Mambo ya Walawi 23:1-44

 • Siku takatifu na sikukuu (1-44)

  • Sabato (3)

  • Pasaka (4, 5)

  • Sikukuu ya Mikate Yenye Haina Chachu (6-8)

  • Kutoa matunda ya kwanza (9-14)

  • Sikukuu ya Majuma (15-21)

  • Namna ya muzuri ya kuvuna (22)

  • Sikukuu ya Kupiga Tarumbeta (23-25)

  • Siku ya Kufunika Zambi (26-32)

  • Sikukuu ya Vibanda (33-43)

23  Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumuambia:  “Sema na Waisraeli na uwaambie, ‘Sikukuu za Yehova za vipindi+ zenye munapaswa kutangaza+ ni mikusanyiko mitakatifu. Hizi ni sikukuu zangu za vipindi vya hali ya hewa:  “‘Siku sita (6) kazi inaweza kufanywa, lakini siku ya saba (7) ni sabato ya pumuziko kamili,+ mukusanyiko mutakatifu. Hamutafanya kazi yoyote. Itakuwa sabato kwa ajili ya Yehova kila mahali kwenye mutaishi.+  “‘Hizi ni sikukuu za Yehova za vipindi, mikusanyiko mitakatifu yenye munapaswa kutangaza katika nyakati zenye ziliwekwa kwa ajili ya vipindi hivyo:  Katika mwezi wa kwanza, siku ya kumi na ine (14) ya mwezi huo,+ mangaribi wakati giza linaanza* ni Pasaka+ ya Yehova.  “‘Siku ya kumi na tano (15) ya mwezi huo ni Sikukuu ya Yehova ya Mikate Yenye Haina Chachu.+ Kwa siku saba (7) munapaswa kula mikate yenye haina chachu.+  Siku ya kwanza, mutafanya mukusanyiko mutakatifu.+ Hamupaswe kufanya kazi yoyote ya nguvu.  Lakini kwa siku saba (7) mutamutolea Yehova toleo lenye linatolewa kwa njia ya moto. Kutakuwa mukusanyiko mutakatifu siku ya saba. Hamupaswe kufanya kazi yoyote ya nguvu.’”  Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumuambia: 10  “Sema na Waisraeli na uwaambie, ‘Wakati mutaingia mwishowe katika inchi yenye ninawapatia na kuvuna mavuno yake, munapaswa kumuletea kuhani+ fungu la matunda ya kwanza+ ya mavuno yenu. 11  Na kuhani atatikisa fungu hilo mbele na nyuma mbele ya Yehova ili mukubaliwe. Kuhani atalitikisa siku yenye inafuata siku ya Sabato. 12  Siku yenye fungu hilo linatikiswa, munapaswa kutoa mwana-kondoo dume katika mwaka wake wa kwanza mwenye hana kasoro, ili akuwe toleo la kuteketezwa kwa Yehova. 13  Toleo lake la nafaka litakuwa sehemu mbili za kumi (2/10) za efa* ya unga muzuri wenye kuchanganywa na mafuta, ili kuwa toleo lenye linatolewa kwa Yehova kwa njia ya moto, harufu ya muzuri.* Toleo lake la kinywaji litakuwa sehemu moja ya ine (1/4) ya hini* ya divai. 14  Hamupaswe kula mukate wowote, nafaka yoyote yenye kukaangwa, ao nafaka mupya mupaka siku hiyo, mupaka wakati mutaleta toleo la Mungu wenu. Ni sheria ya kudumu katika vizazi vyenu vyote kila mahali kwenye mutaishi. 15  “‘Munapaswa kuhesabu sabato saba (7) kuanzia siku yenye inafuata siku ya Sabato, kuanzia siku yenye munaleta fungu la mbegu la toleo la kutikiswa.+ Yanapaswa kuwa majuma ya kuenea. 