Isus — put, istina i život

U ovoj knjizi čitajte o svakom događaju iz Isusovog života koji je zapisan u Bibliji.

UVOD

Put, istina i život

Isusova učenja i dela o kojima govore jevanđelja, mogu promeniti naš život.

1. POGLAVLJE

Dve objave od Boga

Anđeo Gavrilo je rekao nešto u šta je bilo teško poverovati.

2. POGLAVLJE

Ukazana mu je čast i pre rođenja

Kako su Jelisaveta i njeno još nerođeno dete ukazali čast Isusu?

3. POGLAVLJE

Rođenje onog koji će ’pripremiti put‘

Čim je Zaharija čudom progovorio, izrekao je jedno važno proročanstvo.

4. POGLAVLJE

Marija — trudna, a neudata

Da li je Josif poverovao Mariji kada mu je rekla da je zatrudnela posredstvom svetog duha?

5. POGLAVLJE

Isusovo rođenje

Kako znamo da se Isus nije rodio u zimu?

6. POGLAVLJE

Dete koje će postati obećani Spasitelj

Kada su Josif i Marija doneli Isusa u hram, dvoje ostarelih Izraelaca prorokovali su o Isusovoj budućnosti.

7. POGLAVLJE

Astrolozi kod Isusa

Zašto ih je „zvezda“ koju su videli na Istoku vodila do kralja Iroda, a ne do Isusa?

8. POGLAVLJE

Beg od zlog kralja

Tri mesijanska proročanstva ispunila su se u Isusovom ranom detinjstvu.

9. POGLAVLJE

Isusovo detinjstvo u Nazaretu

Koliko je braće i sestara Isus imao?

10. POGLAVLJE

Putovanje u Jerusalim

Josif i Marija su se zabrinuli kada nisu mogli pronaći Isusa, a on se iznenadio kako to da nisu odmah shvatili gde da ga traže.

11. POGLAVLJE

Jovan Krstitelj i njegova služba

Kada su neki fariseji i sadukeji došli kod Jovana, on ih je osudio. Zašto?

12. POGLAVLJE

Isusovo krštenje

Zašto se Isus krstio iako je bio bezgrešan?

13. POGLAVLJE

Isusova iskušenja

Isusova iskušenja potvrđuju dve važne činjenice o Ðavolu.

14. POGLAVLJE

Isusovi prvi učenici

Šta je uverilo prvih šest Isusovih učenika da je on Mesija?

15. POGLAVLJE

Isusovo prvo čudo

Isus je svojoj majci pokazao da on mora slušati samo svog nebeskog Oca, a ne nju.

16. POGLAVLJE

Isusova revnost za svetu službu

Božji Zakon je dopuštao Izraelcima da u Jerusalimu kupuju životinje za žrtve, ali zašto je Isus bio uznemiren zbog trgovaca u hramu?

17. POGLAVLJE

Nikodim kod Isusa

Šta znači ’ponovo se roditi‘?

18. POGLAVLJE

Jovanova radost zbog Isusovog uspona

Učenici Jovana Krstitelja su bili ljubomorni, a Jovan Krstitelj nije.

19. POGLAVLJE

Isus i Samarićanka

Isus joj je rekao nešto što očigledno još nikome dotad nije otkrio.

20. POGLAVLJE

Drugo čudo u Kani

Sa daljine od oko 25 kilometara, Isus je izlečio jedno dete.

21. POGLAVLJE

U sinagogi u Nazaretu

Šta je Isus rekao zbog čega su ljudi iz mesta u kom je odrastao želeli da ga ubiju?

22. POGLAVLJE

Došlo je vreme da postanu ribari ljudi

Isus je pozvao učenike da postanu drugačiji ribari.

23. POGLAVLJE

Velika čuda u Kapernaumu

Zašto je Isus demonima koje je isterao iz neke osobe zabranio da govore da je on Božji Sin?

24. POGLAVLJE

Isusova služba po Galileji

Isus je lečio bolesne, ali je objasnio da njegova služba ima veći značaj.

