Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 45. POGLAVLJE

Čovek opsednut demonima

Čovek opsednut demonima

MATEJ 8:28-34; MARKO 5:1-20; LUKA 8:26-39

  • ISUS ISTERUJE DEMONE I ONI ODLAZE U SVINJE

Kada su se nakon razorne oluje koju su doživeli na moru učenici vratili na obalu, naišli su na jedan strašan prizor. Dva veoma besna čoveka, obojica obuzeti demonima, izašla su iz obližnjeg groblja i trčala prema Isusu. Jedan od njih je privlačio posebnu pažnju, verovatno zato što je bio nasilniji i zato što su demoni u njemu bili duže vreme.

Ovaj jadni čovek je išao go unaokolo i dan i noć „vikao po grobovima i po brdima i udarao se kamenjem“ (Marko 5:5). Toliko je bio nasilan da su se ljudi plašili da prođu taj deo puta. Neki su pokušali da ga svežu, ali on je kidao lance i okove na nogama. Niko nije mogao da ga savlada.

Taj čovek je prišao Isusu i pao mu pred noge, a demoni su ga naveli da viče na sav glas: „Šta ja imam s tobom, Isuse, Sine Svevišnjeg Boga? Zaklinjem te Bogom, ne muči me.“ Isus je pokazao da ima vlast nad demonima i zapovedio mu: „Nečisti duše, izađi iz ovog čoveka!“ (Marko 5:7, 8).

Zapravo, taj čovek je bio opsednut mnogim demonima. Kada ga je Isus upitao: „Kako ti je ime?“, on je odgovorio: „Ime mi je Legija, jer nas je mnogo“ (Marko 5:9). Rimska legija je bila sačinjena od više hiljada vojnika. Dakle, u ovom čoveku su se nalazili mnogi demoni i naslađivali su se njegovom patnjom. Molili su Isusa „da im ne zapovedi da odu u bezdan“. Očigledno su znali šta čeka i njih i njihovog vođu, Satanu (Luka 8:31).

Nedaleko je paslo krdo od 2 000 svinja. Zato su demoni rekli Isusu: „Pošalji nas u svinje, da uđemo u njih“ (Marko 5:12). On im je to dozvolio. Tada se svih 2 000 svinja survalo niz liticu i udavilo u moru. Prema Božjem Zakonu, te životinje su bile nečiste i Judejci nisu smeli čak ni da ih poseduju.

 Kada su oni koji su čuvali svinje to videli, požurili su u grad i obližnja mesta da ispričaju šta se desilo. Tako su se ljudi uputili na mesto događaja. Kada su stigli, videli su da je čovek iz kog su izašli demoni sada dobro, i u fizičkom i u psihičkom pogledu. Čak je bio obučen i sedeo je kod Isusovih nogu.

Oni koji su videli ovog čoveka ili čuli za ovaj događaj bili su ispunjeni strahom i nisu razumeli šta je to moglo značiti za njih. Zato su tražili od Isusa da ode. Dok je Isus ulazio u čamac, čovek iz kog su izašli demoni molio ga je da krene za njim. Ali Isus mu je rekao: „Idi kući svojim rođacima, i javi im šta je Jehova učinio za tebe i kako ti se smilovao“ (Marko 5:19).

Isus je onima koje je izlečio obično govorio da ne pričaju drugima o svom izlečenju kako ljudi ne bi poverovali u njega na temelju preuveličanih priča. Međutim, ovaj čovek je bio živi dokaz Isusove moći i mogao je da svedoči onima do kojih Isus nije mogao da dođe. Njegovo svedočanstvo je takođe moglo pobiti svaki loš izveštaj o gubitku svinja. Zato je čovek otišao i pričao po celom Dekapolju šta je Isus učinio za njega.