Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 58. POGLAVLJE

Umnožavanje hlebova i upozorenje na farisejski kvasac

Umnožavanje hlebova i upozorenje na farisejski kvasac

MATEJ 15:32–16:12; MARKO 8:1-21

  • ISUS ČUDOM HRANI VIŠE OD 4 000 LJUDI

  • UPOZORAVA UČENIKE NA FARISEJSKI KVASAC

Veliko mnoštvo se okupilo oko Isusa u Dekapolju, na istočnoj strani Galilejskog mora. Doputovali su izdaleka da bi ga slušali i bili izlečeni. Zato su sa sobom poneli velike korpe s hranom.

Kasnije je Isus rekao svojim učenicima: „Žao mi je naroda, jer su već tri dana kod mene, a nemaju šta da jedu. Ako ih pošaljem kući gladne, malaksaće na putu. A neki od njih su došli izdaleka.“ Učenici su ga upitali: „Otkud bi neko na ovom pustom mestu mogao te ljude da nahrani hlebom?“ (Marko 8:2-4).

Isus ih je na to upitao: „Koliko hlebova imate?“ Učenici su odgovorili: „Sedam, i nekoliko ribica“ (Matej 15:34). Zatim je rekao narodu da poseda na zemlju. Uzeo je te hlebove i ribice, pomolio se Bogu, potom počeo da daje svojim učenicima, a oni narodu, tako da su se svi nasitili. Bilo je to pravo čudo! Učenici su sakupili ostatke i bilo je sedam velikih korpi, iako je jelo oko 4 000 muškaraca, ne brojeći žene i decu.

Nakon što je otpustio narod, Isus je sa učenicima čamcem otišao do Magadana, na zapadnoj obali Galilejskog mora. Tamo su došli fariseji i neki iz sadukejske struje. Želeli su da iskušaju Isusa, pa su od njega tražili znak s neba.

Isus je shvatio s kojim su motivom došli i zato im je rekao: „Kad se spusti veče, imate običaj da kažete: ’Biće lepo vreme, jer je nebo crveno.‘ A ujutru kažete: ’Danas će biti hladno i kišovito vreme, jer je nebo crveno, ali mutno.‘ Znate da tumačite izgled neba, ali znakove vremenâ ne možete da protumačite“ (Matej 16:2, 3). Na kraju im je rekao da neće dobiti nikakav znak osim znaka Jone.

Nakon toga su Isus i njegovi učenici čamcem otplovili do Vitsaide, na severoistočnoj obali Galilejskog mora. Na putu su se učenici setili da su poneli samo jedan hleb. Dok su oni razmišljali o tome, Isus je na umu imao raniji susret sa farisejima i Irodovim pristalicama, sadukejima. Zato je upozorio svoje učenike: „Budite oprezni, čuvajte se kvasca farisejskog i kvasca Irodovog.“ Oni su pogrešno mislili da je Isus pomenuo kvasac kako bi ih podsetio na to da su zaboravili hleb. Isus je to shvatio, pa je rekao: „Zašto raspravljate o tome što nemate hleb?“ (Marko 8:15-17).

On je ranije već nahranio hlebom hiljade ljudi. Zato je trebalo da učenici znaju da se on sigurno ne brine da li imaju dovoljno hleba. „Zar se ne sećate“, pitao ih je, „kad sam izlomio pet hlebova  za pet hiljada muškaraca, koliko ste korpi punih ostataka sakupili?“ Odgovorili su mu: „Dvanaest.“ Zatim ih je pitao: „A kad sam izlomio sedam za četiri hiljade muškaraca, koliko ste korpi punih ostataka sakupili?“ Odgovorili su mu: „Sedam“ (Marko 8:18-20).

Nakon toga ih je upitao: „Kako ne shvatate da vam nisam govorio o hlebovima?“ Zatim je zaključio rečima: „Čuvajte se kvasca farisejskog i sadukejskog“ (Matej 16:11).

Na kraju su učenici razumeli. Kvasac prouzrokuje da testo uskisne i naraste. Isus je koristio kvasac kao simbol kvarenja. Upozorio je svoje učenike da se čuvaju „farisejskog i sadukejskog učenja“, koje bi ih moglo iskvariti (Matej 16:12).