Mambo ya Walawi 22:1-33

  • Utakatifu wa makuhani na maagizo kuhusu kula vitu vitakatifu (1-16)

  • Matoleo yenye hayana kasoro ndiyo yanakubaliwa (17-33)

22  Yehova akasema tena na Musa, na kumuambia:  “Ambia Haruni na wana wake kama wanapaswa kuwa waangalifu kuhusu namna wanashugulikia* vitu vitakatifu vya Waisraeli na wasichafue jina langu takatifu+ kuhusu vitu vyenye wanatakasa kwa ajili yangu.+ Mimi ni Yehova.  Uwaambie, ‘Katika vizazi vyenu vyote, muzao wenu yeyote mwenye, wakati haiko safi, anakaribia vitu vitakatifu vyenye Waisraeli wanatakasa kwa ajili ya Yehova, mutu huyo ataondolewa* mbele yangu.+ Mimi ni Yehova.  Muzao yeyote wa Haruni mwenye ukoma+ ao mwenye kuwa na mutiririko+ asikule vitu vitakatifu mupaka wakati atakuwa safi,+ wala mutu mwenye anagusa mutu yeyote ambaye amekuwa muchafu kupitia mutu mwenye amekufa,*+ wala mutu mwenye anatokwa na mbegu za uzazi,*+  wala mutu mwenye anagusa kiumbe chenye hakiko safi chenye kupatikana kwa wingi+ wala mwenye anagusa mutu mwenye haiko safi kwa sababu yoyote na mwenye anaweza kumuchafua.+  Mutu mwenye anagusa kitu chochote katikati ya vitu hivyo hatakuwa safi mupaka mangaribi na hapaswe kula kitu chochote katikati ya vitu vitakatifu, lakini anapaswa kuoga mwili wake ndani ya maji.+  Wakati jua litakuwa limeshuka, atakuwa safi, na kisha anaweza kula vitu fulani kati ya vitu vitakatifu kwa sababu ni chakula chake.+  Pia, hapaswe kula munyama yeyote mwenye alipatikana amekufa ao kitu chochote chenye kilipasuliwa na wanyama wa pori na kuwa muchafu kupitia kitu hicho.+ Mimi ni Yehova.  “‘Wanapaswa kutimiza mambo yenye ninawaomba, ili wasifanye zambi kwa sababu ya mambo hayo na kufa kwa sababu ya mambo hayo kwa kuwa walikuwa wanachafua mambo hayo. Mimi ni Yehova, mwenye kuwatakasa. 10  “‘Mutu mwenye haruhusiwe* hapaswe kula kitu chochote kitakatifu.+ Hakuna mugeni wa kuhani ao mufanyakazi wa kulipwa mwenye anapaswa kula kitu chochote kitakatifu. 11  Lakini kama kuhani anamununua mutu* kwa feza zake, mutu huyo anaweza kula vitu hivyo. Vilevile watumwa wenye walizaliwa katika nyumba yake wanaweza kula chakula chake.+ 12  Kama binti ya kuhani anaolewa na mwanaume mwenye haiko kuhani,* binti huyo hapaswe kula muchango wa vitu vitakatifu. 13  Lakini kama binti ya kuhani anakuwa mujane ao ndoa yake inavunjika na kama hana mutoto na anarudia katika nyumba ya baba yake kama vile katika ujana wake, anaweza kula sehemu fulani ya chakula cha baba yake;+ lakini mutu yeyote mwenye haruhusiwe* hapaswe kula chakula hicho. 14  “‘Sasa kama mutu anakula kitu kitakatifu bila kujua, anapaswa kuongeza sehemu moja ya tano (1/5) juu ya samani ya kitu hicho na kumupatia kuhani toleo takatifu.+ 15  Kwa hiyo makuhani hawapaswe kuchafua vitu vitakatifu vya Waisraeli vyenye wanamutolea Yehova muchango+ 16  na kuwafanya wapate azabu kwa ajili ya hatia yao kwa sababu ya kula vitu vyao vitakatifu; kwa maana mimi ni Yehova, mwenye kuwatakasa.’” 