25. POGLAVLJE

Izlečenje gubavca

Jednom jednostavnom izjavom, Isus je pokazao koliko mu je bilo stalo do onih koje je lečio.

26. POGLAVLJE

„Gresi su ti oprošteni“

Kako je Isus objasnio povezanost između greha i bolesti?

27. POGLAVLJE

Pozivanje Mateja

Zašto je Isus bio za stolom s grešnicima?

28. POGLAVLJE

Zašto Isusovi učenici nisu postili?

Isus im je odgovorio koristeći slikovit primer o mehu.

29. POGLAVLJE

Mogu li se činiti dobra dela na sabat?

Zašto su Judejci progonili Isusa nakon što je izlečio čoveka koji je bio bolestan 38 godina?

30. POGLAVLJE

Isus i njegov Otac

Judejci su smatrali da se Isus izjednačava s Bogom, ali on je jasno pokazao da je Bog veći od njega.

31. POGLAVLJE

Kidanje klasja na sabat

Zašto je Isus sebe nazvao ’Gospodarem sabata‘?

32. POGLAVLJE

Šta se smelo raditi na sabat?

Sadukeji i fariseji, koji su obično bili u sukobu, udružili su se oko jednog zajedničkog cilja.

33. POGLAVLJE

Ispunjenje Isaijinog proročanstva

Zašto je Isus onima koje je lečio zabranio da govore drugima o onome što je činio?

34. POGLAVLJE

Izabiranje dvanaest apostola

U čemu je razlika između apostola i učenika?

35. POGLAVLJE

Čuvena Propoved na gori

Objašnjenje glavnih misli iz Isusove propovedi.

36. POGLAVLJE

Stotnikova snažna vera

Šta je ovaj rimski zapovednik učinio što je zadivilo Isusa?

37. POGLAVLJE

Uskrsenje sina jedne udovice

Oni koji su videli ovo čudo shvatili su njegovo dublje značenje.

38. POGLAVLJE

Jovanovi učenici kod Isusa

Zašto je Jovan postavio pitanje da li je Isus Mesija? Da li su ga mučile sumnje?

39. POGLAVLJE

Osuda bezbožnog naraštaja

Isus je rekao da će u Sudnjem danu lakše biti Sodomu nego Kapernaumu.

40. POGLAVLJE

Pouka o opraštanju

Isus je ženi koja je verovatno bila prostitutka rekao da su joj gresi oprošteni. Da li je time mislio da je na mestu kršiti Božji Zakon?

41. POGLAVLJE

Otkud Isusu moć da čini čuda?

Isusova braća su mislila da je on sišao s uma.

42. POGLAVLJE

Prekor upućen farisejima

Šta je ’znak proroka Jone‘?

43. POGLAVLJE

Poređenja o Kraljevstvu

Isus je izneo osam poređenja o nebeskom Kraljevstvu.

44. POGLAVLJE

Umirio je oluju

Time što je umirio vetar i more, Isus je pokazao kakvi će uslovi vladati u njegovom Kraljevstvu.

45. POGLAVLJE

Čovek opsednut demonima

Može li neku osobu opsesti više demona?

46. POGLAVLJE

Izlečenje jedne žene

Isus je pokazao svoju moć i saosećanje u dirljivoj situaciji.

47. POGLAVLJE

Uskrsenje devojčice

Ljudi su se smejali Isusu kada je rekao da umrla devojčica spava. Šta je on znao što oni nisu znali?

48. POGLAVLJE

Uprkos čudima, Nazarećani nisu verovali

Ljudi iz Nazareta su odbacili Isusa, ne zbog njegovih učenja i čuda već iz drugog razloga.

49. POGLAVLJE

Propovedanje po Galileji i obučavanje apostola

Šta znači izjava ’Približilo se Kraljevstvo‘?

50. POGLAVLJE

Priprema za progonstvo

Zašto je Isus rekao apostolima da beže od progonstva, ako nije trebalo da se plaše smrti?

51. POGLAVLJE

Ubistvo za vreme rođendana

Salomin ples je tako uticao na Iroda da joj je obećao da će joj ispuniti bilo koju želju. Šta je ona to tako strašno poželela?

