Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 3. DEO

Isusova opsežna služba u Galileji

’Isus je počeo da propoveda: „Približilo se nebesko kraljevstvo“‘ (Matej 4:17)

Isusova opsežna služba u Galileji

U OVOM DELU

20. POGLAVLJE

Drugo čudo u Kani

Sa daljine od oko 25 kilometara, Isus je izlečio jedno dete.

21. POGLAVLJE

U sinagogi u Nazaretu

Šta je Isus rekao zbog čega su ljudi iz mesta u kom je odrastao želeli da ga ubiju?

22. POGLAVLJE

Došlo je vreme da postanu ribari ljudi

Isus je pozvao učenike da postanu drugačiji ribari.

23. POGLAVLJE

Velika čuda u Kapernaumu

Zašto je Isus demonima koje je isterao iz neke osobe zabranio da govore da je on Božji Sin?

24. POGLAVLJE

Isusova služba po Galileji

Isus je lečio bolesne, ali je objasnio da njegova služba ima veći značaj.

25. POGLAVLJE

Izlečenje gubavca

Jednom jednostavnom izjavom, Isus je pokazao koliko mu je bilo stalo do onih koje je lečio.

26. POGLAVLJE

„Gresi su ti oprošteni“

Kako je Isus objasnio povezanost između greha i bolesti?

27. POGLAVLJE

Pozivanje Mateja

Zašto je Isus bio za stolom s grešnicima?

28. POGLAVLJE

Zašto Isusovi učenici nisu postili?

Isus im je odgovorio koristeći slikovit primer o mehu.

29. POGLAVLJE

Mogu li se činiti dobra dela na sabat?

Zašto su Judejci progonili Isusa nakon što je izlečio čoveka koji je bio bolestan 38 godina?

30. POGLAVLJE

Isus i njegov Otac

Judejci su smatrali da se Isus izjednačava s Bogom, ali on je jasno pokazao da je Bog veći od njega.

31. POGLAVLJE

Kidanje klasja na sabat

Zašto je Isus sebe nazvao ’Gospodarem sabata‘?

32. POGLAVLJE

Šta se smelo raditi na sabat?

Sadukeji i fariseji, koji su obično bili u sukobu, udružili su se oko jednog zajedničkog cilja.

33. POGLAVLJE

Ispunjenje Isaijinog proročanstva

Zašto je Isus onima koje je lečio zabranio da govore drugima o onome što je činio?

34. POGLAVLJE

Izabiranje dvanaest apostola

U čemu je razlika između apostola i učenika?

35. POGLAVLJE

Čuvena Propoved na gori

Objašnjenje glavnih misli iz Isusove propovedi.

36. POGLAVLJE

Stotnikova snažna vera

Šta je ovaj rimski zapovednik učinio što je zadivilo Isusa?

37. POGLAVLJE

Uskrsenje sina jedne udovice

Oni koji su videli ovo čudo shvatili su njegovo dublje značenje.

38. POGLAVLJE

Jovanovi učenici kod Isusa

Zašto je Jovan postavio pitanje da li je Isus Mesija? Da li su ga mučile sumnje?

39. POGLAVLJE

Osuda bezbožnog naraštaja

Isus je rekao da će u Sudnjem danu lakše biti Sodomu nego Kapernaumu.

40. POGLAVLJE

Pouka o opraštanju

Isus je ženi koja je verovatno bila prostitutka rekao da su joj gresi oprošteni. Da li je time mislio da je na mestu kršiti Božji Zakon?

41. POGLAVLJE

Otkud Isusu moć da čini čuda?

Isusova braća su mislila da je on sišao s uma.

42. POGLAVLJE

Prekor upućen farisejima

Šta je ’znak proroka Jone‘?

43. POGLAVLJE

Poređenja o Kraljevstvu

Isus je izneo osam poređenja o nebeskom Kraljevstvu.

44. POGLAVLJE

Umirio je oluju

Time što je umirio vetar i more, Isus je pokazao kakvi će uslovi vladati u njegovom Kraljevstvu.

45. POGLAVLJE

Čovek opsednut demonima

Može li neku osobu opsesti više demona?

46. POGLAVLJE

Izlečenje jedne žene

Isus je pokazao svoju moć i saosećanje u dirljivoj situaciji.

47. POGLAVLJE

Uskrsenje devojčice

Ljudi su se smejali Isusu kada je rekao da umrla devojčica spava. Šta je on znao što oni nisu znali?

48. POGLAVLJE

Uprkos čudima, Nazarećani nisu verovali

Ljudi iz Nazareta su odbacili Isusa, ne zbog njegovih učenja i čuda već iz drugog razloga.

49. POGLAVLJE

Propovedanje po Galileji i obučavanje apostola

Šta znači izjava ’Približilo se Kraljevstvo‘?

50. POGLAVLJE

Priprema za progonstvo

Zašto je Isus rekao apostolima da beže od progonstva, ako nije trebalo da se plaše smrti?

51. POGLAVLJE

Ubistvo za vreme rođendana

Salomin ples je tako uticao na Iroda da joj je obećao da će joj ispuniti bilo koju želju. Šta je ona to tako strašno poželela?

52. POGLAVLJE

S nekoliko hlebova i riba nahranio je hiljade

Ovo Isusovo čudo je toliko značajno da se pominje u sva četiri jevanđelja.

53. POGLAVLJE

Moć nad prirodnim silama

Šta su apostoli naučili kada su videli da Isus hoda po vodi i umiruje oluju?

54. POGLAVLJE

„Hleb života“

Zašto je Isus prekorio narod iako su uložili veliki trud da dođu do njega?

55. POGLAVLJE

Isusove reči su zapanjile mnoge

Isus je rekao nešto toliko šokantno da su ga mnogi njegovi učenici napustili.

56. POGLAVLJE

Šta čoveka čini nečistim?

Da li je to ono što ulazi na usta ili ono što izlazi iz njih?

57. POGLAVLJE

Izlečenje devojčice i gluvog čoveka

Zašto se jedna žena nije uvredila kada je Isus pripadnike njenog naroda uporedio s kučićima?

58. POGLAVLJE

Umnožavanje hlebova i upozorenje na farisejski kvasac

Isusovi učenici su na kraju shvatili o kom kvascu je Isus govorio.

59. POGLAVLJE

Ko je Sin čovečji?

Šta su ključevi Kraljevstva? Ko ih je upotrebio i kako?

60. POGLAVLJE

Preobraženje

Šta je bilo preobraženje? Šta je ono značilo?

61. POGLAVLJE

Izlečenje dečaka opsednutog demonom

Isus je rekao da dečak nije mogao biti izlečen jer neko nije imao dovoljno vere. Da li je to bio dečak, otac ili Isusovi učenici?

62. POGLAVLJE

Važna pouka o poniznosti

Odrasli muškarci su naučili nešto važno od jednog deteta.

63. POGLAVLJE

Saveti o spoticanju i grehu

Isus je izneo tri koraka koja treba uraditi kad dođe do ozbiljnih problema među braćom.

64. POGLAVLJE

Značaj opraštanja

Isus je ispričao priču o nemilosrdnom robu da bi pokazao koliko je ozbiljno ako nismo spremni da opraštamo.

65. POGLAVLJE

Na putu u Jerusalim

U tri navrata, Isus je rekao šta osobu može sprečiti da ga sledi.