17  Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumuambia: 18  “Sema na Haruni na wana wake na Waisraeli wote na uwaambie, ‘Wakati Mwisraeli ao mukaaji mugeni katika Israeli anamutolea Yehova toleo la kuteketezwa+ ili kutimiza naziri zake ao kutoa toleo la kujipendea,+ 19  anapaswa kutoa munyama wa kiume mwenye hana kasoro+ kutoka katika mifugo, wana-kondoo dume, ao mbuzi, ili akubaliwe. 20  Hamupaswe kutoa kitu chochote chenye kasoro,+ kwa sababu hakitafanya mukubaliwe. 21  “‘Kama mutu anamutolea Yehova zabihu ya ushirika+ ili kutimiza naziri ao kama anaitoa kuwa toleo la kujipendea, inapaswa kuwa munyama mwenye hana kasoro kutoka katika mifugo ao kundi, ili akubaliwe. Kasoro yoyote haipaswe kuwa ndani yake. 22  Munyama yeyote wa toleo hapaswe kuwa kipofu, mwenye kuvunjika, mwenye mukato, mwenye kivimba, mwenye vigaga,* ao mwenye imba; hamupaswe kumutolea Yehova munyama yeyote katikati ya wanyama hao ao kumutolea Yehova toleo la namna hiyo kwenye mazabahu. 23  Munaweza kumutoa ngombe-dume ao kondoo mwenye kiungo kimoja kirefu sana ao kifupi sana kuwa toleo la kujipendea, lakini hatakubaliwa kuwa toleo la naziri. 24  Hamupaswe kumutolea Yehova munyama mwenye mapumbu yenye kuharibika ao kupondwa ao kungolewa ao kukatwa; na hamupaswe kutoa zabihu wanyama wa namna hiyo katika inchi yenu. 25  Na hamupaswe kupokea wanyama wa namna hiyo katika mukono wa mugeni na kuwatoa kuwa mukate wa Mungu wenu, kwa sababu ni wenye kuharibika na wenye kasoro. Hawatakubaliwa.’” 26  Yehova akasema tena na Musa, na kumuambia: 27  “Wakati ngombe-dume ao mwana-kondoo dume ao mbuzi anazaliwa, ataendelea kuwa na mama yake kwa siku saba (7),+ lakini kuanzia siku ya munane (8) na kuendelea atakubaliwa kuwa toleo, toleo lenye linatolewa kwa Yehova kwa njia ya moto. 28  Kuhusu ngombe-dume ao kondoo, hamupaswe kumuchinja yeye na kitoto chake siku ileile.+ 29  “Kama munamutolea Yehova zabihu ya shukrani,+ munapaswa kutoa zabihu hiyo ili mukubaliwe. 30  Inapaswa kukuliwa siku ileile. Hamupaswe kuacha sehemu yoyote ya zabihu hiyo mupaka asubui.+ Mimi ni Yehova. 31  “Munapaswa kushika amri zangu na kuzifuata.+ Mimi ni Yehova. 32  Hamupaswe kuchafua jina langu takatifu,+ na ninapaswa kutakaswa katikati ya Waisraeli.+ Mimi ni Yehova, mwenye kuwatakasa,+ 33  mwenye kuwatosha katika inchi ya Misri ili niwaonyeshe kwamba mimi ni Mungu wenu.+ Mimi ni Yehova.”

Maelezo ya Chini

Tnn., “wanapaswa kujitenga na.”
Ao “nafsi hiyo itaondolewa.”
Ao “nafsi yenye imekufa.”
Ao “shahawa.”
Tnn., “mugeni yeyote,” ni kusema, mutu mwenye haiko wa familia ya Haruni.
Ao “ananunua nafsi.”
Ao “anaolewa na mugeni.”
Tnn., “mugeni,” ni kusema, mutu mwenye haiko wa familia ya Haruni.
Kigaga ni ngozi ngumu juu ya kidonda chenye kinakaribia kupona.