52. POGLAVLJE

S nekoliko hlebova i riba nahranio je hiljade

Ovo Isusovo čudo je toliko značajno da se pominje u sva četiri jevanđelja.

53. POGLAVLJE

Moć nad prirodnim silama

Šta su apostoli naučili kada su videli da Isus hoda po vodi i umiruje oluju?

54. POGLAVLJE

„Hleb života“

Zašto je Isus prekorio narod iako su uložili veliki trud da dođu do njega?

55. POGLAVLJE

Isusove reči su zapanjile mnoge

Isus je rekao nešto toliko šokantno da su ga mnogi njegovi učenici napustili.

56. POGLAVLJE

Šta čoveka čini nečistim?

Da li je to ono što ulazi na usta ili ono što izlazi iz njih?

57. POGLAVLJE

Izlečenje devojčice i gluvog čoveka

Zašto se jedna žena nije uvredila kada je Isus pripadnike njenog naroda uporedio s kučićima?

58. POGLAVLJE

Umnožavanje hlebova i upozorenje na farisejski kvasac

Isusovi učenici su na kraju shvatili o kom kvascu je Isus govorio.

59. POGLAVLJE

Ko je Sin čovečji?

Šta su ključevi Kraljevstva? Ko ih je upotrebio i kako?

60. POGLAVLJE

Preobraženje

Šta je bilo preobraženje? Šta je ono značilo?

61. POGLAVLJE

Izlečenje dečaka opsednutog demonom

Isus je rekao da dečak nije mogao biti izlečen jer neko nije imao dovoljno vere. Da li je to bio dečak, otac ili Isusovi učenici?

62. POGLAVLJE

Važna pouka o poniznosti

Odrasli muškarci su naučili nešto važno od jednog deteta.

63. POGLAVLJE

Saveti o spoticanju i grehu

Isus je izneo tri koraka koja treba uraditi kad dođe do ozbiljnih problema među braćom.

64. POGLAVLJE

Značaj opraštanja

Isus je ispričao priču o nemilosrdnom robu da bi pokazao koliko je ozbiljno ako nismo spremni da opraštamo.

65. POGLAVLJE

Na putu u Jerusalim

U tri navrata, Isus je rekao šta osobu može sprečiti da ga sledi.

66. POGLAVLJE

U Jerusalimu za vreme Praznika senica

Šta je one koji su slušali Isusa moglo navesti da pomisle da ima demona u sebi?

67. POGLAVLJE

„Nikada niko nije tako govorio“

Gotovo svi u jevrejskom vrhovnom sudu bili su protiv Isusa, osim jednog čoveka koji se usudio da progovori u njegovu odbranu.

68. POGLAVLJE

„Svetlost sveta“

Isus je rekao: „Istina će vas osloboditi.“ Od čega?

69. POGLAVLJE

Avrahamovi ili Ðavolovi sinovi?

Isus je objasnio ko je njegov Otac i po čemu se prepoznaju Avrahamova deca.

70. POGLAVLJE

Izlečenje čoveka slepog od rođenja

Učenici su pitali zašto je taj čovek slep. Da li je nešto sagrešio? Da li su njegovi roditelji sagrešili? Ljudi su različito reagovali kada ga je Isus izlečio.

71. POGLAVLJE

Izlečeni čovek pred farisejima

Logične reči izlečenog čoveka razljutile su fariseje. Zato su fariseji učinili upravo ono čega su se plašili roditelji tog čoveka — izbacili su ga iz sinagoge.

72. POGLAVLJE

Sedamdesetorica poslata u propovedanje

Dok je bio u Judeji, Isus je poslao u parovima 70 učenika da propovedaju o Kraljevstvu. Gde su oni propovedali — u sinagogama ili po kućama?

73. POGLAVLJE

Samarićanin — pravi bližnji

Kako je Isus pomoću priče o dobrom Samarićaninu izneo važnu pouku?

74. POGLAVLJE

Pouke o gostoljubivosti i molitvi

Isus je bio gost u kući kod Marije i Marte. Koju pouku o gostoljubivosti je izneo? Kako je kasnije poučio učenike za šta da se mole?