16  Mutahesabu siku makumi tano (50)+ mupaka siku yenye inafuata Sabato ya saba (7), na kisha mutamutolea Yehova toleo mupya la nafaka.+ 17  Munapaswa kuleta mikate mbili kutoka mahali kwenye munaishi ili ikuwe toleo la kutikiswa. Mikate hiyo inapaswa kutengenezwa na sehemu mbili za kumi (2/10) za efa* ya unga muzuri. Inapaswa kupikwa na chachu,+ ni matunda ya kwanza yenye kukomaa yenye yanatolewa kwa Yehova.+ 18  Na munapaswa kutoa mikate hiyo pamoja na wana-kondoo dume saba (7) wenye hawana kasoro, kila mumoja anapaswa kuwa na mwaka mumoja, na ngombe-dume mumoja mudogo na kondoo-dume wawili.+ Watakuwa toleo la kuteketezwa kwa ajili ya Yehova pamoja na toleo lao la nafaka na matoleo yao ya vinywaji, ili kuwa toleo lenye linatolewa kwa njia ya moto, lenye harufu ya kumupendeza* Yehova. 19  Na munapaswa kutoa mwana-mbuzi mumoja kwa ajili ya toleo la zambi+ na wana-kondoo dume wawili, kila mumoja anapaswa kuwa na mwaka mumoja, ili wakuwe zabihu ya ushirika.+ 20  Kuhani atawatikisa mbele na nyuma pamoja na ile mikate ya matunda ya kwanza yenye kukomaa, ili kuwa toleo la kutikiswa mbele ya Yehova, pamoja na wale wana-kondoo dume wawili. Ni vitu vitakatifu vyenye vinatolewa kwa Yehova kwa ajili ya kuhani.+ 21  Siku hiyo mutafanya tangazo+ kwa ajili ya mukusanyiko mutakatifu kwa ajili yenu. Hamutafanya kazi yoyote ya nguvu. Ni sheria ya kudumu katika vizazi vyenu vyote kila mahali kwenye mutaishi. 22  “‘Wakati munavuna mavuno ya inchi yenu, haupaswe kuvuna mavuno yote ya mipaka ya shamba lako na haupaswe kuokota masalio ya mavuno yako.+ Unapaswa kuyaachia maskini*+ na mukaaji mugeni.+ Mimi ni Yehova Mungu wenu.’” 23  Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumuambia: 24  “Waambie Waisraeli, ‘Katika mwezi wa saba (7), siku ya kwanza ya mwezi huo, mutakuwa na pumuziko kamili, ukumbusho wenye utatangazwa kwa kupiga tarumbeta,+ mukusanyiko mutakatifu. 25  Hamupaswe kufanya kazi yoyote ya nguvu, na mutamutolea Yehova toleo lenye linatolewa kwa njia ya moto.’” 26  Yehova akasema tena na Musa, na kumuambia: 27  “Lakini, siku ya kumi (10) ya mwezi huo wa saba (7) ni Siku ya Kufunika Zambi.+ Mutafanya mukusanyiko mutakatifu, na munapaswa kujitesa*+ na kumutolea Yehova toleo lenye linatolewa kwa njia ya moto. 28  Hamupaswe kufanya kazi yoyote siku hiyo ya pekee kwa sababu ni siku ya kufunika zambi ili kufunika zambi+ kwa ajili yenu mbele ya Yehova Mungu wenu. 29  Mutu yeyote mwenye hatajitesa* siku hiyo ataondolewa* katikati ya watu wake.+ 30  Na kila mutu* mwenye atafanya kazi yoyote siku hiyo, nitamuharibu kutoka kati ya watu wake. 31  Hamupaswe kufanya kazi yoyote. Ni sheria ya kudumu katika vizazi vyenu vyote kila mahali kwenye mutaishi. 32  Ni sabato ya pumuziko kamili kwa ajili yenu, na mutajitesa*+ siku ya kenda (9) ya mwezi huo wakati wa mangaribi. Mutafanya sabato kuanzia mangaribi hiyo mupaka mangaribi yenye inafuata.” 