembe za mazabahu ya toleo la kuteketezwa, na damu yote yenye inabakia ataimwanga kwenye musingi wa mazabahu.+ 31  Ataondoa mafuta yake yote,+ kama vile mafuta yanaondolewa katika munyama wa zabihu ya ushirika,+ na kuhani atayachoma ili yatoe moshi juu ya mazabahu yakiwa harufu ya kumupendeza* Yehova; na kuhani atafunika zambi kwa ajili yake, na atasamehewa. 32  “‘Lakini kama anatoa mwana-kondoo kuwa toleo lake la zambi, anapaswa kuleta mwana-kondoo dike mwenye hana kasoro. 33  Ataweka mukono wake juu ya kichwa cha toleo la zambi na kumuchinja kuwa toleo la zambi katika mahali kwenye toleo la kuteketezwa linachinjwa.+ 34  Kuhani atakamata kwa kidole chake sehemu fulani ya damu ya munyama huyo wa toleo la zambi na kuitia kwenye pembe za mazabahu ya toleo la kuteketezwa,+ na damu yote yenye inabakia ataimwanga kwenye musingi wa mazabahu. 35  Ataondoa mafuta yake yote kama vile mafuta ya mwana-kondoo dume wa zabihu ya ushirika yanaondolewa, na kuhani atayachoma ili yatoe moshi kwenye mazabahu juu ya matoleo ya Yehova yenye yanatolewa kwa njia ya moto;+ na kuhani atafunika zambi kwa ajili yake kwa sababu ya zambi yenye ametenda, na atasamehewa.+

Maelezo ya Chini

Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Ao “majivu yenye mafuta,” ni kusema, majivu yenye kujaa mafuta ya zabihu.
Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Ao “ya kumutuliza.” Tnn., “ya kumupumuzisha.”