75. POGLAVLJE

U čemu je prava sreća

Isus je svojim neprijateljima govorio o „Božjem prstu“ i da je ’među njih stiglo Božje Kraljevstvo‘. Takođe je objasnio u čemu je prava sreća.

76. POGLAVLJE

Na obroku kod fariseja

Isus je razotkrio religiozno licemerstvo fariseja i pismoznalaca. Koje teške terete su tovarili na ljude?

77. POGLAVLJE

Saveti protiv gomilanja bogatstva

Isus je ispričao priču o bogatom čoveku koji je sagradio veće žitnice. Koje je upozorenje na opasnosti od gomilanja bogatstva ponovio?

78. POGLAVLJE

Verni nastojnik mora biti spreman

Isus je pokazao da mu je veoma stalo do duhovnosti njegovih učenika. Koja je uloga nastojnika? Zašto je toliko važan savet o spremnosti?

79. POGLAVLJE

Zašto će doći do uništenja

Isus je rekao da će oni kojima je želeo da pomogne biti uništeni ako se ne pokaju. Da li će oni prihvatiti Isusovu pomoć i razmisliti o svom odnosu s Bogom?

80. POGLAVLJE

Dobri pastir i torovi

Odnos pastira i stada dobro prikazuje Isusova osećanja prema učenicima. Da li će oni razumeti njegova učenja i slediti njegovo vođstvo?

81. POGLAVLJE

U kom smislu jedno s Ocem

Isusovi neprijatelji su ga optužili da se izjednačava s Bogom. Kako je on vešto opovrgao njihove lažne optužbe?

82. POGLAVLJE

Isusova služba u Pereji

Isus je svojim slušaocima objasnio šta je potrebno za spasenje i zbog čega će biti malo spasenih. Da li su ti saveti važni i danas?

83. POGLAVLJE

Božji poziv na obrok

Dok je bio na obroku kod jednog fariseja, Isus je ispričao poređenje o jednoj gozbi. Izneo je važnu pouku za sve Božje sluge. O čemu je reč?

84. POGLAVLJE

Biti Isusov učenik — ozbiljna odgovornost

Biti Hristov učenik je ozbiljna odgovornost. Isus je bio potpuno jasan kada je objašnjavao šta to podrazumeva. Njegove reči su neke slušaoce veoma iznenadile.

85. POGLAVLJE

Radost zbog pokajanja grešnika

Fariseji i pismoznalci su zamerali Isusu što je obraćao pažnju na običan narod. Isus je zbog toga pomoću dva poređenja pokazao kako Jehova gleda na grešnike.

86. POGLAVLJE

Povratak izgubljenog sina

Šta učimo iz Isusove priče o izgubljenom sinu?

87. POGLAVLJE

Važnost planiranja i mudrosti

Isus je pomoću priče o lukavom, nepravednom nastojniku poučio učenike nečemu veoma važnom.

88. POGLAVLJE

Priča o bogatašu i Lazaru

Da bismo razumeli ovu Isusovu priču, važno je da shvatimo koga predstavljaju glavni likovi u njoj.

89. POGLAVLJE

Poučavanje na putu za Judeju

Isus je istakao šta je neophodno da razvijamo kako bismo opraštali i onima koji više puta pogreše protiv nas.

90. POGLAVLJE

„Uskrsenje i život“

Šta je Isus mislio kada je rekao da oni koji imaju veru u njega „nikada neće umreti“?

91. POGLAVLJE

Lazarevo uskrsenje

Zbog koja dva ključna obeležja ovog događaja Isusovi protivnici nisu mogli da ospore ovo čudo?

92. POGLAVLJE

Zahvalnost jednog gubavca

Izlečeni čovek nije bio zahvalan samo Isusu nego još nekome.

93. POGLAVLJE

Sin čovečji će se pojaviti

U kom smislu će Hristova prisutnost biti poput munje?

94. POGLAVLJE

Značaj molitve i poniznosti

U priči o nepravednom sudiji i udovici, Isus je poseban naglasak stavio na jednu osobinu.