33  Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumuambia: 34  “Waambie Waisraeli, ‘Siku ya kumi na tano (15) ya mwezi huo wa saba (7) ni Sikukuu ya Vibanda* ya siku saba kwa ajili ya Yehova.+ 35  Kutakuwa mukusanyiko mutakatifu siku ya kwanza, na hamupaswe kufanya kazi yoyote ya nguvu. 36  Kwa siku saba (7) munapaswa kumutolea Yehova toleo lenye linatolewa kwa njia ya moto. Siku ya munane (8), mutafanya mukusanyiko mutakatifu,+ na munapaswa kumutolea Yehova toleo lenye linatolewa kwa njia ya moto. Ni mukusanyiko mukubwa. Hamupaswe kufanya kazi yoyote ya nguvu. 37  “‘Hizi ni sikukuu za Yehova za vipindi+ zenye mutatangaza kuwa mikusanyiko mitakatifu+ ya kumutolea Yehova toleo lenye linatolewa kwa njia ya moto: toleo la kuteketezwa+ na toleo la nafaka+ la zabihu na matoleo ya vinywaji+ kulingana na programu ya kila siku. 38  Matoleo hayo yanaongezwa juu ya matoleo yenye yanatolewa wakati wa sabato za Yehova,+ na zawadi zenu,+ matoleo yenu ya naziri,+ na matoleo yenu ya kujipendea,+ yenye munapaswa kumutolea Yehova. 39  Lakini, siku ya kumi na tano (15) ya mwezi wa saba (7), wakati mutakuwa mumekusanya mazao ya inchi, mutafanya sikukuu ya Yehova kwa siku saba.+ Siku ya kwanza ni pumuziko kamili na siku ya munane (8) ni pumuziko kamili.+ 40  Siku ya kwanza, mutakamata matunda ya miti yenu mikubwa na yenye kupendeza, matawi ya miti ya mitende,+ matawi ya miti yenye majani mengi na miti ya mierebi ya bonde,* na mutashangilia+ mbele ya Yehova Mungu wenu kwa siku saba (7).+ 41  Mutamufanyia Yehova sikukuu hiyo kwa siku saba (7) katika mwaka.+ Kwa kuwa ni sheria ya kudumu katika vizazi vyenu vyote, munapaswa kuifanya katika mwezi wa saba. 42  Mutakaa katika vibanda kwa siku saba (7).+ Wote wenye walizaliwa katika Israeli watakaa katika vibanda, 43  ili vizazi vyenu vya wakati wenye kuja vijue+ kwamba nilifanya Waisraeli wakae katika vibanda wakati nilikuwa ninawatosha katika inchi ya Misri.+ Mimi ni Yehova Mungu wenu.’” 44  Kwa hiyo Musa akaambia Waisraeli juu ya sikukuu za Yehova za vipindi.

Maelezo ya Chini

Tnn., “katikati ya zile mangaribi mbili.”
Sehemu mbili za kumi za efa zilikuwa sawa na litre 4.4 (vibaba 4). Angalia Nyongeza B14.
Ao “ya kutuliza.” Tnn., “ya kupumuzisha.”
Hini ilikuwa sawa na litre 3.67 (painti 7.75). Angalia Nyongeza B14.
Sehemu mbili za kumi za efa zilikuwa sawa na litre 4.4 (vibaba 4). Angalia Nyongeza B14.
Ao “ya kumutuliza.” Tnn., “ya kumupumuzisha.”
Ao “wenye kuteseka.”
Ao “kutesa nafsi zenu.” Kwa ujumla inaeleweka kuwa “kujitesa” kunamaanisha njia mbalimbali za kujinyima, kutia ndani kufunga.
Ao “Nafsi yoyote yenye haitajitesa.” Ao pengine, “Mutu yeyote mwenye hatafunga.”
Ao “atauawa kutoka.”
Ao “nafsi.”
Ao “mutatesa nafsi zenu.”
Ao “Makao ya Muda.”
Ao “bonde la muto.”