Mambo ya Walawi 5:1-19

  • Zambi fulani na matoleo yenye yaliombwa (1-6)

    • Kutoa habari kuhusu zambi za wengine (1)

  • Matoleo yenye maskini wangeweza kutoa (7-13)

  • Toleo la hatia kwa ajili ya zambi zenye zilifanywa bila kukusudia (14-19)

5  “‘Kama mutu* anafanya zambi kwa sababu amesikia mwito wa waziwazi wa kutoa ushahidi*+ naye ni shahidi ao amejionea ao amepata kujua kuhusu jambo hilo, lakini hatoe habari, basi atajibu kwa sababu ya kosa lake.  “‘Ao wakati mutu anagusa kitu chochote chenye hakiko safi, ikuwe muzoga wa munyama wa pori, muzoga wa munyama wa kufugwa, ao kiumbe chenye hakiko safi chenye kupatikana kwa wingi,+ mutu huyo haiko safi na amekuwa na hatia hata kama hatambue jambo hilo.  Ao kama mutu anagusa uchafu wa mwanadamu bila kujua+—kitu chochote chenye hakiko safi ambacho kinaweza kumufanya asikuwe safi—na anafikia kujua jambo hilo, basi amekuwa na hatia.  “‘Ao kama mutu* anaapa bila kufikiri kwamba atafanya jambo fulani—ikuwe kufanya jambo la muzuri ao kufanya jambo la mubaya, hata likuwe jambo gani—na hakukuwa anajua vile, lakini kisha anatambua kwamba ameapa bila kufikiri, amekuwa na hatia.*+  “‘Kama anafikia kuwa na hatia katika moja kati ya mambo hayo, basi anapaswa kuungama+ namna gani amefanya zambi.  Pia atamuletea Yehova toleo la hatia kwa ajili ya zambi yenye alifanya,+ ni kusema, munyama dike kutoka katika kundi, mwana-kondoo dike ao mwana-mbuzi dike, kwa ajili ya toleo la zambi. Kisha kuhani atafunika zambi kwa ajili yake kwa ajili ya mutu huyo.  “‘Lakini, kama hana uwezo wa kupata kondoo, atamuletea Yehova njiwa-tetere wawili ao njiwa wawili wadogo+ kuwa toleo lake la hatia kwa ajili ya zambi yake, ndege mumoja kwa ajili ya toleo la zambi na ndege mwingine kwa ajili ya toleo la kuteketezwa.+  Atawaleta kwa kuhani, na kuhani atatoa ndege mumoja kwanza kwa ajili ya toleo la zambi na atamuvunja shingo na kuacha kichwa kikininginia, lakini asikikate kabisa.  Atanyunyiza* sehemu fulani ya damu ya toleo hilo la zambi pembeni ya mazabahu, lakini damu yenye kubakia itamwangwa kwenye musingi wa mazabahu.+ Ni toleo la zambi. 10  Atamutoa ule ndege mwingine kuwa toleo la kuteketezwa kulingana na utaratibu wa kawaida;+ na kuhani atafunika zambi kwa ajili yake kwa sababu ya zambi yenye amefanya, naye atasamehewa.+ 11  “‘Sasa kama hana uwezo wa kupata njiwa-tetere wawili ao njiwa wawili wadogo, atatoa sehemu moja ya kumi (1/10) ya kipimo cha efa moja*+ ya unga muzuri ili kuwa toleo la zambi. Hapaswe kuongeza mafuta ao kutia ubani juu ya unga huo kwa sababu ni toleo la zambi. 12  Atauleta kwa kuhani, na kuhani atakamata mukono mumoja wa unga huo kuwa toleo la kumbukumbu na atauchoma ili utoe moshi kwenye mazabahu juu ya matoleo ya Yehova yenye yanatolewa kwa njia ya moto. Ni toleo la zambi. 13  Kuhani atafunika zambi kwa ajili yake kwa sababu ya zambi yenye ametenda, yoyote kati ya zambi hizo, naye atasamehewa.+ Sehemu yenye kubakia ya toleo hilo itakuwa ya kuhani,+ kama vile toleo la nafaka.’”+ 14  Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumuambia: 15  “Kama mutu anajiendesha kwa njia ya kukosa uaminifu kwa kutenda zambi bila kukusudia kwa kuvunja sheria kuhusu vitu vitakatifu vya Yehova,+ atamuletea Yehova kondoo-dume mwenye hana kasoro kutoka katika kundi ili akuwe toleo la hatia;+ samani yake itapimwa kwa shekeli* za feza kulingana na shekeli ya kawaida ya mahali patakatifu.*+ 16  Na atalipia zambi yenye ametendea mahali patakatifu, na pia ataongeza sehemu moja ya tano (1/5) ya samani ya vitu hivyo.+ Atamupatia kuhani, ili kuhani afunike zambi+ kwa ajili yake kupitia ule kondoo-dume wa toleo la hatia, naye atasamehewa.+ 17  “Kama mutu anatenda* zambi kwa kufanya moja kati ya mambo yenye Yehova ameamuru kwamba hayapaswe kufanywa, hata kama hajue jambo hilo, iko* tu na hatia na atajibu kwa sababu ya kosa lake.+ 18  Atamuletea kuhani kondoo-dume mwenye hana kasoro kutoka katika kundi kulingana na samani yenye ilikadiriwa, kwa ajili ya toleo la hatia.+ Kisha kuhani atafunika zambi kwa ajili yake kwa sababu ya kosa la bila kukusudia lenye alifanya bila kujua, naye atasamehewa. 19  Ni toleo la hatia. Hakika amekuwa na hatia ya kutenda zambi juu ya Yehova.”

Maelezo ya Chini

Ao “nafsi.”
Tnn., “amesikia laana (kiapo).” Pengine amesikia tangazo kuhusu kosa lenye lilifanywa na laana yenye itamupata mukosaji ao shahidi yeyote mwenye anakataa kutoa ushahidi.
Ao “nafsi.”
Inaonekana mutu huyo hatimize kiapo chake.
Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Sehemu moja ya kumi ya efa ilikuwa sawa na litre 2.2 (vibaba 2). Angalia Nyongeza B14.
Shekeli moja ilikuwa sawa na grame 11.4 (aunsi troi 0. 367). Angalia Nyongeza B14.
Ao “shekeli takatifu.”
Ao “nafsi inatenda.”
Ao “eko.”