95. POGLAVLJE

Pouka o razvodu i Isusova ljubav prema deci

Isus je imao potpuno drugačiji stav prema deci od svojih učenika. Zašto?

96. POGLAVLJE

Isus i bogati mladi poglavar

Šta je navelo Isusa da kaže da je lakše kamili da prođe kroz uši šivaće igle nego bogatašu da uđe u Božje Kraljevstvo?

97. POGLAVLJE

Poređenje o radnicima u vinogradu

Kako prvi postaju poslednji, a poslednji prvi?

98. POGLAVLJE

Želja za istaknutošću među apostolima

Jakov i Jovan su tražili posebno mesto u Kraljevstvu, ali nije to bila samo njihova želja.

99. POGLAVLJE

Izlečenje dva slepa čoveka i pomaganje Zakheju

Kako se mogu uskladiti naizgled različiti zapisi o izlečenju dvojice slepih ljudi u blizini Jerihona?

100. POGLAVLJE

Priča o deset mina

Šta je Isus mislio kada je rekao: „Svakome ko ima, daće se još, a onome ko nema, uzeće se i ono što ima“?

101. POGLAVLJE

Obrok kod Simona u Vitaniji

Lazareva sestra Marija je učinila nešto što je izazvalo polemiku, ali Isus ju je odbranio.

102. POGLAVLJE

Isusov ulazak u Jerusalim na magaretu

Ispunio je proročanstvo staro petsto godina.

103. POGLAVLJE

Ponovno čišćenje hrama

Izgledalo je kao da trgovci u Jerusalimu obavljaju poštenu trgovinu. Zašto ih je Isus onda nazvao razbojnicima?

104. POGLAVLJE

Da li su poverovali kada su čuli Božji glas?

Ima li razlike između verovanja u Isusa i življenja u skladu s takvom verom?

105. POGLAVLJE

Osušena smokva — pouka o veri

Isus je poučio svoje učenike o veri i objasnio zašto će Bog odbaciti izraelski narod.

106. POGLAVLJE

Dve priče o vinogradu

Saznajte značenje priče o vinogradaru koji je zamolio svoje sinove da rade u vinogradu i o čoveku koji je svoj vinograd dao u ruke zlim vinogradarima.

107. POGLAVLJE

Kraljev poziv na svadbu

Ovo Isusovo poređenje je u stvari proročanstvo.

108. POGLAVLJE

Ponovo nisu uspeli da ga uhvate u zamku

Prvo je ućutkao fariseje, a zatim sadukeje i na kraju sve njih zajedno.

109. POGLAVLJE

Osuđivanje verskih vođa

Zašto Isus nije tolerisao ljudske tradicije?

110. POGLAVLJE

Isusov poslednji dan u hramu

Na osnovu priloga siromašne udovice pružio je snažnu pouku.

111. POGLAVLJE

Apostoli traže znak

Isusovo proročanstvo se prvi put ispunilo u prvom veku. Da li će kasnije imati još jedno, veće ispunjenje?

112. POGLAVLJE

Deset devica — pouka o spremnosti

Da li je Isus govorio o tome da je polovina njegovih učenika mudra, a polovina nije?

113. POGLAVLJE

Poređenje o talantima — pouka o marljivosti

Isusovo poređenje objašnjava značenje njegovih reči: „Svakome ko ima, daće se još.“

114. POGLAVLJE

Suđenje ovcama i jarcima

Koristeći neobičnu priču, Isus je objasnio na osnovu čega će se ljudima suditi.

115. POGLAVLJE

Priprema za Isusovu poslednju Pashu

Zašto je značajno to što su verske vođe pristale da Judi daju tačno 30 srebrnika da bi im izdao Isusa?

116. POGLAVLJE

Pouka o poniznosti na poslednjoj Pashi

Iznenadio je apostole onim što je učinio.

117. POGLAVLJE

Gospodova večera

Isus je uveo svečanost, koju njegovu sledbenici treba da obeležavaju 14. nisana svake godine.

118. POGLAVLJE

Rasprava među apostolima

Apostoli su brzo zaboravili pouku koju im je Isus pružio iste večeri.

