Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 5. DEO

Isusova kasnija služba istočno od Jordana

„Mnogi su [...] poverovali u njega“ (Jovan 10:42)

Isusova kasnija služba istočno od Jordana

U OVOM DELU

82. POGLAVLJE

Isusova služba u Pereji

Isus je svojim slušaocima objasnio šta je potrebno za spasenje i zbog čega će biti malo spasenih. Da li su ti saveti važni i danas?

83. POGLAVLJE

Božji poziv na obrok

Dok je bio na obroku kod jednog fariseja, Isus je ispričao poređenje o jednoj gozbi. Izneo je važnu pouku za sve Božje sluge. O čemu je reč?

84. POGLAVLJE

Biti Isusov učenik — ozbiljna odgovornost

Biti Hristov učenik je ozbiljna odgovornost. Isus je bio potpuno jasan kada je objašnjavao šta to podrazumeva. Njegove reči su neke slušaoce veoma iznenadile.

85. POGLAVLJE

Radost zbog pokajanja grešnika

Fariseji i pismoznalci su zamerali Isusu što je obraćao pažnju na običan narod. Isus je zbog toga pomoću dva poređenja pokazao kako Jehova gleda na grešnike.

86. POGLAVLJE

Povratak izgubljenog sina

Šta učimo iz Isusove priče o izgubljenom sinu?

87. POGLAVLJE

Važnost planiranja i mudrosti

Isus je pomoću priče o lukavom, nepravednom nastojniku poučio učenike nečemu veoma važnom.

88. POGLAVLJE

Priča o bogatašu i Lazaru

Da bismo razumeli ovu Isusovu priču, važno je da shvatimo koga predstavljaju glavni likovi u njoj.

89. POGLAVLJE

Poučavanje na putu za Judeju

Isus je istakao šta je neophodno da razvijamo kako bismo opraštali i onima koji više puta pogreše protiv nas.

90. POGLAVLJE

„Uskrsenje i život“

Šta je Isus mislio kada je rekao da oni koji imaju veru u njega „nikada neće umreti“?

91. POGLAVLJE

Lazarevo uskrsenje

Zbog koja dva ključna obeležja ovog događaja Isusovi protivnici nisu mogli da ospore ovo čudo?

92. POGLAVLJE

Zahvalnost jednog gubavca

Izlečeni čovek nije bio zahvalan samo Isusu nego još nekome.

93. POGLAVLJE

Sin čovečji će se pojaviti

U kom smislu će Hristova prisutnost biti poput munje?

94. POGLAVLJE

Značaj molitve i poniznosti

U priči o nepravednom sudiji i udovici, Isus je poseban naglasak stavio na jednu osobinu.

95. POGLAVLJE

Pouka o razvodu i Isusova ljubav prema deci

Isus je imao potpuno drugačiji stav prema deci od svojih učenika. Zašto?

96. POGLAVLJE

Isus i bogati mladi poglavar

Šta je navelo Isusa da kaže da je lakše kamili da prođe kroz uši šivaće igle nego bogatašu da uđe u Božje Kraljevstvo?

97. POGLAVLJE

Poređenje o radnicima u vinogradu

Kako prvi postaju poslednji, a poslednji prvi?

98. POGLAVLJE

Želja za istaknutošću među apostolima

Jakov i Jovan su tražili posebno mesto u Kraljevstvu, ali nije to bila samo njihova želja.

99. POGLAVLJE

Izlečenje dva slepa čoveka i pomaganje Zakheju

Kako se mogu uskladiti naizgled različiti zapisi o izlečenju dvojice slepih ljudi u blizini Jerihona?

100. POGLAVLJE

Priča o deset mina

Šta je Isus mislio kada je rekao: „Svakome ko ima, daće se još, a onome ko nema, uzeće se i ono što ima“?