Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 37. POGLAVLJE

Uskrsenje sina jedne udovice

Uskrsenje sina jedne udovice

LUKA 7:11-17

  • USKRSENJE U NAINU

Ubrzo nakon što je izlečio slugu vojnog zapovednika, Isus je otišao u Nain, grad koji se nalazio oko 30 kilometara jugozapadno od Kapernauma. S njim su bili i njegovi učenici i veliko mnoštvo koje ga je sledilo. Dok su se približavali Nainu, polako se spuštalo veče. Tamo su naišli na jednu dugu pogrebnu povorku. Ljudi iz grada su nosili jednog mladića da ga sahrane.

Majka tog mladića bila je skrhana bolom. Bila je udovica, a sada joj je sin jedinac umro. Kada je ostala bez muža, barem je imala svog voljenog sina. Možemo samo zamisliti koliko je bila bliska s njim, jer joj je on ulivao nadu i sigurnost. A sada ni njega više nije bilo. Ostala je potpuno sama i bez podrške!

Isus je bio dirnut njenim velikim bolom i teškom situacijom. Saosećajno, ali sigurnim glasom, on joj je rekao: „Ne plači.“ Zatim je prišao nosilima i dotakao ih (Luka 7:13, 14). Njegovo držanje i postupanje zaokupilo je pažnju prisutnih i oni su se odmah zaustavili. ’Šta ovo znači i šta će učiniti?‘, mnogi su se sigurno pitali.

A šta su se pitali oni koji su došli sa Isusom i koji su videli njegova mnoga čuda i izlečenja? Očigledno još nisu videli da je Isus nekog vratio u život. Iako su se u dalekoj prošlosti desila neka uskrsenja, može li i Isus učiniti tako nešto? (1. Kraljevima 17:17-23; 2. Kraljevima 4:32-37). Dok je mnoštvo iščekivalo da vidi šta će se desiti, Isus je snažnim glasom rekao: „Mladiću, tebi govorim, ustani!“ (Luka 7:14). Na to je mladić ustao i počeo da govori. Isus ga je predao zaprepašćenoj, ali presrećnoj majci. Više neće biti sama.

Kada su ljudi videli da je mladić ponovo živ, počeli su da hvale Jehovu, koji je  izvor života. Neki su rekli: „Veliki je prorok podignut među nama.“ Drugi su shvatili značaj ovog izuzetnog Isusovog čuda, pa su rekli: „Bog se smilovao svom narodu“ (Luka 7:16). Vesti o ovom čudu su se brzo proširile po okolini i verovatno tako stigle do Nazareta, koji je bio udaljen desetak kilometara. Takođe su stigle i do Judeje na jugu.

Jovan Krstitelj je još uvek bio u zatvoru i veoma ga je interesovalo ono što je Isus činio. Njegovi učenici su mu ispričali za Isusova čuda. Kako će Jovan na to reagovati?