119. POGLAVLJE

Isus — put, istina i život

Isus je pružio snažnu pouku o tome kako se približiti Bogu.

120. POGLAVLJE

Donositi plod i biti Isusov prijatelj

Kako su Isusovi učenici ’donosili plod‘?

121. POGLAVLJE

„Budite hrabri, ja sam pobedio svet“

Kako je Isus pobedio svet kad ga je taj svet pogubio?

122. POGLAVLJE

Isusova poslednja molitva u gornjoj sobi

Isus je jasno ukazao da njegova uloga nije bila samo da spase čovečanstvo.

123. POGLAVLJE

Molitva u velikoj teskobi

Zašto se Isus molio Bogu: „Ukloni ovu čašu od mene“? Da li je želeo da odustane?

124. POGLAVLJE

Izdaja i hapšenje

Juda je pronašao Isusa iako je bila duboka noć.

125. POGLAVLJE

Kod Ane, a zatim kod Kajafe

Isusovo suđenje je predstavljalo izvrtanje pravde.

126. POGLAVLJE

Odricanje u Kajafinoj kući

Kako je Petar, veran i odan učenik, mogao da se odrekne Isusa?

127. POGLAVLJE

Suđenje pred Sinedrionom i pred Pilatom

Judejske verske vođe su otkrile svoju pravu nameru.

128. POGLAVLJE

Proglašen nevinim i pred Pilatom i pred Irodom

Zašto je Pilat poslao Isusa kod Iroda? Zar Pilat nije mogao sam da mu sudi?

129. POGLAVLJE

„Evo čoveka!“

Čak je i Pilat bio zadivljen Isusovim izuzetnim osobinama.

130. POGLAVLJE

Odveden na pogubljenje

Zašto je Isus rekao ženama koje su ga oplakivale da ne plaču nad njim nego nad sobom i svojom decom?

131. POGLAVLJE

Nedužni kralj pribijen na stub

Isus je jednom od zločinaca pogubljenih s njim dao jedno divno obećanje koje će se obistiniti u budućnosti.

132. POGLAVLJE

„Ovo je zaista bio Božji Sin“

Neobična tama usred dana, zemljotres i cepanje hramske zavese vodili su do jednog jedinog zaključka.

133. POGLAVLJE

Isusova sahrana

Zašto je bilo važno sahraniti Isusa pre zalaska sunca?

134. POGLAVLJE

Prazan grob

Nakon što je uskrsnuo, Isus se prvo pojavio pred ženama koje su ga sledile, a ne pred apostolima.

135. POGLAVLJE

Isusova pojavljivanja pred mnogima

Kako je Isus svojim učenicima dokazao da je uskrsnuo?

136. POGLAVLJE

Na obali Galilejskog mora

Tri puta je Isus podsetio Petra kako može pokazati da ga voli.

137. POGLAVLJE

Pojavljivanja pre Pedesetnice

Nakon svog uskrsenja, a pre uzlaska na nebo, Isus je više puta istakao šta će učenici dobiti i kako da to koriste.

138. POGLAVLJE

S desne strane Bogu

Šta će Isus raditi dok ne dođe vreme da krene protiv svojih neprijatelja?

139. POGLAVLJE

Isus će ispuniti Božju volju i uspostaviti Raj

Isus ima još mnogo toga da uradi pre nego što Kraljevstvo preda svom Bogu i Ocu.

Oponašajmo Isusa u. . .

Isus je pokazivao osam divnih osobina.

Indeks biblijskih stihova

Pomoću ovog indeksa pronađite gde su u ovoj knjizi objašnjeni određeni stihovi iz jevanđelja.

Indeks priča (poređenja)

Pronađite poglavlje u knjizi u kom je objašnjeno neko Isusovo poređenje.

Neka proročanstva o Mesiji

Povežite događaje iz Isusovog života s biblijskim proročanstvima koja pokazuju da je on zaista Mesija. Pronađite poglavlja u knjizi gde se govori o tome.

Područja gde je Isus živeo i poučavao

Ova geografska karta obuhvata područja na kojima je Isus propovedao.