Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 120. POGLAVLJE

Donositi plod i biti Isusov prijatelj

Donositi plod i biti Isusov prijatelj

JOVAN 15:1-27

  • PRAVI ČOKOT I LOZE

  • KAKO OSTATI U ISUSOVOJ LJUBAVI

Sada je već bilo kasno, možda je prošla i ponoć. Isus je otvoreno razgovarao sa svojim vernim apostolima i hrabrio ih. Ispričao im je poređenje kojim je želeo da ih podstakne na marljivost:

„Ja sam pravi čokot, a moj Otac je vinogradar“, započeo je (Jovan 15:1). Njegovo poređenje je bilo slično onom što je vekovima ranije rečeno o izraelskom narodu, koji je upoređen s Jehovinom vinovom lozom (Jeremija 2:21; Osija 10:1, 2). Međutim, Jehova će odbaciti taj narod (Matej 23:37, 38). Zato je Isus sada govorio o nečemu novom. Zapravo, on je čokot koji njegov Otac gaji od kada ga je pomazao svetim duhom 29. n. e. Ali Isus je pokazao da se ne radi samo o njemu:

„Svaku lozu na meni koja ne donosi plod on [njegov Otac] uklanja, a svaku koja donosi plod čisti, kako bi donela još više ploda [...] Kao što loza ne može sama od sebe da donese plod ako ne ostane na čokotu, isto tako ne možete ni vi ako ne ostanete u jedinstvu sa mnom. Ja sam čokot, vi ste loze“ (Jovan 15:2-5).

Isus je svojim vernim učenicima obećao da će im, kad ode, poslati pomoćnika, sveti duh. Pedeset i jedan dan kasnije, kada je na apostole i druge učenike bio izliven sveti duh, oni su postali loze na tom čokotu. Sve „loze“ treba da ostanu u jedinstvu s Isusom. Zbog čega?

On je to objasnio: „Ko ostaje u jedinstvu sa mnom i ja u jedinstvu s njim, on donosi mnogo ploda, jer odvojeni od mene ne možete učiniti ništa.“ Ove „loze“, njegovi verni sledbenici, donosiće mnogo ploda time što će ispoljavati osobine poput Isusovih, revno govoriti drugima o Božjem Kraljevstvu i stvarati učenike. Ali šta ako neko ne bi ostao u jedinstvu s Isusom i ne bi donosio plod? Isus je rekao: „Ako neko ne ostaje u jedinstvu sa mnom, izbacuje se napolje.“ S druge strane, on je istakao: „Ako ostanete u jedinstvu sa mnom i moje reči ostanu u vama, zamolite što god želite i biće vam“ (Jovan 15:5-7).

Zatim se ponovo vratio na ono što je već dvaput pomenuo, naime, na poslušnost njegovim zapovestima (Jovan 14:15, 21). Objasnio je bitan način na koji će njegovi učenici pokazati poslušnost: „Ako se držite mojih zapovesti, ostaćete u mojoj ljubavi, kao što sam se ja držao Očevih zapovesti i ostajem u njegovoj ljubavi.“ Pa ipak, to uključuje mnogo više od ljubavi prema Jehovi Bogu i njegovom Sinu. Isus je o tome rekao: „Ovo je moja zapovest: Volite jedan drugoga kao što sam ja voleo vas. Niko nema veću ljubav od ove — da neko položi svoj život za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji ako činite ono što vam ja zapovedam“ (Jovan 15:10-14).

Za nekoliko sati, Isus će pokazati ljubav time što će dati svoj život za sve one koji iskazuju veru u njega. Njegov primer treba da podstakne njegove sledbenike da gaje istu samopožrtvovanu ljubav jedni prema drugima. Ta ljubav će biti njihovo glavno obeležje, kao što je Isus ranije rekao: „Po tome će svi znati da ste moji učenici, ako budete voleli jedan drugoga“ (Jovan 13:35).

On ih je nazvao „prijateljima“, i to je trebalo da prime k srcu. Potom im je objasnio zašto je tako gledao na njih: „Nazivam vas prijateljima, jer sam vam obznanio sve što sam čuo od svog Oca.“ Zaista je dragoceno biti Isusov prisan prijatelj i znati ono što mu je Otac rekao! Međutim, da bi mogli da imaju takav odnos s njim trebalo je da nastave da ’donose plod‘. Isus im je  rekao da ako tako budu činili, Otac će im dati ’što god ga zamole u njegovo ime‘ (Jovan 15:15, 16).

Ljubav koju učenici, to jest „loze“ budu imali među sobom, pomoći će im da izdrže ono što ih je čekalo. Isus ih je upozorio da će ih svet mrzeti, ali ih je i utešio rečima: „Ako vas svet mrzi, znajte da je mene mrzeo pre vas. Kad biste bili deo sveta, svet bi vas voleo jer biste bili njegovi. Ali pošto niste deo sveta [...] zato vas svet mrzi“ (Jovan 15:18, 19).

Isus je nadalje objasnio zašto će ih svet mrzeti: „Sve će vam to činiti zbog mog imena, jer ne poznaju onoga koji me je poslao.“ Zatim je rekao da čuda koja je činio zapravo osuđuju one koji ga mrze: „Da nisam među njima činio dela koja niko drugi nije činio, ne bi imali greha, ali sada su ih videli pa su zamrzeli i mene i mog Oca.“ U stvari, njihova mržnja je predstavljala ispunjenje onoga što je prorečeno (Jovan 15:21, 24, 25; Psalam 35:19; 69:4).

Još jednom, Isus je obećao da će poslati pomoćnika, sveti duh. Ta moćna sila je na raspolaganju svim njegovim sledbenicima i može im pomoći da donose plod, to jest da svedoče (Jovan 15:27).